Translations by Manic

Manic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 314 results
~
Author:
2008-06-07
Autor:
1.
Merge options
2009-04-13
Postavke spajanja
2.
PDF documents contain forms
2008-05-22
PDF dokumenti sadrže formulare
3.
Merge type
2008-05-22
Tip spajanja
4.
Unchecked
2008-05-22
Neprovjereno
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-06-07
Koristi ovaj tip spajanja za standardne pdf dokumente
2008-05-22
Korisi ovaj tip spajanja za standardne pdf dokumente
6.
Checked
2008-05-22
Provjereno
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-05-22
Korisi ovaj tip spajanja za pdf dokumente koji sadrže formulare
8.
Note
2008-06-07
Bilješka
2008-05-22
Zabilješka
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-06-07
Postavljanjem ove mogućnosti dokumenti će biti u potpunosti učitani u memoriju
2008-05-22
Odabirom ove postavke dokumenti će biti u potpunosti učitani u memoriju
10.
Destination output file
2008-05-22
Odredište izlazne datoteke
11.
Error:
2008-05-22
Greška:
12.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-05-22
Odaberite ili unesite punu putanju do odredišta izlazne datoteke.
13.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-05-22
Odaberite ovu opciju ako želite prepisati izlaznu datoteku ako već ista postoji.
14.
Check the box if you want compressed output files.
2008-05-22
Odaberite ovu opciju ako želite komprimirane izlazne datoteke.
15.
PDF version 1.5 or above.
2008-06-07
PDF inačica 1.5 ili veća.
2008-05-22
PDF verzija 1.5 ili veća.
16.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-06-07
Postavi pdf inačicu izlaznog dokumenta.
2008-05-22
Postavi pdf verziju izlaznog dokumenta.
17.
Please wait while all files are processed..
2008-05-22
Molimo pričekajte dok se datoteke ne obrade...
18.
Found a password for input file.
2008-05-22
Pronađena zaporka ulaznog dokumenta
21.
Execute pdf merge
2008-05-22
Izvrši pdf spajanje
22.
Merge/Extract
2008-05-22
Spajanje/Izdvajanje
23.
Merge section loaded.
2008-05-22
Sekcija za spajanje je učitana.
24.
Export as xml
2008-05-22
Izvezi kao xml
25.
Unable to save xml file.
2008-06-07
Ne mogu spremiti xml datoteku
2008-05-22
Nije moguće spremiti xml datoteku
26.
Ok
2008-05-22
U redu
27.
File xml saved.
2008-05-22
XML datoteka je spremljena.
28.
Error saving xml file, output file is null.
2008-05-22
Greška pri spremanju xml datoteke, izlazna datoteka je prazna.
29.
Split options
2008-05-22
Mogućnosti dijeljenja
30.
Burst (split into single pages)
2008-05-22
Raskidanje (podijela na pojedinačne stranice)
31.
Split every "n" pages
2008-05-22
Podijeli kod svake "n-te" stranice
32.
Split even pages
2008-05-22
Podijeli parne stranice
33.
Split odd pages
2008-05-22
Podijeli neparne stranice
34.
Split after these pages
2008-05-22
Podijeli poslije ovih stranica
35.
Split at this size
2008-05-22
Podijeli kod ove veličine
37.
Burst
2008-05-22
Raskidanje
38.
Explode the pdf document into single pages
2008-05-22
Raskini pdf dokument na pojedinačne stranice
39.
Split the document every "n" pages
2008-05-26
Razdvoji dokument na svakoj "n" stranici
40.
Split the document every even page
2008-05-26
Razdvoji dokument na svakoj parnoj stranici
41.
Split the document every odd page
2008-05-26
Razdvoji dokument na svakoj neparnoj stranici
42.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2008-05-26
Razdvoji dokument poslije brojeva stranica (n1-n2-n3)
44.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2009-04-13
Podijeli dokument prema stranicama naznačenim oznakama zadane razine
46.
Same as source
2008-05-26
Isto kao izvor
47.
Choose a folder
2008-05-26
Izaberi mapu
48.
Destination output directory
2008-05-26
Odredište izlazne mape