Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 620 results
1.
Error
Gabim
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:19 pigeonplanner/core/common.py:184 pigeonplanner/core/common.py:191 pigeonplanner/ui/backupdialog.py:137 pigeonplanner/ui/resultwindow.py:928 pigeonplanner/ui/exportwindow.py:59 pigeonplanner/ui/exportwindow.py:82
2.
Warning
Kujdes
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:20
3.
Pigeon Planner is already running.
Pigeon Planner tashmë është në funksion.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:23
4.
The database you are trying to open is too new for your version of Pigeon Planner. You need to reinstall the latest version to continue.
Databaza që po përpiqeni të hapni është shumë e re për versionin tuaj të Pigeon Planner. Duhet të instalosh versionin e fundit për të vazhduar.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:27
5.
Database update required!
Kërkohet përditësimi i databazës!
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:35
6.
This database needs an update before it can be used. Previous versions of Pigeon Planner won't work anymore. This may take a moment. Do you want to continue?
Kjo databazë ka nevojë për përditësim para se të mund të përdoret. Versionet e mëparshme të Pigeon Planner nuk do të funksionojnë më. Kjo mund të marrë një çast. Doni të vazhdoni?
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:37
7.
The Pigeon Planner databases has been updated to match the current version. Note that it is not advised to run an older version, which can lead to data corruption.
Databaza e Pigeon Planner është përditësuar për të përputhur versionin aktual. Vini re se nuk këshillohet të ekzekutosh një version më të vjetër, gjë që mund të çojë në dëmtimin e të dhënave.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:46
8.
The database migration has failed! Any further actions are stopped to prevent data loss. Please contact the developers to fix this problem.
Migrimi i databazës ka dështuar! Çdo veprim i mëtejshëm ndalet për të parandaluar humbjen e të dhënave. Kontakto zhvilluesit e programit për të ndrequr këtë problem.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:54
9.
Invalid image!
Imazhi i pavlefshëm!
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:62
10.
This image is either not supported or corrupt, please choose another one.
Ky imazh nuk është i mbështetur ose i dëmtuar, ju lutemi zgjidhni një tjetër.
Translated and reviewed by Edlir Llakmani
Located in pigeonplanner/messages.py:63
110 of 620 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Edlir Llakmani, Timo Vanwynsberghe.