Translations by Kristaps

Kristaps has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
~
Selected file is not a pdf document.
2008-07-10
Izvēlētais fails nav pdf dokuments
~
Ok
2008-07-10
Labi
6.
Checked
2008-07-10
Atķeksēts
8.
Note
2008-07-10
Piezīme
14.
PDF version 1.5 or above.
2008-07-10
PDF versija 1.5 vai jaunāka.
19.
Error:
2008-07-10
Kļūda:
20.
Found a password for input file.
2008-07-10
Atrasta parole priekš izejošā faila.
21.
Export as xml
2008-07-10
Eksportēt kā xml
23.
Unable to save xml file.
2008-07-10
Nevar saglabāt xml failu.
24.
File xml saved.
2008-07-10
xml fails saglabāts.
72.
Owner password:
2008-07-10
Īpašnieka parole:
73.
Owner password (Max 32 chars long)
2008-07-10
Īpašnieka parole (augstākais 32 simbolus gara)
74.
User password:
2008-07-10
Lietotājvards:
75.
User password (Max 32 chars long)
2008-07-10
Lietotāja paroli (augstākais 32 simbolus gara)
77.
Allow all
2008-07-10
Atļaut visu
78.
Print
2008-07-10
Drukāt
79.
Low quality print
2008-07-10
Zemas kvalitātes druka
80.
Copy or extract
2008-07-10
Kopēt vai atarhivēt
81.
Modify
2008-07-10
Pārveidot
121.
Found a password for first file.
2008-07-10
Atrasta parole priekš pirmā faila.
122.
Found a password for second file.
2008-07-10
Atrasta parole priekš otrā faila.
195.
Confirm password saving
2008-07-10
Apstiprināt paroles saglabāsanu
222.
Please wait while all files are processed..
2008-07-10
Lūdzu uzgaidiet kamēr visi faili tiek apstrādāti...
225.
Add
2008-07-10
Pievienot
227.
Clear
2008-07-10
Notīrīt
232.
Move down selected pdf file
2008-07-10
Pārvietot lejup izvēlēto pdf failu
233.
Move Up
2008-07-10
Pārvietot uz augšu
234.
Move up selected pdf file
2008-07-10
Pārvietot augšupizvēlēto pdf failu
235.
Reload
2008-07-10
Pārlādēt
237.
Remove
2008-07-10
Aizvākt
242.
Run
2008-07-10
Palaist
243.
Browse
2008-07-10
Pārlūkot
244.
Compress output file/files
2008-07-10
Saspiest izejošo failu/failus
245.
Overwrite if already exists
2008-07-10
Pārrakstīt ja jau eksistē
247.
Output document pdf version:
2008-07-10
Izejošā pdf dokumeta versija:
256.
File name
2008-07-10
Faila nosaukums
257.
Path
2008-07-10
Ceļš
258.
Pages
2008-07-10
Lapas
259.
Password
2008-07-10
Parole
260.
Version
2008-07-10
Versija
273.
Move Down
2008-07-10
Pārvietot lejup
278.
(Alt+ArrowUp)
2008-07-10
(Alt+ArrowUp)
280.
(Alt+ArrowDown)
2008-07-10
(Alt+ArrowDown)
392.
Save
2008-07-10
Saglabāt
407.
Output file location is not correct
2008-07-10
Izejošā faila atrašanās vieta nav pareiza
408.
Would you like to change it to
2008-07-10
Vai Jūs vēlaties mainīt to uz
411.
Please select two pdf documents.
2008-07-10
Lūdzu atlasiet divus pdf dokumentus.
429.
The lowest available pdf version is
2008-07-10
Zemākā pieejamā pdf versija ir