Translations by MisterIf

MisterIf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 76 results
1.
File name
2014-11-28
Назва файлу
2.
Path
2014-11-28
Шлях
3.
Pages
2014-11-28
Сторінки
5.
Add a pdf to the list
2014-11-28
Додати pdf в цей список
6.
Please wait while reading
2014-11-28
Зачекайте, будь ласка, поки йде читання
7.
Add
2014-11-28
Додати
8.
Remove a pdf from the list
2014-11-28
Видалити pdf з цього списку
9.
Remove
2014-11-28
Видалити
10.
Clear
2014-11-28
Спорожнити
11.
Remove every pdf file from the list
2014-11-28
Видалити усі pdf з цього списку
12.
Destination output directory:
2014-11-28
Вихідний каталог:
13.
Cover pdf file:
2014-11-28
Обкладинка pdf файлу:
14.
Footer pdf file:
2014-11-28
Нижній колонтитул pdf файлу:
18.
Browse
2014-11-28
Перегляд
19.
Browse filesystem for a cover file
2014-11-28
Переглянути файлову систему для вибору файлу обкладинки
20.
Browse filesystem for a footer file
2014-11-28
Переглянути файлову систему для вибору файлу нижнього колонтитула
27.
Run
2014-11-28
Виконати
30.
Source file:
2014-11-28
Файл-джерело:
31.
Select a PDF file to encrypt
2014-11-28
Обрати PDF файли для шифрування
36.
Encryption angorithm:
2014-11-28
Алгоритм шифрування:
39.
Copy or extract
2014-11-28
Копіювати чи вирізати
46.
Encrypt options:
2014-11-28
Опції шифрування:
47.
Destination folder:
2014-11-28
Тека призначення:
48.
Same as source
2014-11-28
Як у вхідного файлу (джерела)
52.
Output options:
2014-11-28
Параметри виводу:
61.
Move Up
2014-11-28
Зсунути вгору
63.
Move Down
2014-11-28
Зсунути вниз
67.
Merge options:
2014-11-28
Властивості злиття (об’єднання)
81.
Browse filesystem for the first file to mix
2014-11-28
Переглянути файли на комп’ютері для обрання першого в об’єднанні
82.
Browse filesystem for the second file to mix
2014-11-28
Переглянути файли на комп’ютері для обрання другого файлу для об’єднання
83.
First pdf document:
2014-11-28
Перший pdf документ:
84.
Second pdf document:
2014-11-28
Другий pdf документ:
85.
Reverse this document
2014-11-28
Перевернути цей документ
88.
Select a PDF file to split
2014-11-28
Вибрати PDF файл для розділення
89.
Burst (split into single pages)
2014-11-28
Лускання (розділення на окремі сторінки)
90.
Split every "n" pages
2014-11-28
Від'єднати кожні "n" сторінок
91.
Split even pages
2014-11-28
Розділити парні сторінки
92.
Split odd pages
2014-11-28
Розділити непарні сторінки
95.
Burst
2014-11-28
Лускання
97.
Split the document every "n" pages
2014-11-28
Розділити документ по "n" сторінок
98.
Split the document every even page
2014-11-28
Розділити документ на однакові по кількості сторінок
99.
Split the document every odd page
2014-11-28
Розділити документ на кожну непарну сторінку
100.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2014-11-28
Розділити документа після наступних сторінок (номер1-номер2-номер3)
101.
Split options:
2014-11-28
Властивості розбивання:
110.
Loading plugins..
2014-11-28
Завантаження плагинів...
113.
Version:
2014-11-28
Версія:
114.
Language:
2014-11-28
Мова:
115.
Build date:
2014-11-28
Дата створення:
116.
Website:
2014-11-28
Веб-сайт:
117.
Name
2014-11-28
Назва