Translations by MisterIf

MisterIf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
~
Never
2014-11-28
Ніколи
27.
Burst (split into single pages)
2014-11-28
Лускання (розділення на окремі сторінки)
28.
Split every "n" pages
2014-11-28
Від'єднати кожні "n" сторінок
29.
Split even pages
2014-11-28
Розділити парні сторінки
30.
Split odd pages
2014-11-28
Розділити непарні сторінки
34.
Burst
2014-11-28
Лускання
36.
Split the document every "n" pages
2014-11-28
Розділити документ по "n" сторінок
37.
Split the document every even page
2014-11-28
Розділити документ на однакові по кількості сторінок
38.
Split the document every odd page
2014-11-28
Розділити документ на кожну непарну сторінку
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2014-11-28
Розділити документа після наступних сторінок (номер1-номер2-номер3)
43.
Same as source
2014-11-28
Як у вхідного файлу (джерела)
57.
Split
2014-11-28
Розділити
59.
Invalid split size
2014-12-27
Не вірне значення розміру різання
80.
Copy or extract
2014-11-28
Копіювати чи вирізати
119.
Alternate Mix
2014-12-27
Чередування
173.
Rotate
2014-12-17
Обертати
180.
Unknown action.
2014-11-28
Невідома дія.
181.
Log saved.
2014-11-28
Журнал збережено.
185.
Close
2014-11-28
Закрити
193.
Save environment
2014-11-28
Зберегти середовище
196.
Load environment
2014-11-28
Завантажити середовище
225.
Add
2014-11-28
Додати
226.
Add a pdf to the list
2014-11-28
Додати pdf в цей список
227.
Clear
2014-11-28
Спорожнити
229.
Document properties
2014-11-28
Властивості документа
233.
Move Up
2014-11-28
Зсунути вгору
237.
Remove
2014-11-28
Видалити
238.
Remove a pdf from the list
2014-11-28
Видалити pdf з цього списку
239.
Set destination
2014-12-27
Встановити теку (папку) призначення
242.
Run
2014-11-28
Виконати
243.
Browse
2014-11-28
Перегляд
244.
Compress output file/files
2014-12-27
Стискати вихідний файл(-и)
249.
Copy
2014-11-28
Копіювати
252.
Add prefix
2014-12-27
Додати префікс до ім’я файлу
256.
File name
2014-11-28
Назва файлу
257.
Path
2014-11-28
Шлях
258.
Pages
2014-11-28
Сторінки
260.
Version
2014-11-28
Версія
265.
Double click to set pages you want to merge (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)
2014-12-27
Двічі клацніть, щоб подивитися сторінки, які ви хочете об'єднати (наприклад: 2 або 5-23 або 2,5-7,12-)
269.
Open
2014-11-28
Відкрити
273.
Move Down
2014-11-28
Зсунути вниз
292.
Yes
2015-12-19
Так
293.
No
2015-12-19
Ні
304.
File
2014-11-28
Файл
307.
Number of pages
2014-12-22
Номер сторінки
337.
Select all
2014-11-28
Позначити все
338.
Save log
2014-11-28
Зберегти звіт
339.
Exit
2014-11-28
Вихід
341.
Loading plugins..
2014-11-28
Завантаження плагинів...
348.
Clear log
2014-11-28
Очистити журнал