Translations by Josep Lluís Amador Teruel

Josep Lluís Amador Teruel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 121 results
~
Never
2008-05-26
Mai
~
Please wait while reading
2008-05-26
Espereu mentre es llegeix
~
Error loading
2008-05-26
S'ha produït un error en carregar
~
Selected file is not a pdf document.
2008-05-26
El fitxer seleccionat no és un document pdf.
~
Ok
2008-05-20
D'acord
2.
PDF documents contain forms
2008-05-20
Els documents PDF contenen formularis
3.
Merge type
2008-05-20
Tipus de combinació
4.
Unchecked
2008-05-20
Desmarcat
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-05-20
Utilitza aquest tipus de combinació per documents pdf estàndards
6.
Checked
2008-05-20
Marcat
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-05-20
Utilitza aquest tipus de combinació per documents pdf que continguin formularis
8.
Note
2008-05-20
Nota
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-05-22
En activar aquesta opció els documents es carregaran completament en memòria
10.
Destination output file
2008-05-22
Fitxer de destí
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-05-22
Navegueu o introduïu el camí complet del fitxer de destí.
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-05-22
Marqueu el quadre si voleu sobreescriure el fitxer de sortida si ja existeix.
13.
Check the box if you want compressed output files.
2008-05-22
Marqueu el quadre si voleu els fitxers de sortida comprimits.
14.
PDF version 1.5 or above.
2008-05-22
Versió PDF 1.5 o superior.
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-05-22
Defixeix la versió pdf del document de sortida.
16.
Execute pdf merge
2008-05-22
Execute la combinació de pdf
17.
Merge/Extract
2008-05-22
Combina/Extreu
18.
Merge section loaded.
2008-05-22
Combina la secció carregada.
19.
Error:
2008-05-20
Error:
20.
Found a password for input file.
2008-05-22
S'ha trobat una contrasenya per al fitxer d'entrada.
21.
Export as xml
2008-05-22
Exporta com a xml
23.
Unable to save xml file.
2008-05-22
No s'ha pogut desar el fitxer xml.
24.
File xml saved.
2008-05-22
S'ha desat el fitxer xml.
26.
Split options
2008-05-26
Divideix les opcions
28.
Split every "n" pages
2008-05-26
Divideix cada "n" pàgines
29.
Split even pages
2008-05-26
Divideix les pàgines parells
30.
Split odd pages
2008-05-26
Divideix les pàgines senars
31.
Split after these pages
2008-05-26
Divideix després d'aquestes pàgines
32.
Split at this size
2008-05-26
Divideix en aquesta mida
34.
Burst
2008-05-20
Explosió
36.
Split the document every "n" pages
2008-05-26
Divideix el document cada "n" pàgines
37.
Split the document every even page
2008-05-26
Divideix el document en cada pàgina parell
38.
Split the document every odd page
2008-05-26
Divideix el document en cada pàgina senar
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2008-05-26
Divideix el document després dels números de pàgina (num1-num2-num3..)
43.
Same as source
2008-05-26
El mateix que la font
44.
Choose a folder
2008-05-26
Escolliu una carpeta
50.
Output file names prefix:
2008-05-26
Prefix dels fitxers de sortida:
51.
Output files prefix
2008-05-26
Prefix dels fitxers de sortida
56.
Split selected file
2008-05-26
Divideix el fitxer seleccionat
57.
Split
2008-05-26
Divideix
58.
Split section loaded.
2008-05-26
Divideix la secció carregada.
69.
Cover And Footer section loaded.
2008-05-26
Secció de pàgina de coberta i peu de pàgina carregats
70.
Select at least one cover or one footer
2008-05-26
Selecciona com a mínim una pàgina de coberta i un peu de pàgina
72.
Owner password:
2008-05-26
Contrasenya del propietari:
73.
Owner password (Max 32 chars long)
2008-05-26
Contrasenya del propietari (màxim 32 caràcters de longitud)
74.
User password:
2008-05-26
Contrasenya d'usuari: