Translations by ejs

ejs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
2.
PDF documents contain forms
2010-06-24
PDF dokumentuose yra formos
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2010-06-24
Naudoti šį sujungimo tipą standartiniams PDF dokumentams
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2010-06-24
Naudoti šį sujungimo tipą PDF dokumentams, turintiems formas
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2010-06-24
Nustačius šį parametrą, dokumentai bus pilnai įkraunami į atmintį
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2010-06-24
Pažymėkite, jei norite perrašyti egzistuojantį rezultatų failą
13.
Check the box if you want compressed output files.
2010-06-24
Pažymėkite, jei norite suspausti rezultatų failą
16.
Execute pdf merge
2010-06-24
Sujungti PDF dokumentus
21.
Export as xml
2010-06-24
Eksportuoti XML formatu
23.
Unable to save xml file.
2010-06-24
Neįmanoma išsaugoti XML failo
24.
File xml saved.
2010-06-24
XML failas išsaugotas
25.
Error saving xml file, output file is null.
2010-06-24
Klaida išsaugant XML failą, nenurodytas rezultato failas
27.
Burst (split into single pages)
2010-06-24
Išrinkti (skaidyti po vieną puslapį)
28.
Split every "n" pages
2010-06-24
Skaidyti kas "n" puslapių
32.
Split at this size
2010-06-24
Sudalinti po
33.
Split by bookmarks level
2010-06-24
Išskaidyti pagal žymelių lygius
34.
Burst
2010-06-24
Išrinkti
35.
Explode the pdf document into single pages
2010-06-24
Išskaidyti pdf dokumentą po puslapį
36.
Split the document every "n" pages
2010-06-24
Suskaidyti dokumentą kas "n" puslapių
37.
Split the document every even page
2010-06-24
Suskaidyti dokumentą, atskiriant lyginius puslapius
38.
Split the document every odd page
2010-06-24
Suskaidyti dokumentą, atskiriant nelyginius puslapius
40.
Split the document in files of the given size (roughly)
2010-06-24
Suskaidyti į apytiksliai nurodyto dydžio failus
2010-06-24
Išskaidyti į apytiksliai nurodyto dydžio failus
43.
Same as source
2010-06-24
Kaip ir šaltinio
44.
Choose a folder
2010-06-24
Pasirinkite katalogą
45.
Destination output directory
2012-07-30
Aplankas rezultatui
2010-06-24
Katalogas rezultatui
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2012-07-30
Rezultatą talpinti ten pat kur šaltinio failas, arba pasirinkite kitą aplanką
2010-06-24
Rezultatui naudoti tą patį katalogą kaip ir šaltinis, arba pasirinkite kitą katalogą
47.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2012-07-30
Naršydami pasirinkite aplanką rezultatams, arba įrašykite pilną kelią iki jo
2010-06-24
Naršykite, kad pasirinktumėte katalogą arba įrašykite pilną kelią iki rezultatų katalogo
48.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2010-06-24
Pažymėkite, jei Jūs norite perrašyti egzistuojančius rezultato failus
52.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2012-07-30
Nurodžius "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" arba "[BOOKMARK_NAME]", bus vykdomas kintamųjų pakeitimas
57.
Split
2010-06-24
Skaidyti
59.
Invalid split size
2010-06-24
Neteisingas skaidymo dydis
62.
Please select a pdf document.
2010-06-24
Pasirinkite PDF dokumentą
64.
Getting bookmarks max depth
2010-06-24
Skaičiuojamas maksimalus žymelių gylis
65.
Unable to retrieve bookmarks maximum depth.
2010-06-24
Negalėjau suskaičiuoti maksimalaus žymelių gylio
66.
Frontpage pdf file
2010-06-24
PDF failas pirmam puslapiui
113.
Number of pages to switch from the first document to the other
2010-06-24
Puslapių skaičius, perkeliamas iš pirmo dokumento
114.
Number of pages to switch from the second document to the other
2010-06-24
Puslapių skaičius, perkeliamas iš antro dokumento
116.
Set the number of pages to switch from the first document to the other one (default is 1).
2010-06-24
Nustatykite puslapių skaičių, perkeliamą iš pirmo dokumento (pagal nutylėjimą - 1)
117.
Set the number of pages to switch from the second document to the other one (default is 1).
2010-06-24
Nustatykite puslapių skaičių, perkeliamą iš antro dokumento (pagal nutylėjimą - 1)
186.
Close panel
2010-06-24
Užverti panelę
191.
No zoom
2010-06-24
Nekeisti dydžio
192.
No zoom applied
2010-06-24
Dydis nepakeistas
228.
Remove every pdf file from the selection list
2010-06-24
Ištrinti kiekvieną PDF failą, esantį sąraše
231.
Move down
2010-06-24
Pastumti žemyn
236.
Reload the selected document
2010-06-24
Iš naujo įkelti dokumentą
239.
Set destination
2010-06-24
Išsaugoti kaip
240.
Set the destination path
2010-06-24
Išsaugoti šiame kataloge