Translations by Simas J

Simas J has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 447 results
~
Number of pages to switch document
2010-01-24
Puslapių skaičius dokumento pakeitimui
~
Set the number of pages to switch from a document to the other one (default is 1).
2010-01-24
Nustatykite, kas kelis puslapius bus kuriamas naujas dokumentas (pagal nutylėjimą yra 1)
~
pdfsam start up
2008-12-11
pdfsam pradžia
~
Never
2008-12-11
Niekada
~
Error getting default environment.
2008-12-11
Klaida gaunant aplinką pagal nutylėjimą.
~
Check for updates:
2008-12-11
Tikrinti ar yra atnaujinimų:
~
Unable to initialize menu bar.
2008-12-11
Nepavuko inicializuoti meniu juostos
~
Found zero or many jars in plugin directory
2008-12-11
Rasta nulis arba daugybė jar failų papildinio kataloge
~
Remove every pdf file from the merge list
2008-12-11
Pašalinti kiekvieną pdf failą iš sujungimų sąrašo
~
Unable to get the default environment informations.
2008-12-11
Nepavyko gauti aplinkos nustatymų pagal nutylėjimą
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2008-12-11
Klaida: nepavyko iš naujo įkelti pasirinkto failo(-ų)
~
Selected file is not a pdf document.
2008-12-11
Pasirinktas failas nėra pdf dokumentas
~
Error loading
2008-12-11
Klaida įkeliant
~
Please wait while reading
2008-12-11
Palaukite kol skaitoma
~
Ok
2008-12-11
Gerai
1.
Merge options
2008-12-11
Sujungimo parametrai
2.
PDF documents contain forms
2008-12-11
PDF dokumente yra formos
3.
Merge type
2008-12-11
Sujungimo tipas
4.
Unchecked
2008-12-11
Nepažymėta
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-12-11
Naudoti šį sujungimo tipą standartiniams
6.
Checked
2008-12-11
Pažymėtas
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-12-11
Naudoti šį sujungimo tipą pdf dokumentams turintiem formas
8.
Note
2008-12-11
Pastaba
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-12-11
Nustačius šį parametrą dokumentai bus įkraunami į atmintį
10.
Destination output file
2008-12-11
Rezultato failas
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-12-11
Norodykite pilną kelią iki katalogo, kuriame rašyti rezultatų failą
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-12-11
Pažymėkite langelį jei norite perrašyti rezultatų failą jei toks failas jau egzistuoja
13.
Check the box if you want compressed output files.
2008-12-11
Pažymėkite langelį, jei norite suspausti rezultatų failą
14.
PDF version 1.5 or above.
2008-12-11
PDF versija 1.5 arba aukštesnė
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-12-11
Nustatykite pdf versiją rezultatų dokumentui
2008-12-11
Nustatytike pdf versiją rezultatų dokumentui
16.
Execute pdf merge
2008-12-11
Įvykdyti pdf dokumentų sujungimą
17.
Merge/Extract
2008-12-11
Sujungti/Ištraukti
18.
Merge section loaded.
2008-12-11
Sujungimo dalis įkrauta
19.
Error:
2008-12-11
Klaida:
20.
Found a password for input file.
2008-12-11
Įkeliamamas failas apsaugotas slaptažodžiu
21.
Export as xml
2008-12-11
Eksportuoti xml formatu
23.
Unable to save xml file.
2008-12-11
Neįmanoma išsaugoti xml failo
24.
File xml saved.
2008-12-11
xml failas išsaugotas
25.
Error saving xml file, output file is null.
2008-12-11
Klaida išsaugant xml failą, rezultato failas yra null
26.
Split options
2008-12-11
Atskyrimo nustatymai
27.
Burst (split into single pages)
2008-12-11
Pliūpsnis (skaidyti po vieną puslapį)
28.
Split every "n" pages
2008-12-11
Atskirti kas "n" puslapių
29.
Split even pages
2008-12-11
Atskirti lyginius puslapius
30.
Split odd pages
2008-12-11
Atskirti nelyginius puslapius
31.
Split after these pages
2008-12-11
Atskirti po šių puslapių
32.
Split at this size
2008-12-11
Atskirti pagal dydį
33.
Split by bookmarks level
2009-10-21
Išskaidyti pagal turinio žymas
34.
Burst
2008-12-11
Pliūpsnis
35.
Explode the pdf document into single pages
2008-12-11
Išskaidyti pdf dokumentą po vieną puslapį