Translations by ejs

ejs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
2.
PDF documents contain forms
2010-06-24
PDF dokumentuose yra formos
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2010-06-24
Naudoti šį sujungimo tipą standartiniams PDF dokumentams
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2010-06-24
Naudoti šį sujungimo tipą PDF dokumentams, turintiems formas
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2010-06-24
Nustačius šį parametrą, dokumentai bus pilnai įkraunami į atmintį
13.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2010-06-24
Pažymėkite, jei norite perrašyti egzistuojantį rezultatų failą
14.
Check the box if you want compressed output files.
2010-06-24
Pažymėkite, jei norite suspausti rezultatų failą
21.
Execute pdf merge
2010-06-24
Sujungti PDF dokumentus
24.
Export as xml
2010-06-24
Eksportuoti XML formatu
25.
Unable to save xml file.
2010-06-24
Neįmanoma išsaugoti XML failo
27.
File xml saved.
2010-06-24
XML failas išsaugotas
28.
Error saving xml file, output file is null.
2010-06-24
Klaida išsaugant XML failą, nenurodytas rezultato failas
30.
Burst (split into single pages)
2010-06-24
Išrinkti (skaidyti po vieną puslapį)
31.
Split every "n" pages
2010-06-24
Skaidyti kas "n" puslapių
35.
Split at this size
2010-06-24
Sudalinti po
36.
Split by bookmarks level
2010-06-24
Išskaidyti pagal žymelių lygius
37.
Burst
2010-06-24
Išrinkti
38.
Explode the pdf document into single pages
2010-06-24
Išskaidyti pdf dokumentą po puslapį
39.
Split the document every "n" pages
2010-06-24
Suskaidyti dokumentą kas "n" puslapių
40.
Split the document every even page
2010-06-24
Suskaidyti dokumentą, atskiriant lyginius puslapius
41.
Split the document every odd page
2010-06-24
Suskaidyti dokumentą, atskiriant nelyginius puslapius
43.
Split the document in files of the given size (roughly)
2010-06-24
Suskaidyti į apytiksliai nurodyto dydžio failus
2010-06-24
Išskaidyti į apytiksliai nurodyto dydžio failus
46.
Same as source
2010-06-24
Kaip ir šaltinio
47.
Choose a folder
2010-06-24
Pasirinkite katalogą
48.
Destination output directory
2012-07-30
Aplankas rezultatui
2010-06-24
Katalogas rezultatui
49.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2012-07-30
Rezultatą talpinti ten pat kur šaltinio failas, arba pasirinkite kitą aplanką
2010-06-24
Rezultatui naudoti tą patį katalogą kaip ir šaltinis, arba pasirinkite kitą katalogą
50.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2012-07-30
Naršydami pasirinkite aplanką rezultatams, arba įrašykite pilną kelią iki jo
2010-06-24
Naršykite, kad pasirinktumėte katalogą arba įrašykite pilną kelią iki rezultatų katalogo
51.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2010-06-24
Pažymėkite, jei Jūs norite perrašyti egzistuojančius rezultato failus
55.
If it contains "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" or "[BOOKMARK_NAME]" it performs variable substitution.
2012-07-30
Nurodžius "[CURRENTPAGE]", "[TIMESTAMP]", "[FILENUMBER]" arba "[BOOKMARK_NAME]", bus vykdomas kintamųjų pakeitimas
59.
Invalid split size
2010-06-24
Neteisingas skaidymo dydis
63.
Please select a pdf document.
2010-06-24
Pasirinkite PDF dokumentą
65.
Split
2010-06-24
Skaidyti
69.
Getting bookmarks max depth
2010-06-24
Skaičiuojamas maksimalus žymelių gylis
70.
Frontpage pdf file
2010-06-24
PDF failas pirmam puslapiui