Translations by MisterIf

MisterIf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
30.
Burst (split into single pages)
2014-11-28
Лускання (розділення на окремі сторінки)
31.
Split every "n" pages
2014-11-28
Від'єднати кожні "n" сторінок
32.
Split even pages
2014-11-28
Розділити парні сторінки
33.
Split odd pages
2014-11-28
Розділити непарні сторінки
37.
Burst
2014-11-28
Лускання
39.
Split the document every "n" pages
2014-11-28
Розділити документ по "n" сторінок
40.
Split the document every even page
2014-11-28
Розділити документ на однакові по кількості сторінок
41.
Split the document every odd page
2014-11-28
Розділити документ на кожну непарну сторінку
42.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2014-11-28
Розділити документа після наступних сторінок (номер1-номер2-номер3)
46.
Same as source
2014-11-28
Як у вхідного файлу (джерела)
59.
Invalid split size
2014-12-27
Не вірне значення розміру різання
65.
Split
2014-11-28
Розділити
84.
Copy or extract
2014-11-28
Копіювати чи вирізати
111.
Alternate Mix
2014-12-27
Чередування
156.
Rotate
2014-12-17
Обертати
160.
Unknown action.
2014-11-28
Невідома дія.
161.
Log saved.
2014-11-28
Журнал збережено.
176.
File name
2014-11-28
Назва файлу
177.
Number of pages
2014-12-22
Номер сторінки
191.
Document properties
2014-11-28
Властивості документа
192.
File
2014-11-28
Файл
193.
Close
2014-11-28
Закрити
194.
Copy
2014-11-28
Копіювати
196.
Run
2014-11-28
Виконати
197.
Browse
2014-11-28
Перегляд
198.
Add
2014-11-28
Додати
199.
Compress output file/files
2014-12-27
Стискати вихідний файл(-и)
207.
Add prefix
2014-12-27
Додати префікс до ім’я файлу
208.
Path
2014-11-28
Шлях
209.
Pages
2014-11-28
Сторінки
211.
Version
2014-11-28
Версія
216.
Double click to set pages you want to merge (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)
2014-12-27
Двічі клацніть, щоб подивитися сторінки, які ви хочете об'єднати (наприклад: 2 або 5-23 або 2,5-7,12-)
217.
Add a pdf to the list
2014-11-28
Додати pdf в цей список
218.
Remove a pdf from the list
2014-11-28
Видалити pdf з цього списку
220.
Remove
2014-11-28
Видалити
226.
Move Up
2014-11-28
Зсунути вгору
229.
Move Down
2014-11-28
Зсунути вниз
232.
Clear
2014-11-28
Спорожнити
251.
Select all
2014-11-28
Позначити все
252.
Save log
2014-11-28
Зберегти звіт
253.
Save environment
2014-11-28
Зберегти середовище
254.
Load environment
2014-11-28
Завантажити середовище
255.
Exit
2014-11-28
Вихід
258.
Loading plugins..
2014-11-28
Завантаження плагинів...
265.
Clear log
2014-11-28
Очистити журнал
267.
Version:
2014-11-28
Версія:
269.
Language:
2014-11-28
Мова:
271.
Build date:
2014-11-28
Дата створення:
276.
Website:
2014-11-28
Веб-сайт:
277.
Name
2014-11-28
Назва