Translations by Janez Gačnik

Janez Gačnik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 187 results
2.
PDF documents contain forms
2017-12-09
Dokumenti pdf, ki vsebujejo obrazce
3.
Merge type
2017-12-09
Vrsta združevanja
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2017-12-09
Uporabi to vrsto združevanja za običajne dokumente pdf
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2017-12-09
Uporabi to vrsto združevanja za dokumente pdf, ki vsebujejo obrazce
15.
PDF version 1.5 or above.
2011-09-09
PDF različica 1.5 in višje.
16.
Set the pdf version of the ouput document.
2011-09-09
Izberi PDF različico shranjevanja datoteke
17.
Please wait while all files are processed..
2011-09-09
Prosim, počakaj ... obdelujem.
21.
Execute pdf merge
2017-12-09
Izvedi združevanje PDF-jev
2011-09-09
Začni spajanje PDF-jev
22.
Merge/Extract
2017-12-09
Združi/izloči
23.
Merge section loaded.
2017-12-09
Odsek združevanja naložen
27.
File xml saved.
2011-09-09
Xml datoteka shranjena.
28.
Error saving xml file, output file is null.
2011-09-09
Napaka pri shranjevanju xml datoteke, datoteka ni shranjena.
29.
Split options
2017-12-04
Možnosti cepljenja
2011-09-09
Možnosti razdruževanja
30.
Burst (split into single pages)
2011-09-09
Razstreli (loči na posamezne strani)
31.
Split every "n" pages
2017-12-04
Razcepi na vsake "n" strani
32.
Split even pages
2017-12-04
Razcepi na sodih straneh
33.
Split odd pages
2017-12-04
Razcepi na lihih straneh
34.
Split after these pages
2017-12-04
Razcepi za to stranjo
35.
Split at this size
2017-12-09
Razcepi na velikost
2011-09-09
Razdruži na sledečo velikost:
36.
Split by bookmarks level
2017-12-09
Razcepi glede na raven zaznamka
2011-09-09
Razdruži glede na raven zaznamka
37.
Burst
2011-09-09
Razstreli
38.
Explode the pdf document into single pages
2011-09-09
Razstreli PDF na posamezne strani
39.
Split the document every "n" pages
2017-12-04
Razcepi na vsake "n" strani
40.
Split the document every even page
2017-12-04
Razcepi dokument na vsaki sodi strani
2017-12-04
Razcepi dokument na parne strani
41.
Split the document every odd page
2017-12-04
Razcepi dokument na vsaki lihi strani
2017-12-04
Razcepi dokument na lihe strani
42.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2017-12-04
Razcepi dokument za stranmi številka (št1-št2-št ...)
43.
Split the document in files of the given size (roughly)
2017-12-09
Razcepi dokument na datoteke s (približno) določeno velikostjo
2011-09-09
Razdruži dokument na datoteke z (približno) določeno velikostjo
2011-09-09
Razdeli dokument na datoteke z (približno) določeno velikostjo
44.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2017-12-09
Razcepi dokument na straneh, označenih z zaznamki določene stopnje
2011-09-09
Razdeli dokument na straneh, označenih z zaznamki določene stopnje
49.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2011-09-09
Uporabi isto izvozno mapo, v kateri je tudi vhodna datoteka, ali jo izberi.
55.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2011-09-09
Če vsebuje "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" ali "[BOOKMARK_NAME]", izvede spremenljivo zamenjavo.
59.
Invalid split size
2017-12-09
Neveljavna velikost razcepljene datoteke
60.
The lowest available pdf version is
2011-09-09
Najstarejša razpoložljiva različica PDF datoteke je
61.
You selected a lower output pdf version, continue anyway ?
2011-09-09
Izbrali ste starejšo PDF-ja. Ali vseeno nadaljujem?
62.
Pdf version conflict
2011-09-09
Neskladje s PDF različico.
64.
Split selected file
2017-12-04
Razcepi izbrano datoteko
65.
Split
2017-12-01
Razcepi
2011-09-09
Razdruži
66.
Split section loaded.
2017-12-04
Razcepljeni del naložen.
2011-09-09
Razdruženi del naložen.
67.
Invalid unit:
2011-09-09
Neveljavna enota
69.
Getting bookmarks max depth
2011-09-09
Pridobivanje najgloblje možne ravni zaznamka