Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 620 results
1.
Error
Błąd
Translated by dar12ek
Located in pigeonplanner/messages.py:19 pigeonplanner/core/common.py:184 pigeonplanner/core/common.py:191 pigeonplanner/ui/backupdialog.py:137 pigeonplanner/ui/resultwindow.py:928 pigeonplanner/ui/exportwindow.py:59 pigeonplanner/ui/exportwindow.py:82
2.
Warning
Uwaga
Translated by dar12ek
Located in pigeonplanner/messages.py:20
3.
Pigeon Planner is already running.
Pigeon Planner jest już uruchomiony
Translated by dar12ek
Located in pigeonplanner/messages.py:23
4.
The database you are trying to open is too new for your version of Pigeon Planner. You need to reinstall the latest version to continue.
Baza danych, którą próbujesz otworzyć jest zbyt nowa dla tej wersji Pigeon Planner. Należy ponownie zainstalować najnowszą wersję, aby kontynuować.
Translated by Rafał
Located in pigeonplanner/messages.py:27
5.
Database update required!
Wymagana aktualizacja bazy danych!
Translated by Rafał
Located in pigeonplanner/messages.py:35
6.
This database needs an update before it can be used. Previous versions of Pigeon Planner won't work anymore. This may take a moment. Do you want to continue?
Ta baza danych wymaga aktualizacji zanim będzie można z niej korzystać. Poprzednie wersje Pigeon Planner nie będą już działać. To może chwilę potrwać. Czy chcesz kontynuować?
Translated and reviewed by Ghuthek
Located in pigeonplanner/messages.py:37
7.
The Pigeon Planner databases has been updated to match the current version. Note that it is not advised to run an older version, which can lead to data corruption.
Baza danych Pigeon Planner została zaktualizowana, aby dopasować aktualną wersję. Nie zaleca się, uruchomiać starszej wersji, która może prowadzić do uszkodzenia danych.
Translated by Rafał
Located in pigeonplanner/messages.py:46
8.
The database migration has failed! Any further actions are stopped to prevent data loss. Please contact the developers to fix this problem.
Migracjia bazy danych nie powiodła się! Jakiekolwiek dalsze działania zostaną zatrzymane, aby zapobiec utracie danych. Proszę skontaktować się z twórcami, aby rozwiązać ten problem.
Translated by Rafał
Located in pigeonplanner/messages.py:54
9.
Invalid image!
Nieprawidłowy obraz!
Translated by dar12ek
Located in pigeonplanner/messages.py:62
10.
This image is either not supported or corrupt, please choose another one.
Ten obraz nie jest wspierany lub jest uszkodzony, proszę wybrać inny.
Translated by dar12ek
Located in pigeonplanner/messages.py:63
110 of 620 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ghuthek, Pavlusza, Piotr Strębski, Rafał, Timo Vanwynsberghe, dar12ek.