Translations by Ingo Ruhnke

Ingo Ruhnke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 208 results
4.
New level
2011-10-24
Nová úroveň
13.
Show minimap
2011-10-24
Ukázat minimapu
38.
Prefab Object
2011-10-24
Polotovar
40.
Replace
2011-10-24
Zaměnit
41.
== Editor Help ==
2011-10-24
== Nápověda editoru ==
42.
Select all Clear Selection Raise objects Lower objects Raise objects to top Lower objects to bottom Rotate 90 degree Rotate 270 degree Group selected objects Ungroup selected objects
2011-10-24
Vybrat vše Zrušit výběr Vyzdvihnout objekty Zatlačit objekty Vyzdvihnout objekty na povrch Zatlačit objekty dospod Otočit o 90 stupňů Otočit o 270 stupňů Seskupit vybrané objekty Zrušit seskupení výběru
43.
Flip object horizontaly Flip object vertically Delete all marked objects Move objects by one pixel Move objects by 32 pixel Toggle background color Increase/lower repeat
2011-10-24
Převrátit objekt horizontálně Převrátit objekt vertikálně Smazat všechny označené objekty Posunout objekty o jeden pixel Posunout objekty o 32 pixelů Přepnout barvu pozadí Zvýšit/snížit opakování
78.
Id:
2011-10-24
Id:
79.
Target Id:
2011-10-24
Id cíle:
80.
Height:
2011-10-24
Výška:
84.
Released:%3d/%d Out:%3d Saved:%3d/%d
2011-10-24
Vysláno:%3d/%d Venku:%3d Doma:%3d/%d
86.
Fullscreen
2011-10-24
Celá obrazovka
87.
Mouse Grab
2011-10-24
Uchopit myš
88.
Software Cursor
2011-10-24
Softwarový kurzor
89.
Autoscrolling
2011-10-24
Automatický posuv
90.
Drag&Drop Scrolling
2011-10-24
Posouvání chytni a pusť
91.
Print FPS
2011-10-24
Vypisovat FPS
92.
Resolution:
2011-10-24
Rozlišení:
93.
Renderer:
2011-10-24
Vykreslovač:
94.
Language:
2011-10-24
Jazyk:
95.
Master Volume:
2011-10-24
Celková hlasitost:
96.
Sound Volume:
2011-10-24
Hlasitost zvuků:
97.
Music Volume:
2011-10-24
Hlasitost hudby:
98.
Option Menu
2011-10-24
Menu nastavení
99.
Close
2011-10-24
Zavřít
100.
Some options require a restart of the game to take effect.
2011-10-24
Některá nastavení se projeví až po restartu hry.
103.
Editor
2011-10-24
Editor
105.
Options
2011-10-24
Nastavení
106.
..:: Configure the game ::..
2011-10-24
..:: Nakonfigurovat hru ::..
107.
Levelsets
2011-10-24
Sady úrovní
111.
Back
2011-10-24
Zpět
112.
Solved:
2011-10-24
Vyřešeno:
113.
levels
2011-10-24
úrovní
115.
Give up
2011-10-24
Vzdát se
117.
Success!
2011-10-24
Uspěl jsi!
129.
Better luck next time!
2011-10-24
Příště ti přeju více štěstí!
133.
Play
2011-10-24
Hrát
138.
[OPTIONS]... [FILE]
2011-10-24
[VOLBY]... [SOUBOR]
139.
Pingus is a puzzle game where you need to guide a bunch of little penguins around the world.
2011-10-24
Pingus je logická hra, ve které je tvým úkolem provázet skupinku malých tučnáků na cestě kolem světa.
140.
General Options:
2011-10-24
Všeobecná nastavení:
143.
Enable info level log output
2011-10-24
Zapnout logování v režimu info
144.
Enable debug level log output
2011-10-24
Zapnout logování v režimu debug
145.
Disable all log output
2011-10-24
Vypnout logování
146.
Display Options:
2011-10-24
Nastavení zobrazení:
149.
Use the given renderer (default: delta)
2011-10-24
Použít zadaný vykreslovač (výchozí: delta)
150.
Set the window resolution for pingus (default: 800x600)
2011-10-24
Nastaví rozlišení okna hry. (výchozí: 800x600)
151.
Set the resolution used in fullscreen mode (default: 800x600)
2011-10-24
Nastaví rozlišení v celoobrazovkovém režimu. (výchozí: 800x600)
153.
Game Options:
2011-10-24
Nastavení hry:
155.
Enable drag'n drop scrolling
2011-10-24
Zapne posuv metodou chytni a pusť.
156.
Sound Options:
2011-10-24
Nastavení zvuku: