Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 451 results
51.
Output files prefix
2012-05-13
Префикс излазних датотека
52.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2012-05-13
Ако она садржи "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" или "[BOOKMARK_NAME]" врши замену променљиве
53.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2012-05-13
Нпр. префикс_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] остварује префиx_ИмеДатотеке_005.пдф.
54.
If it doesn't contain "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" or "[FILENUMBER]" it generates oldstyle output file names.
2012-05-13
Ако не садржи "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" или "[FILENUMBER]" онда остварује називе излазних датотека према старом стилу.
55.
Available variables
2012-05-13
Доступне променљиве
56.
Split selected file
2012-05-13
Издели изабрану датотеку
57.
Split
2012-03-04
Издели
58.
Split section loaded.
2012-05-13
Учитани раздељени одељак
59.
Invalid split size
2012-05-13
Неважећа раздвојена величина
60.
Invalid unit:
2012-05-13
Неважећа јединица
61.
Fill from document
2012-05-13
Попуни из документа
62.
Please select a pdf document.
2012-05-13
Изаберите пдф документ
63.
Warning
2012-03-04
Упозорење
64.
Getting bookmarks max depth
2012-05-13
Добијање ознака највеће дубине
65.
Unable to retrieve bookmarks maximum depth.
2012-05-14
Није могуће постићи највећи ниво ознака
66.
Frontpage pdf file
2012-05-14
Насловна страница пдф датотеке
67.
Addendum pdf file
2012-05-14
Додатак пдф датотеке
68.
Frontpage and Addendum
2012-05-14
Насловна страница и додатак
69.
Cover And Footer section loaded.
2012-05-14
Одељак корица и подножја је учитан.
70.
Select at least one cover or one footer
2012-05-14
Изаберите најмање једне корице или једно подножје
71.
Encrypt options
2012-05-14
Могућности шифровања
72.
Owner password:
2012-05-13
Власник лозинке:
73.
Owner password (Max 32 chars long)
2012-05-13
Власник лозинке (нај. 32 слова дугачак)
74.
User password:
2012-05-13
Корисничка лозинка:
75.
User password (Max 32 chars long)
2012-05-13
Корисничка лозинке (нај. 32 слова дугачак)
76.
Encryption algorithm:
2012-05-13
Алгоритам за шифровање:
77.
Allow all
2012-05-13
Дозволи све
78.
Print
2012-03-04
Одштампај
79.
Low quality print
2012-05-13
Низак квалитет штампе
80.
Copy or extract
2012-05-13
Умножи или издвоји
81.
Modify
2012-03-04
Измени
82.
Add or modify text annotations
2012-05-13
Додај или измени напомене
83.
Fill form fields
2012-05-13
Попуните поља на обрасцима
84.
Extract for use by accessibility dev.
2012-05-14
Издвоји за коришћење при развоју приступачности.
85.
Manipulate pages and add bookmarks
2012-05-14
Управљај страницама и додај ознаке
86.
Check the box if you want compressed output files (Pdf version 1.5 or higher).
2012-05-14
Означите поље ако желите сажети излазне датотеке (ПДФ издање 1.5 или новије).
87.
If it contains "[TIMESTAMP]" it performs variable substitution.
2012-05-14
Ако она садржи "[TIMESTAMP]" изврши замену променљиве.
88.
Ex. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] generates FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
2012-05-14
Нпр. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] остварује FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
89.
If it doesn't contain "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2012-05-14
Уколико не садржи "[TIMESTAMP]" онда остварује називе излазних датотека према старом стилу.
90.
Available variables: [TIMESTAMP], [BASENAME].
2012-05-14
Доступне променљиве: [TIMESTAMP], [BASENAME].
91.
Encrypt selected files
2012-05-14
Шифровање изабране датотеке
92.
Encrypt
2012-03-04
Шифруј
93.
Encrypt section loaded.
2012-05-14
Учитан је шифровани одељак
94.
Decrypt selected files
2012-05-14
Дешифровање изабране датотеке
95.
Decrypt
2012-05-14
Дешифровање
96.
Decrypt section loaded.
2012-05-14
Учитан је дешифровани одељак
97.
Document metadata
2012-05-14
Метаподаци документа
98.
Title
2012-03-04
Наслов
99.
Author
2012-03-04
Аутор
100.
Subject
2012-03-04
Тема