Translations by Ingo Ruhnke

Ingo Ruhnke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 207 results
4.
== Editor Help ==
2011-10-24
== Nápověda editoru ==
5.
Select all Clear Selection Raise objects Lower objects Raise objects to top Lower objects to bottom Rotate 90 degree Rotate 270 degree Group selected objects Ungroup selected objects
2011-10-24
Vybrat vše Zrušit výběr Vyzdvihnout objekty Zatlačit objekty Vyzdvihnout objekty na povrch Zatlačit objekty dospod Otočit o 90 stupňů Otočit o 270 stupňů Seskupit vybrané objekty Zrušit seskupení výběru
6.
Flip object horizontaly Flip object vertically Delete all marked objects Move objects by one pixel Move objects by 32 pixel Toggle background color Increase/lower repeat
2011-10-24
Převrátit objekt horizontálně Převrátit objekt vertikálně Smazat všechny označené objekty Posunout objekty o jeden pixel Posunout objekty o 32 pixelů Přepnout barvu pozadí Zvýšit/snížit opakování
17.
New level
2011-10-24
Nová úroveň
26.
Show minimap
2011-10-24
Ukázat minimapu
51.
Prefab Object
2011-10-24
Polotovar
52.
Replace
2011-10-24
Zaměnit
78.
Id:
2011-10-24
Id:
79.
Target Id:
2011-10-24
Id cíle:
80.
Height:
2011-10-24
Výška:
84.
[OPTIONS]... [FILE]
2011-10-24
[VOLBY]... [SOUBOR]
85.
Pingus is a puzzle game where you need to guide a bunch of little penguins around the world.
2011-10-24
Pingus je logická hra, ve které je tvým úkolem provázet skupinku malých tučnáků na cestě kolem světa.
86.
General Options:
2011-10-24
Všeobecná nastavení:
89.
Enable info level log output
2011-10-24
Zapnout logování v režimu info
90.
Enable debug level log output
2011-10-24
Zapnout logování v režimu debug
91.
Disable all log output
2011-10-24
Vypnout logování
92.
Display Options:
2011-10-24
Nastavení zobrazení:
96.
Set the window resolution for pingus (default: 800x600)
2011-10-24
Nastaví rozlišení okna hry. (výchozí: 800x600)
97.
Set the resolution used in fullscreen mode (default: 800x600)
2011-10-24
Nastaví rozlišení v celoobrazovkovém režimu. (výchozí: 800x600)
99.
Game Options:
2011-10-24
Nastavení hry:
101.
Enable drag'n drop scrolling
2011-10-24
Zapne posuv metodou chytni a pusť.
102.
Sound Options:
2011-10-24
Nastavení zvuku:
108.
Directory Options:
2011-10-24
Nastavení cest:
109.
DIR
2011-10-24
ADRESÁŘ
110.
Load game datafiles from DIR
2011-10-24
Načte data hry z ADRESÁŘE.
111.
Load config files and store savegames in DIR
2011-10-24
Načte konfigurační soubory a uložené hry z ADRESÁŘE.
112.
Load game modifications from DIR
2011-10-24
Načte modifikace hry z ADRESÁŘE.
115.
Read config options from FILE
2011-10-24
Načte konfigurační volby ze SOUBORU.
116.
Uses the controller given in FILE
2011-10-24
Použije ovladač ze zadaného SOUBORU.
117.
Debug Options:
2011-10-24
Debugovací nastavení:
118.
Enables some special features for developers
2011-10-24
Zapne některé vlastnosti určené pro vývojáře.
120.
Set the desired game framerate (frames per second)
2011-10-24
Nastaví požadovanou snímkovou rychlost hry (FPS).
127.
Play
2011-10-24
Hrát
128.
Back
2011-10-24
Zpět
133.
Close
2011-10-24
Zavřít
136.
Editor
2011-10-24
Editor
138.
Options
2011-10-24
Nastavení
139.
..:: Configure the game ::..
2011-10-24
..:: Nakonfigurovat hru ::..
140.
Levelsets
2011-10-24
Sady úrovní
144.
Under Construction
2011-10-24
Připravuje se
145.
Untested, unpolished and broken levels
2011-10-24
Neotestované, nevyladěné a rozbité úrovně
146.
Solved:
2011-10-24
Vyřešeno:
147.
levels
2011-10-24
úrovní
149.
Fullscreen
2011-10-24
Celá obrazovka
150.
Mouse Grab
2011-10-24
Uchopit myš
151.
Software Cursor
2011-10-24
Softwarový kurzor
152.
Autoscrolling
2011-10-24
Automatický posuv
153.
Drag&Drop Scrolling
2011-10-24
Posouvání chytni a pusť
154.
Print FPS
2011-10-24
Vypisovat FPS
155.
Resolution:
2011-10-24
Rozlišení: