Translations by Maiko Mõtsar

Maiko Mõtsar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 340 results
~
Number of pages to switch document
2009-07-29
Lehekülgede arv, mille järel dokumenti vahetada
~
Error getting default environment.
2009-07-29
Viga vaikimisi keskkonna hankimisel.
~
Set the number of pages to switch from a document to the other one (default is 1).
2009-07-29
Sätib lehekülgede arvu, mille järel vahetatakse järgmisele dokumendile (vaikimisi 1).
~
Unable to initialize menu bar.
2009-07-17
Menüüriba initsialiseerimine ebaõnnestus.
~
Found zero or many jars in plugin directory
2009-07-16
Pistikrakenduste kataloogist leitud null või palju jar'e.
~
pdfsam start up
2009-07-16
pdfsam käivitumine
~
Never
2009-07-16
Mitte kunagi
~
Check for updates:
2009-07-16
Kontrolli uuendusi:
~
Remove every pdf file from the merge list
2009-07-16
Eemalda kõik pdf failid ühendamise nimekirjast
~
Unable to get the default environment informations.
2009-07-16
Vaikimisi keskkonna informatsiooni hankimine ebaõnnestus.
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2009-07-16
Viga: valitud faili(de) uuesti laadimine ebaõnnestus.
~
Error loading
2009-07-15
Viga laadimisel
~
Please wait while reading
2009-07-15
Palun oota kuni loen
~
Selected file is not a pdf document.
2009-07-15
Valitud fail ei ole pdf dokument
~
Ok
2009-07-15
Ok
1.
Merge options
2009-07-15
Ühendamise valikud
2.
PDF documents contain forms
2009-07-15
PDF dokumendid sisaldavad vormi
3.
Merge type
2009-07-15
Ühendamise tüüp
4.
Unchecked
2009-07-15
Märkimata
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2009-07-15
Kasuta seda ühendamise tüüpi standardsetel pdf dokumentidel
6.
Checked
2009-07-15
Märgitud
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2009-07-15
Kasuta seda ühendamise tüüpi vormi sisaldavate pdf dokumentidega
8.
Note
2009-07-15
Märkus
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2009-07-16
Selle valiku sättimisel laetakse dokumendid täielikult mällu
10.
Destination output file
2009-07-15
Väljundfaili sihtkoht
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2009-07-16
Lehitse või sisesta täielik failitee väljundfaili sihtkohale.
2009-07-15
Sirvi või sisesta täielik failitee väljundfaili sihtkohale.
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2009-07-15
Märgista märkeruut kui soovid väljundfaili selle eksisteerimisel üle kirjutada.
13.
Check the box if you want compressed output files.
2009-07-15
Märgista märkeruut kui soovid pakitud väljundfaile.
14.
PDF version 1.5 or above.
2009-07-15
PDF versioon 1.5 või kõrgem.
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2009-07-15
Säti väljunddokumendi pdf versioon.
16.
Execute pdf merge
2009-07-15
Käivita pdf ühendamine
17.
Merge/Extract
2009-07-15
Ühenda/Eralda
18.
Merge section loaded.
2009-07-16
Ühendamise sektsioon laetud.
19.
Error:
2009-07-15
Viga:
20.
Found a password for input file.
2009-07-15
Sisendfaililt leitud salasõna.
21.
Export as xml
2009-07-15
Ekspordi kui xml
23.
Unable to save xml file.
2009-07-15
Võimetu salvestama xml faili.
24.
File xml saved.
2009-07-15
Xml fail salvestatud.
25.
Error saving xml file, output file is null.
2009-07-15
Viga xml faili salvestamisel, väljundfail on tühi.
26.
Split options
2009-07-15
Tükeldamise valikud
27.
Burst (split into single pages)
2009-07-29
Killusta (tükelda üksikuteks lehekülgedeks)
2009-07-15
Lõhu (tükelda üksikuteks lehekülgedeks)
28.
Split every "n" pages
2009-07-15
Tükelda iga "n" lehekülje järel
29.
Split even pages
2009-07-15
Tükelda paaris leheküljed
30.
Split odd pages
2009-07-15
Tükelda paaritud leheküljed
31.
Split after these pages
2009-07-15
Tükelda peale neid lehekülgi
32.
Split at this size
2009-07-15
Tükelda sel suurusel
33.
Split by bookmarks level
2009-07-15
Tükelda järjehoidja taseme järgi
34.
Burst
2009-07-16
Killusta