Translations by Manic

Manic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 313 results
~
Unable to get the default environment informations.
2008-06-07
Ne mogu dobiti uobičajene informacije okružja.
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2008-06-07
Greška: Ne mogu učitati odabrane datoteke.
~
Unable to initialize menu bar.
2008-06-07
Ne mogu pokrenuti traku glavnog izbornika.
~
pdfsam start up
2008-06-07
Pokretanje pdfsam aplikacije
~
Never
2008-06-07
Nikada
~
Check for updates:
2008-06-07
Potraži nadogradnje:
2008-06-07
Provjeri ažuriranja:
~
Error getting default environment.
2008-06-07
Greška pri traženju uobičajenog okružja.
~
Unable to initialize menu bar.
2008-06-07
Ne može se pokrenuti traka glavnog izbornika.
~
Found zero or many jars in plugin directory
2008-06-07
Nije pronađen ili je pronađeno više paketa u mapi dodataka.
~
Unable to get the default environment informations.
2008-06-07
Ne mogu se dobiti uobičajene informacije okružja.
~
Remove every pdf file from the merge list
2008-06-07
Ukloni sve pdf datoteke iz liste za spajanje
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2008-06-07
Greška: Ne mogu se učitati odabrane datoteke.
~
Please wait while reading
2008-06-07
Molimo pričekajte dok se dokument čita
~
Error loading
2008-06-07
Greška pri učitavanju
~
Selected file is not a pdf document.
2008-06-07
Odabrana datoteka nije pdf dokument.
~
Ok
2008-05-22
U redu
1.
Merge options
2009-04-13
Postavke spajanja
2.
PDF documents contain forms
2008-05-22
PDF dokumenti sadrže formulare
3.
Merge type
2008-05-22
Tip spajanja
4.
Unchecked
2008-05-22
Neprovjereno
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-06-07
Koristi ovaj tip spajanja za standardne pdf dokumente
2008-05-22
Korisi ovaj tip spajanja za standardne pdf dokumente
6.
Checked
2008-05-22
Provjereno
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-05-22
Korisi ovaj tip spajanja za pdf dokumente koji sadrže formulare
8.
Note
2008-06-07
Bilješka
2008-05-22
Zabilješka
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-06-07
Postavljanjem ove mogućnosti dokumenti će biti u potpunosti učitani u memoriju
2008-05-22
Odabirom ove postavke dokumenti će biti u potpunosti učitani u memoriju
10.
Destination output file
2008-05-22
Odredište izlazne datoteke
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-05-22
Odaberite ili unesite punu putanju do odredišta izlazne datoteke.
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-05-22
Odaberite ovu opciju ako želite prepisati izlaznu datoteku ako već ista postoji.
13.
Check the box if you want compressed output files.
2008-05-22
Odaberite ovu opciju ako želite komprimirane izlazne datoteke.
14.
PDF version 1.5 or above.
2008-06-07
PDF inačica 1.5 ili veća.
2008-05-22
PDF verzija 1.5 ili veća.
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-06-07
Postavi pdf inačicu izlaznog dokumenta.
2008-05-22
Postavi pdf verziju izlaznog dokumenta.
16.
Execute pdf merge
2008-05-22
Izvrši pdf spajanje
17.
Merge/Extract
2008-05-22
Spajanje/Izdvajanje
18.
Merge section loaded.
2008-05-22
Sekcija za spajanje je učitana.
19.
Error:
2008-05-22
Greška:
20.
Found a password for input file.
2008-05-22
Pronađena zaporka ulaznog dokumenta
21.
Export as xml
2008-05-22
Izvezi kao xml
23.
Unable to save xml file.
2008-06-07
Ne mogu spremiti xml datoteku
2008-05-22
Nije moguće spremiti xml datoteku
24.
File xml saved.
2008-05-22
XML datoteka je spremljena.
25.
Error saving xml file, output file is null.
2008-05-22
Greška pri spremanju xml datoteke, izlazna datoteka je prazna.
26.
Split options
2008-05-22
Mogućnosti dijeljenja
27.
Burst (split into single pages)
2008-05-22
Raskidanje (podijela na pojedinačne stranice)
28.
Split every "n" pages
2008-05-22
Podijeli kod svake "n-te" stranice