Translations by Angelescu

Angelescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 265 results
~
Ok
2012-03-09
Ok
~
Error loading
2012-03-09
Eroare la încărcare
~
Error getting default environment.
2012-03-09
Eroare la încărcarea mediului inițial.
~
Found zero or many jars in plugin directory
2012-03-09
S-a găsit zero sau mai multe conflicte în directorul modul
~
pdfsam start up
2012-03-09
pdfsam pornește
~
Never
2012-03-09
Niciodată
~
Check for updates:
2012-03-09
Verificare pentru actualizări:
~
Unable to initialize menu bar.
2012-03-09
Incapabil să inițializez bara de meniu.
~
Unable to get the default environment informations.
2012-03-09
Incapabil să obțin informațiile mediului inițial.
~
Number of pages to switch document
2012-03-09
Numărul de pagini al documentului schimbat
~
Selected file is not a pdf document.
2012-03-09
Fișierul selectat nu este un document pdf.
~
Set the number of pages to switch from a document to the other one (default is 1).
2012-03-09
Setați numărul de pagini de schimbat de la un document la un altul (inițial este 1).
~
Remove every pdf file from the merge list
2012-03-09
Elimină fiecare fișier pdf din lista de îmbinare
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2012-03-09
Eroare: incapabil să reâncarc fișierul/ele selectate.
~
Please wait while reading
2012-03-09
Așteptați până se citește
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2012-02-23
Setând această opțiune documentele vor fi încărcate complect în memorie
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2012-02-23
Setați versiunea pdf a documentului rezultat.
33.
Split by bookmarks level
2012-02-23
Împarte cu nivelul semnelor de carte
34.
Burst
2012-02-23
Burst
40.
Split the document in files of the given size (roughly)
2012-02-23
Împarte documentul în fișiere de o dimensiune dată (aproximativă)
41.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2012-02-23
Împarte documentul la paginile menționate în semnele de carte de o anumită valoare
49.
Output options
2012-02-23
Opțiuni de ieșire
52.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2012-02-23
Dacă conține "[PAGINĂCURENTĂ]", "[MARCAJTEMPORAL]", "[NUMEFIȘIER]" sau "[NUME_SEMNDECARTE]" se efectuează o înlocuire variabilă.
53.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2012-02-23
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generează prefix_FileName_005.pdf.
54.
If it doesn't contain "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]" or "[FILENUMBER]" it generates oldstyle output file names.
2012-02-23
Dacă nu conține "[PAGINĂCURENTĂ]", "[MARCAJTEMPORAL]" sau "[NUMĂRFIȘIER]" va genera vechiul nume al fișierului de ieșire.
58.
Split section loaded.
2012-02-23
Împarte secțiunea încărcată.
59.
Invalid split size
2015-04-25
Mărime împărțire nevalabilă
2012-02-23
Mărime împărțită nevalabilă
60.
Invalid unit:
2012-02-23
Modul nevalabil:
64.
Getting bookmarks max depth
2012-02-23
Se obține profunzimea maximă a semnelor de carte
65.
Unable to retrieve bookmarks maximum depth.
2012-02-23
Incapabil să obțin profunzimea maximă a semnelor de carte.
66.
Frontpage pdf file
2012-02-23
Prima pagină a fișierului pdf
67.
Addendum pdf file
2012-02-23
Anexa fișierului pdf
68.
Frontpage and Addendum
2012-02-23
Prima pagină și anexa
82.
Add or modify text annotations
2012-02-23
Adaugă sau modifică textul adnotărilor
83.
Fill form fields
2012-02-23
Complectați câmpurile formularului
84.
Extract for use by accessibility dev.
2012-03-09
Extrage pentru folosință cu dispozitivul accesibil.
85.
Manipulate pages and add bookmarks
2012-02-23
Manipulează paginile și adaugă semne de carte
87.
If it contains "[TIMESTAMP]" it performs variable substitution.
2012-02-23
Dacă conține "[MARCAJTEMPORAL]" se efectuează înlocuirea variabilă.
88.
Ex. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] generates FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
2012-02-23
Ex. [NUMEDEBAZĂ]_prefix_[MARCAJTEMPORAL] va genera Numefișier_prefix_20070517_113423471.pdf.
89.
If it doesn't contain "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2012-02-23
Dacă nu conține "[MARCAJTEMPORAL]" va genera fișierul de ieșire cu vechiul nume.
93.
Encrypt section loaded.
2012-02-23
S-a incărcat secțiunea criptată.
96.
Decrypt section loaded.
2012-02-23
S-a incărcat secțiunea decriptată.
97.
Document metadata
2012-02-23
Metadata documentului
101.
Keywords
2015-04-24
Cuvinte-cheie
107.
Set metadata on the selected file
2012-02-23
Setează metadata fișierului selectat
109.
Rotate section loaded.
2012-02-23
Rotește secțiunea încărcată.
110.
Mix options
2012-02-23
Opțiuni de mixare
111.
Reverse first document
2012-02-23
Inversează primul document
112.
Reverse second document
2012-02-23
Inversează al doilea document