Translations by Riku Leino

Riku Leino has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 136 results
~
Please wait while reading
2008-01-14
Luetaan. Ole hyvä ja odota.
~
Found zero or many jars in plugin directory
2008-01-14
~
Remove every pdf file from the merge list
2007-06-27
Poista kaikki pdf-tiedostot yhdistämislistalta
2.
PDF documents contain forms
2007-06-27
PDF-tiedosto sisältää lomakkeita
3.
Merge type
2007-06-27
Yhdistämistapa
4.
Unchecked
2007-06-27
Ei valittu
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2007-06-27
Käytä tätä yhdistämistyyppiä tavallisille pdf-dokumenteille
6.
Checked
2007-06-27
Valittu
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2007-06-27
Käytä tätä yhdistämistyyppiä pdf-dokumenteille, jotka sisältävät lomakkeita
8.
Note
2007-06-27
Huomautus
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2007-06-27
Kun tätä ominaisuutta käytetään, dokumentit ladataan kokonaan muistiin
10.
Destination output file
2007-06-27
Kohdetiedosto
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2007-06-27
Selaa tai anna polku kohdetiedostoon.
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2007-06-27
Valitse tämä, jos haluat ylikirjoittaa tiedoston, jos se on jo olemassa
16.
Execute pdf merge
2007-06-27
Suorita yhdistäminen
18.
Merge section loaded.
2007-06-27
Yhdistämisosa ladattu.
19.
Error:
2007-06-27
Virhe:
26.
Split options
2007-06-27
Jaon asetukset
27.
Burst (split into single pages)
2007-06-27
Hajoita (jaa yksittäisiksi sivuiksi)
28.
Split every "n" pages
2007-06-27
Jaa joka "n". sivu.
29.
Split even pages
2007-06-27
Jaa parilliset sivut
30.
Split odd pages
2007-06-27
Jaa parittomat sivut
31.
Split after these pages
2007-06-27
Jaa näiden sivujen jälkeen
32.
Split at this size
2008-01-14
Jaa näiden sivujen jälkeen
34.
Burst
2007-06-27
Hajoita
35.
Explode the pdf document into single pages
2007-06-27
Jaa pdf-dokumentti yksittäisiin sivuihin
36.
Split the document every "n" pages
2007-06-27
Jaa joka "n". sivu
37.
Split the document every even page
2007-06-27
Jaa dokumentti parillisten sivujen kohdalta
38.
Split the document every odd page
2007-06-27
Jaa dokumentti parittomien sivujen kohdalta
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2007-06-27
Jaa dokumentti valittujen sivjuen kohdalta (1-2-3...)
43.
Same as source
2007-06-27
Sama kuin lähde
44.
Choose a folder
2007-06-27
Valitse hakemisto
45.
Destination output directory
2007-06-27
Kohdehakemisto
46.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2007-06-27
Käytä kohdehakemistona lähdetiedoston hakemistoa tai valitse hakemisto
47.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2007-06-27
Anna kohdehakemiston täydellinen nimi tai selaa hakemistoon.
48.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2007-06-27
Valitse, jos haluat ylikirjoittaa tiedostot, jos ne ovat jo olemassa.
50.
Output file names prefix:
2007-06-27
Etuliite tallennettaville tiedostoille:
51.
Output files prefix
2007-06-27
Tallennustiedoston etuliite
53.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2007-06-27
Esim. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] muodostaa: prefix_tiedostonimi_005.pdf.
56.
Split selected file
2007-06-27
Jaa valitut tiedostot
58.
Split section loaded.
2007-06-27
Jako-osa ladattu
59.
Invalid split size
2008-01-14
69.
Cover And Footer section loaded.
2008-01-14
Kansi ja alatunniste -osa ladattu.
72.
Owner password:
2007-06-27
Omistajan salasana:
73.
Owner password (Max 32 chars long)
2007-06-27
Omistajan salasana (maks. 32 merkkiä)
74.
User password:
2007-06-27
Käyttäjän salasana
75.
User password (Max 32 chars long)
2007-06-27
Käyttäjän salasana (maks. 32 merkkiä)
77.
Allow all
2007-06-27
Salli kaikki
78.
Print
2007-06-27
Tulosta
79.
Low quality print
2007-06-27
Heikkolaatuinen tulostus