Translations by Janez Gačnik

Janez Gačnik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 341 results
~
Show a dialog box asking the user for confirmation when the "overwrite" is selected
2017-12-09
Prikaži pogovorno okno, ki uporabnika prosi za potrditev, ko je izbrana možnost "prepiši"
~
Ask for confirmation when overwrite checkbox is selected
2017-12-09
Pri izbiri označnega polja za prepis prosi za potrditev
~
Split odd pages
2017-12-04
Razcepi na lihih straneh
~
Split even pages
2017-12-04
Razcepi na sodih straneh
~
Output document pdf version:
2011-09-09
Različica PDF-ja:
1.
No PDF document has been selected
2019-08-10
Izbrana ni bila nobena datoteka PDF
2017-12-01
Nobena datoteka PDF ni bila izbrana
2.
Extract
2017-12-01
Izvleci
3.
Extract pages from PDF documents.
2017-12-01
Izvleci strani iz dokumentov PDF
4.
File names settings
2017-12-01
Nastavitve imen datotek
5.
Extract settings
2017-12-01
Nastavitve izvlačenja
6.
Output settings
2017-12-01
Nastavitve izhoda
7.
Pages to extract (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)
2017-12-01
Strani za izvlačenje (npr. 2 ali 5-23 ali 2,5-7,12-)
8.
Invalid page ranges
2017-12-01
Neveljaven razpon strani
9.
Extract pages:
2017-12-01
Izvleci strani:
10.
Installing theme {0}.
2017-12-01
Nameščanje teme {0}.
11.
Started in {0}
2017-12-01
Zagnan {0}
12.
Closing PDFsam...
2017-12-01
Zapiranje PDFsam ...
13.
Log register
2017-12-01
Dnevniški zapisi
15.
Clear
2011-09-09
Odstrani
18.
Select where to save the log file
2017-12-01
Izberite, kam želite shraniti dnevniško datoteko
20.
Premium features
2017-12-01
Plačljive zmogljivosti
22.
Modules
2017-12-01
Moduli
23.
Subscribe to the official news feed
2017-12-01
Naročite se na uradni spletni vir
24.
Environment
2017-12-01
Okolje
25.
Vendor: %s
2019-08-10
Prodajalec: %s
26.
Java runtime path: %s
2019-08-10
Javina izvajalna pot: %s
27.
JavaFX runtime version %s
2019-08-10
Izvajalna različica %s JaveFX
28.
Max memory {0}
2019-08-10
Največji spomin {0}
2017-12-01
Njvečji spomin {0}
29.
Copy to clipboard
2017-12-01
Kopiraj v odložišče
30.
Support
2017-12-01
Podpora
31.
Bug and feature requests
2017-12-01
Hrošči in zahteve po zmogljivostih
32.
Documentation
2019-08-10
Dokumentacija
33.
Contribute
2017-12-01
Prispevajte
34.
Fork PDFsam on GitHub
2017-12-01
Vejajte PDFsam na GitHub-u
35.
Translate
2017-12-01
Prevajajte
36.
Donate
2017-12-01
Prispevajte
37.
Social
2017-12-01
Družbeno
38.
Follow us on Twitter
2017-12-01
Sledite na Twitterju
39.
Like us on Facebook
2017-12-01
Všečkajte na Facebooku
40.
Log register rows:
2017-12-01
Vrstice dnevniških zapisov:
41.
Maximum number of rows displayed by the Log register
2017-12-01
Največje možno število prikazanih vrstic dnevniških zapisov
43.
Set your preferred language (restart needed)
2011-09-09
Izberi prednostni jezik (potreben ponovni zagon)
44.
Startup module:
2017-12-01
Zagonski modul:
45.
Set the module to open at application startup (restart needed)
2017-12-01
Določite modul, ki se bo odprl ob zagonu programa (potreben ponovni zagon)
46.
Usage statistics are used to populate the modules quick bar on the left with the most used and most recently used modules.
2017-12-01
Statistika uporabe služi popolnitvi priročne vrstice na levi strani z najpogosteje in nazadnje uporabljenimi moduli.
47.
Manually selected
2017-12-01
Ročno izbrano
48.
Automatically set the destination directory to the selected PDF document directory
2019-08-10
Samodejno nastavi mapo izbranega dokumenta PDF za ciljno mapo
2017-12-01
Samodejno nastavi mapo izbranga dokumenta PDF za ciljno mapo