Translations by Manic

Manic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
~
Would you like to overwrite it?
2009-04-13
Da li ju želite prebrisati?
~
Unable to get latest available version
2008-06-07
Ne mogu čitati posljednju dostupnu inačicu
~
Never
2008-06-07
Nikada
~
Theme:
2008-06-07
Tema:
~
Output document pdf version:
2008-06-07
Pdf inačica izlaznog dokumenta:
2008-06-07
Pdf verzija izlaznog dokumenta:
~
Split even pages
2008-05-22
Podijeli parne stranice
~
Split odd pages
2008-05-22
Podijeli neparne stranice
14.
Copy
2008-06-07
Kopiraj
15.
Clear
2008-06-07
Obriši
16.
Select all
2008-06-07
Odaberi sve
17.
Save log
2008-06-07
Spremi zapisnik.
2008-06-07
Spremi bazu prikupljenih zapisa.
21.
Close
2009-04-13
Zatvori
42.
Language:
2008-06-07
Jezik:
43.
Set your preferred language (restart needed)
2008-06-07
Postavite vaš jezik (potrebno ponovno pokretanje)
55.
Select a directory where documents will be saved and loaded by default
2008-06-07
Odaberite mapu gdje će dokumenti biti spremljeni i učitani
59.
Default working directory:
2008-06-07
Uobičajena mapa za rad:
121.
Keywords
2009-04-13
Ključne riječi
159.
Run
2008-06-07
Pokreni
172.
Document properties
2009-04-13
Svojstva dokumenta
173.
Remove
2008-06-07
Ukloni
181.
Move Up
2008-06-07
Premjesti gore
182.
Move Down
2008-06-07
Premjesti dolje
187.
Name
2008-06-07
Naziv
204.
Pages
2008-06-07
Stranice
211.
Compress output file/files
2008-06-07
Sažmi izlazne datoteke
217.
Overwrite if already exists
2008-05-22
Prepiši preko ako već postoji
225.
Browse
2008-06-07
Pregledaj
235.
Split
2008-05-26
Razdijeli
247.
Number of pages
2009-04-13
Broj stranica
278.
Invalid split size
2008-05-26
Neispravna veličina razdvajanja
279.
Alternate Mix
2008-06-07
Miješani dokument