Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
~
Unable to get latest available version
2012-05-14
Није могуће добити најновију доступну верзију
~
Would you like to overwrite it?
2012-05-14
Да ли желите да је замените?
~
Show a dialog box asking the user for confirmation when the "overwrite" is selected
2012-05-14
Прикажи дијалошки оквир за потврду корисника када је "замени" изабрано
~
Ask for confirmation when overwrite checkbox is selected
2012-05-14
Питајте за потврду када је означено поље зазамену
~
Output document pdf version:
2012-05-14
Издање излазног пдф документа:
~
Split odd pages
2012-05-13
Одвоји непарне странице
~
Split even pages
2012-05-13
Одвоји парне странице
~
Theme:
2012-03-04
Тема:
~
Destination folder
2012-03-04
Одредишна фасцикла
14.
Copy
2012-03-04
Умножи
15.
Clear
2012-03-04
Очисти
16.
Select all
2012-03-04
Изабери све
17.
Save log
2012-03-04
Сачувај дневник
19.
About
2012-03-04
О програму
21.
Close
2012-03-04
Затвори
42.
Language:
2012-03-04
Језик:
43.
Set your preferred language (restart needed)
2012-05-14
Подесите жељени језик (потребно је препокретање)
55.
Select a directory where documents will be saved and loaded by default
2012-05-14
Изаберите фасциклу где ће документ бити подразумевано сачуван и учитан
59.
Default working directory:
2012-05-14
Подразумевана радна фасцикла:
62.
Check for updates at startup
2012-05-14
Проверите да ли постоје исправке при покретању
70.
Play alert sounds
2012-05-14
Пусти звук упозорења
71.
Turn on or off alert sounds
2012-05-14
Укључи или искључи обавештења звукова
88.
Settings
2012-03-04
Поставке
92.
Yes
2012-03-04
Да
93.
No
2012-03-04
Не
121.
Keywords
2012-03-04
Кључне речи
136.
Open
2012-03-04
Отвори
159.
Run
2012-03-04
Покрени
172.
Document properties
2012-05-14
Својства документа
173.
Remove
2012-03-04
Уклони
174.
Set destination
2012-05-14
Одабери одредиште
181.
Move Up
2012-03-04
Помери нагоре
182.
Move Down
2012-03-04
Помери доле
187.
Name
2012-03-04
Назив:
203.
Reverse
2012-03-04
Обрнуто
204.
Pages
2012-03-04
Странице
211.
Compress output file/files
2012-05-14
Сажми излазне датотеке
217.
Overwrite if already exists
2012-05-14
Замени ако већ постоји
225.
Browse
2012-03-04
Прегледај
228.
Add prefix
2012-05-14
Додај префикс
235.
Split
2012-03-04
Издели
247.
Number of pages
2012-03-04
Број страница
278.
Invalid split size
2012-05-13
Неважећа раздвојена величина
279.
Alternate Mix
2012-05-14
Мешани документ
290.
Rotate
2012-03-04
Окрени
293.
Double click to set pages you want to merge (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)
2012-05-14
Двапут кликните да бисте подесили странице које желите да обједините (нпр: 2 или 5-23 или 2,5-7,12 -)