Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 334 results
1.
Merge options
Միացման կարգավորումներ
Translated and reviewed by Hayk
2.
PDF documents contain forms
PDF documents contain forms
Translated and reviewed by Hayk
3.
Merge type
Միացման ձևը
Translated and reviewed by Hayk
4.
Unchecked
Չստուգված
Translated and reviewed by Hayk
5.
Use this merge type for standard pdf documents
Օգտագործել այս ձևը որպես հիմնական ձև բոլոր փաստաթղթերի համար
Translated and reviewed by Hayk
6.
Checked
Ստուգված
Translated and reviewed by Hayk
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
Օգտագործել այս ձևը որպես հիմնական ձև բոլոր form-եր պարունակող փաստաթղթերի համար
Translated and reviewed by Hayk
8.
Note
Նշում
Translated and reviewed by Hayk
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
Սա նշելու դեպքում փաստաթղթերն ամբողջովին կբեռնվեն հիշողության մեջ
Translated and reviewed by Hayk
10.
Destination output file
Նիշքի արտահանման վայր
Translated and reviewed by Hayk
110 of 334 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hayk, Hrach.