Translations by MisterIf

MisterIf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 245 results
~
Split odd pages
2014-11-28
Розділити непарні сторінки
~
Split even pages
2014-11-28
Розділити парні сторінки
~
Theme:
2014-11-28
Тема:
~
Never
2014-11-28
Ніколи
1.
No PDF document has been selected
2015-12-19
Не один PDF документ не був обраний
4.
File names settings
2014-12-22
Властивості імен файлу
10.
Installing theme {0}.
2014-11-28
Встановлено тем {0}
11.
Started in {0}
2014-12-17
Запущено в {0}
12.
Closing PDFsam...
2014-11-28
Закриття PDFsam...
13.
Log register
2014-12-22
Реєстрація логування
14.
Copy
2014-11-28
Копіювати
15.
Clear
2014-11-28
Спорожнити
16.
Select all
2014-11-28
Позначити все
17.
Save log
2014-11-28
Зберегти звіт
18.
Select where to save the log file
2014-12-22
Оберіть де зберігати файл логування
19.
About
2014-11-28
Про програму
21.
Close
2014-11-28
Закрити
22.
Modules
2014-11-28
Модулі
23.
Subscribe to the official news feed
2014-12-22
Підписатися на офіційний канал новин
24.
Environment
2014-12-22
Середовище
28.
Max memory {0}
2014-12-22
Максимально використано пам’яті {0}
29.
Copy to clipboard
2014-11-28
Скопіювати до буфера
30.
Support
2014-11-28
Підтримка
31.
Bug and feature requests
2014-11-28
Помилки та побажання
33.
Contribute
2014-11-28
Підтримка
34.
Fork PDFsam on GitHub
2014-12-22
PDFsam на GitHub
35.
Translate
2014-11-28
Переклад
36.
Donate
2014-11-28
Пожертвувати
37.
Social
2014-12-22
Соціальні мережі
38.
Follow us on Twitter
2014-11-28
Фоловити нас на Twitter
39.
Like us on Facebook
2014-11-28
Сподобати на Facebook
40.
Log register rows:
2015-12-19
Зареєстровані рядки:
41.
Maximum number of rows displayed by the Log register
2015-12-19
Максимальна кількість відображуваних рядків відображується в регістрі логів
42.
Language:
2014-11-28
Мова:
43.
Set your preferred language (restart needed)
2014-11-28
Встановити основною мовою (необхідно перезапуск програми)
44.
Startup module:
2014-12-22
Модулі при запуску:
45.
Set the module to open at application startup (restart needed)
2014-12-22
Встановіть модуль, який буде відкрито при запуску програми (необхідне перезавантаження)
46.
Usage statistics are used to populate the modules quick bar on the left with the most used and most recently used modules.
2014-12-22
Статистика роботи з програмою використовуються для заповнення панелі модулів (розташована зліва) з найбільш часто використовуваних та нещодавно використовуваних модулів.
47.
Manually selected
2014-11-28
Вибрати вручну
48.
Automatically set the destination directory to the selected PDF document directory
2014-12-22
Автоматично встановити директорію призначення в обраний PDF документом каталог
49.
Clear usage statistics
2014-11-28
Очистити статистику
50.
Appearance
2014-11-28
Вигляд
51.
Behavior
2014-11-28
Поведінка
52.
Workspace
2014-11-28
Робочий простір
53.
Output
2014-11-28
Вивід
54.
Check for updates now
2014-12-22
Перевірити зараз наявність оновлень
55.
Select a directory where documents will be saved and loaded by default
2014-12-22
Оберіть каталог, в якому документи будуть збережені та завантажені за замовчуванням
56.
Select a directory
2014-11-28
Вкажіть каталог
57.
Select a previously saved workspace that will be automatically loaded at startup
2014-12-22
Оберіть раніше збережений робочий простір, який буде автоматично завантажено при запуску програми
58.
Select a workspace
2014-11-28
Обрати робочий простір