Translations by Michael Christoph Jan Godawski

Michael Christoph Jan Godawski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 231 results
3.
Run %s as console program without a gui
2008-02-29
Otwórz %s jako program w modzie tekstowym bez interfejsu.
6.
Run %s as a gui droplet
2008-03-02
Wystartuj %s w graficznym interfejsie.
12.
Specify locale language (for example en or en_GB)
2008-03-04
Wybierz twój język (na przykład en albo en_GB)
14.
Inspect metadata (requires exif & iptc plugin)
2008-03-02
Sprawdź metadata (potrzebny dodatek do exif i iptc)
17.
Do not check images first
2008-02-29
Nie sprwadzaj zdjęć najpierw
19.
Verbose
2008-02-29
Dokłady opis
23.
Use the Image Inspector to list all the variables.
2008-03-02
Użyj Inspektora Obrazu by wyświetlić wszystkie niewiadome wartości
24.
You can only use files with the following extensions
2008-02-29
Możesz tylko użyć plików z następującymi końcówkami
30.
bottom
2008-03-02
dół
31.
Monochrome (1-bit pixels, black and white)
2008-02-29
Jednokolorowy (jedno bitowe piksle, czarno-biały)
35.
RGBA (4x8-bit pixels, RGB with transparency mask)
2008-02-29
RGBA (4x8 bitowe piksle, RGB z przezroczystą maską)
39.
blur
2008-02-29
Nieostrość
40.
contour
2008-02-29
Kontura
41.
detail
2008-02-29
Detal
42.
edge enhance
2008-02-29
Ulepszanie krawędzi
43.
edge enhance more
2008-02-29
Silniejsze ulepszanie krawędzi
44.
emboss
2008-02-29
Grawura
45.
find edges
2008-02-29
Znajdź krawędzie
46.
smooth
2008-02-29
Wygładź
47.
smooth more
2008-02-29
Wygładź bardziej
48.
sharpen
2008-02-29
Wyostrz
49.
nearest
2008-02-29
najbliższy
50.
bilinear
2008-03-02
podwójne
51.
bicubic
2008-02-29
podwójna bryła
52.
antialias
2008-02-29
Wygładzanie krawędzi
56.
Flip Left Right
2008-02-29
Przewróć z lewa na prawo
57.
Flip Top Bottom
2008-02-29
Przewróć z góry na dół
58.
Normal
2008-03-02
Normalny
70.
root
2008-03-02
użytkownik główny
73.
subfolder
2008-03-02
plik wewnętrzny
77.
path
2008-03-02
ścieżka
80.
string
2008-03-02
łańcuch znaków
81.
integer
2008-03-02
liczba całkowita
83.
positive integer
2008-03-02
pozytywna liczba całkowita
85.
positive, non-zero integer
2008-03-02
pozytwna liczba całkowita, nierówna zeru
88.
float
2008-02-29
płynny
92.
boolean
2008-03-02
wartość logiczna
137.
filesize
2008-02-29
Wielkość pliku
138.
monthname
2008-02-29
Nazwa miesiąca
140.
weekdayname
2008-02-29
nazwa dnia tygodnia
163.
Image Inspector
2008-02-29
Inspektor Obrazu
187.
please install pyexiv2
2008-02-29
Proszę zainstaluj pyexiv2
188.
broaden your search
2008-02-29
Rozszeż zasięg szukania
189.
no %s tags found
2008-02-29
nie znaleziono dodatków %s
196.
C&redits
2008-02-29
P&odziękowania
197.
&License
2008-03-02
&Licencja
199.
Credits
2008-03-02
Podziękowania
200.
Code
2008-03-02
Kod
203.
Artwork
2008-02-29
Sztuka
205.
Sponsors
2008-02-29
Sponsorzy