Translations by Simas J

Simas J has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 344 results
~
Author:
2008-12-11
Autorius:
1.
Merge options
2008-12-11
Sujungimo parametrai
2.
PDF documents contain forms
2008-12-11
PDF dokumente yra formos
3.
Merge type
2008-12-11
Sujungimo tipas
4.
Unchecked
2008-12-11
Nepažymėta
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-12-11
Naudoti šį sujungimo tipą standartiniams
6.
Checked
2008-12-11
Pažymėtas
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-12-11
Naudoti šį sujungimo tipą pdf dokumentams turintiem formas
8.
Note
2008-12-11
Pastaba
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-12-11
Nustačius šį parametrą dokumentai bus įkraunami į atmintį
10.
Destination output file
2008-12-11
Rezultato failas
11.
Error:
2008-12-11
Klaida:
12.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-12-11
Norodykite pilną kelią iki katalogo, kuriame rašyti rezultatų failą
13.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-12-11
Pažymėkite langelį jei norite perrašyti rezultatų failą jei toks failas jau egzistuoja
14.
Check the box if you want compressed output files.
2008-12-11
Pažymėkite langelį, jei norite suspausti rezultatų failą
15.
PDF version 1.5 or above.
2008-12-11
PDF versija 1.5 arba aukštesnė
16.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-12-11
Nustatykite pdf versiją rezultatų dokumentui
2008-12-11
Nustatytike pdf versiją rezultatų dokumentui
17.
Please wait while all files are processed..
2008-12-11
Palaukite kol failai apdorojami
18.
Found a password for input file.
2008-12-11
Įkeliamamas failas apsaugotas slaptažodžiu
19.
Please select at least one pdf document.
2008-12-11
Prašome pasirinkti bent vieną pdf dokumentą
20.
Warning
2008-12-11
Įspėjimas
21.
Execute pdf merge
2008-12-11
Įvykdyti pdf dokumentų sujungimą
22.
Merge/Extract
2008-12-11
Sujungti/Ištraukti
23.
Merge section loaded.
2008-12-11
Sujungimo dalis įkrauta
24.
Export as xml
2008-12-11
Eksportuoti xml formatu
25.
Unable to save xml file.
2008-12-11
Neįmanoma išsaugoti xml failo
26.
Ok
2008-12-11
Gerai
27.
File xml saved.
2008-12-11
xml failas išsaugotas
28.
Error saving xml file, output file is null.
2008-12-11
Klaida išsaugant xml failą, rezultato failas yra null
29.
Split options
2008-12-11
Atskyrimo nustatymai
30.
Burst (split into single pages)
2008-12-11
Pliūpsnis (skaidyti po vieną puslapį)
31.
Split every "n" pages
2008-12-11
Atskirti kas "n" puslapių
32.
Split even pages
2008-12-11
Atskirti lyginius puslapius
33.
Split odd pages
2008-12-11
Atskirti nelyginius puslapius
34.
Split after these pages
2008-12-11
Atskirti po šių puslapių
35.
Split at this size
2008-12-11
Atskirti pagal dydį
36.
Split by bookmarks level
2009-10-21
Išskaidyti pagal turinio žymas
37.
Burst
2008-12-11
Pliūpsnis
38.
Explode the pdf document into single pages
2008-12-11
Išskaidyti pdf dokumentą po vieną puslapį
39.
Split the document every "n" pages
2008-12-11
Išskaidyti dokumentą kas "n" puslapių
40.
Split the document every even page
2008-12-11
Išskaidyti dokumentą atskiriant kas kiekvieną lyginį puslapį
41.
Split the document every odd page
2008-12-11
Išskaidyti dokumentą atskiriant kas kiekvieną nelyginį puslapį
42.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2008-12-11
Skaidyti dokumentą po šių puslapių (num1-num2-num3..)
43.
Split the document in files of the given size (roughly)
2010-01-23
Išskaidyti į nurodyto dydžio failus (apytiksliai)
2010-01-23
Išskaidyti į dokumentus, kurių dydis (apytiksliai)
2009-10-21
Išskaidyti į dokumentus, kurių dydis (apytiksliai)
44.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2010-01-23
Skaidyti dokumentą pagal nurodyto lygio turinio nuorodas
45.
Destination folder
2008-12-11
Paskirties aplankas
46.
Same as source
2008-12-11
Toks pats, kaip ir šaltinio