Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
615 of 448 results
6.
Checked
Đã chọn
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
Sử dụng loại kết hợp này cho tài liệu có chứa biểu mẫu
Translated and reviewed by Lê Hải Lâm
8.
Note
Ghi chú
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
Thiết lập tùy chọn này các tài liệu sẽ hoàn toàn được nạp vào bộ nhớ
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
10.
Destination output file
Nơi lưu file xuất ra
Translated and reviewed by Housmouse
Shared:
Đích của file xuất ra
Suggested by Lê Bảo Duy
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
Duyệt hoặc điền đường dẫn đầy đủ tới đích xuất file ra
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
Chọn chỗ này nếu bạn muốn ghi đè file xuất ra nếu nó đã tồn tại
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
13.
Check the box if you want compressed output files.
Chọn chỗ này nếu bạn muốn nén các file xuất ra
Translated and reviewed by Housmouse
Shared:
Chọn chỗ này nếu bạn muốn các file xuất ra đã được nén
Suggested by Lê Bảo Duy
14.
PDF version 1.5 or above.
PDF phiên bản 1.5 hoặc cao hơn
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
15.
Set the pdf version of the ouput document.
Đặt phiên bản pdf của tài liệu xuất ra
Translated and reviewed by Lê Bảo Duy
615 of 448 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Housmouse, Lê Bảo Duy, Lê Hải Lâm.