Translations by Janez Gačnik

Janez Gačnik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 316 results
~
pdfsam start up
2011-09-09
zagon pdfsam-a
~
Remove every pdf file from the merge list
2011-09-09
Odstrani vse datoteke PDF s seznama
~
Error loading
2011-09-09
Napaka med nalaganjem
~
Number of pages to switch document
2011-09-09
Število strani, ki naj se zamenjajo v dokumentu
~
Unable to initialize menu bar.
2011-09-09
Ni mogoče zagnati izbirne vrstice.
~
Found zero or many jars in plugin directory
2011-09-09
V mapi z vtičniki ni najden noben ali pa je najdenih več paketov.
~
Set the number of pages to switch from a document to the other one (default is 1).
2011-09-09
Določi število strani, ki naj se prestavijo prvega v drugi dokument (privzeta je 1)
~
Number of pages to switch document
2011-09-09
Število strani, ki naj zamenjajo v dokumentu
2.
PDF documents contain forms
2017-12-09
Dokumenti pdf, ki vsebujejo obrazce
3.
Merge type
2017-12-09
Vrsta združevanja
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2017-12-09
Uporabi to vrsto združevanja za običajne dokumente pdf
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2017-12-09
Uporabi to vrsto združevanja za dokumente pdf, ki vsebujejo obrazce
14.
PDF version 1.5 or above.
2011-09-09
PDF različica 1.5 in višje.
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2011-09-09
Izberi PDF različico shranjevanja datoteke
16.
Execute pdf merge
2017-12-09
Izvedi združevanje PDF-jev
2011-09-09
Začni spajanje PDF-jev
17.
Merge/Extract
2017-12-09
Združi/izloči
18.
Merge section loaded.
2017-12-09
Odsek združevanja naložen
22.
Export the selection list in xml format
2017-12-04
Izvozi seznam izbora v zapis xml
24.
File xml saved.
2011-09-09
Xml datoteka shranjena.
25.
Error saving xml file, output file is null.
2011-09-09
Napaka pri shranjevanju xml datoteke, datoteka ni shranjena.
26.
Split options
2017-12-04
Možnosti cepljenja
2011-09-09
Možnosti razdruževanja
27.
Burst (split into single pages)
2011-09-09
Razstreli (loči na posamezne strani)
28.
Split every "n" pages
2017-12-04
Razcepi na vsake "n" strani
29.
Split even pages
2017-12-04
Razcepi na sodih straneh
30.
Split odd pages
2017-12-04
Razcepi na lihih straneh
31.
Split after these pages
2017-12-04
Razcepi za to stranjo
32.
Split at this size
2017-12-09
Razcepi na velikost
2011-09-09
Razdruži na sledečo velikost:
33.
Split by bookmarks level
2017-12-09
Razcepi glede na raven zaznamka
2011-09-09
Razdruži glede na raven zaznamka
34.
Burst
2011-09-09
Razstreli
35.
Explode the pdf document into single pages
2011-09-09
Razstreli PDF na posamezne strani
36.
Split the document every "n" pages
2017-12-04
Razcepi na vsake "n" strani
37.
Split the document every even page
2017-12-04
Razcepi dokument na vsaki sodi strani
2017-12-04
Razcepi dokument na parne strani
38.
Split the document every odd page
2017-12-04
Razcepi dokument na vsaki lihi strani
2017-12-04
Razcepi dokument na lihe strani
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2017-12-04
Razcepi dokument za stranmi številka (št1-št2-št ...)
40.
Split the document in files of the given size (roughly)
2017-12-09
Razcepi dokument na datoteke s (približno) določeno velikostjo
2011-09-09
Razdruži dokument na datoteke z (približno) določeno velikostjo
2011-09-09
Razdeli dokument na datoteke z (približno) določeno velikostjo
41.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2017-12-09
Razcepi dokument na straneh, označenih z zaznamki določene stopnje
2011-09-09
Razdeli dokument na straneh, označenih z zaznamki določene stopnje
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2011-09-09
Uporabi isto izvozno mapo, v kateri je tudi vhodna datoteka, ali jo izberi.
52.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2011-09-09
Če vsebuje "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" ali "[BOOKMARK_NAME]", izvede spremenljivo zamenjavo.
56.
Split selected file
2017-12-04
Razcepi izbrano datoteko
57.
Split
2017-12-01
Razcepi
2011-09-09
Razdruži