Translations by Gabriel Čenkei

Gabriel Čenkei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1047 results
1.
Examples
2008-04-06
Príklady
3.
Run %s as console program without a gui
2008-04-06
Spustiť %s ako program z konzoly bez gui
4.
Show application and system configuration
2010-04-25
Zobraziť aplikáciu a konfiguráciu systému
6.
Run %s as a gui droplet
2008-04-06
Spustiť %s ako gui droplet
7.
Always save on desktop
2009-10-27
Vždy uložiť na plochu
8.
Ignore errors
2008-04-06
Ignorovať chyby
9.
Initialize fonts (only for installation scripts)
2009-07-27
Inicializovať písma (iba pre inštalačné skripty)
10.
Interactive
2008-04-06
Interaktívne
11.
Keep existing images (don't overwrite)
2009-07-27
Zachovať existujúce obrázky (neprepisovať)
12.
Specify locale language (for example en or en_GB)
2008-04-06
Upresniť locale pre jazyk (napríklad en alebo en_GB)
13.
Logging level
2010-04-25
Úroveň protokolovania
14.
Inspect metadata (requires exif & iptc plugin)
2008-04-06
Skontrolovať metadáta (je potrebný exif a iptc plugin)
15.
No save action required at the end
2009-07-27
Na koniec sa nevyžaduje akcia uložiť
16.
Include all subfolders
2008-04-06
Vrátane všetkých podzložiek
17.
Do not check images first
2008-04-06
Nekontrolovať obrázky najprv
18.
Allow Geek action and unsafe expressions
2009-11-01
Povoliť Geek akcie a nebezpečné výrazy.
19.
Verbose
2008-04-06
Slovne
20.
All
2008-04-13
2008-04-09
Všetko
21.
The following name(s) are invalid:
2009-11-08
Nasledovné názvy sú neplatné
22.
Please install "%s" first.
2009-11-08
Nainštalujte najskôr "%s" prosím.
23.
Use the Image Inspector to list all the variables.
2008-05-03
Pre zobrazenie všetkých premenných použi Inšpektor obrázkov
2008-04-13
2008-04-08
Použi Inšpektor obrázkov pre zobrazenie všetkých premenných
24.
You can only use files with the following extensions
2008-05-03
Môžete použiť iba súbory s nasledovnou príponou
2008-04-13
2008-04-08
Môžete použiť iba súbory s nasledovnou koncovkou
25.
left
2008-04-06
vľavo
26.
center
2008-04-06
v strede
27.
right
2008-04-06
vpravo
28.
top
2008-04-13
2008-04-08
hore
29.
middle
2008-05-03
uprostred
2008-04-13
2008-04-08
stred
30.
bottom
2008-05-03
dole
2008-04-13
2008-04-08
dolu
31.
Monochrome (1-bit pixels, black and white)
2008-05-03
Čiernobiely (1-bit na pixel, čierna a biela)
2008-04-13
2008-04-08
Jednofarebný (1-bit, čierno-biely)
32.
Grayscale (8-bit pixels)
2009-11-08
Odtiene šedej (8-bit pixely)
33.
LA (8-bit pixels, grayscale with transparency mask)
2009-11-08
LA (8-bit pixely, odtiene šedej s transparentnou maskou)
34.
RGB (3x8-bit pixels, true color)
2009-11-08
RGB (3x8-bit pixely, verné farby)
35.
RGBA (4x8-bit pixels, RGB with transparency mask)
2008-05-03
RGBA (4x8-bit, RGB s maskou priehľadnosti)
2008-04-13
2008-04-08
RGBA (4x8-bit, RGB s priehľadnou maskou)
36.
CMYK (4x8-bit pixels, color separation)
2009-11-08
CMYK (4x8-bit pixely, separácia farieb)
37.
P (8-bit pixels, mapped using a color palette)
2009-11-08
P (8-bit pixely, mapované použitím farebnej palety)
38.
YCbCr (3x8-bit pixels, color video format)
2009-11-08
YCbCr (3x8-bit pixely, farebný video formát)