Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 117 results
1.
File name
2012-03-04
Назив датотеке
2.
Path
2012-03-04
Путања
3.
Pages
2012-03-04
Странице
4.
Page Selection
2012-03-04
Избор стране
5.
Add a pdf to the list
2012-05-14
Додај ПДФ на списак
7.
Add
2012-03-04
Додај
8.
Remove a pdf from the list
2012-05-14
Уклони ПДФ са списка
9.
Remove
2012-03-04
Уклони
10.
Clear
2012-03-04
Очисти
15.
Set output file
2012-05-14
Постави излазну датотеку
16.
Error: Unable to get the file path.
2012-05-14
Грешка: Није могуће приступити путањи датотеке.
17.
Error:
2012-03-04
Грешка:
18.
Browse
2012-03-04
Прегледај
21.
Overwrite if already exists
2012-05-14
Замени ако већ постоји
22.
Destination output directory
2012-05-13
Одредиште излазне фасцикле
24.
Check the box if you want to overwrite the output files if they already exist.
2012-05-13
Означите поље ако желите да замените излазне датотеке, ако већ постоје
25.
Please wait while all files are processed..
2012-05-14
Молимо сачекајте, све датотеке се обрађују...
27.
Run
2012-03-04
Покрени
28.
File selected:
2012-05-14
Изабрана датотека:
32.
Owner password:
2012-05-13
Власник лозинке:
33.
Owner password (Max 32 chars long)
2012-05-13
Власник лозинке (нај. 32 слова дугачак)
34.
User password:
2012-05-13
Корисничка лозинка:
35.
User password (Max 32 chars long)
2012-05-13
Корисничка лозинке (нај. 32 слова дугачак)
37.
Print
2012-03-04
Одштампај
38.
Low quality print
2012-05-13
Низак квалитет штампе
39.
Copy or extract
2012-05-13
Умножи или издвоји
40.
Modify
2012-03-04
Измени
41.
Add or modify text annotations
2012-05-13
Додај или измени напомене
42.
Fill form fields
2012-05-13
Попуните поља на обрасцима
43.
Extract for use by accessibility dev.
2012-05-14
Издвоји за коришћење при развоју приступачности.
44.
Manipulate pages and add bookmarks
2012-05-14
Управљај страницама и додај ознаке
45.
Allow all
2012-05-13
Дозволи све
48.
Same as source
2012-03-04
Исто као извор
49.
Choose a folder
2012-03-04
Одабери фасциклу
50.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2012-05-13
Користите исту фасциклу излазне као и улазне датотеке или изаберите фасциклу
51.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2012-05-13
Да бисте изабрали фасциклу прегледајте или унесите пуну путању до одредишне излазне фасцикле
53.
Output file names prefix:
2012-05-13
Префикс имена излазне датотеке:
54.
Output files prefix
2012-05-13
Префикс излазних датотека
55.
If it contains "[TIMESTAMP]" it performs variable substitution.
2012-05-14
Ако она садржи "[TIMESTAMP]" изврши замену променљиве.
56.
Ex. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] generates FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
2012-05-14
Нпр. [BASENAME]_prefix_[TIMESTAMP] остварује FileName_prefix_20070517_113423471.pdf.
57.
If it doesn't contain "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2012-05-14
Уколико не садржи "[TIMESTAMP]" онда остварује називе излазних датотека према старом стилу.
58.
Available variables: [TIMESTAMP], [BASENAME].
2012-05-14
Доступне променљиве: [TIMESTAMP], [BASENAME].
60.
Encrypt section loaded.
2012-05-14
Учитан је шифровани одељак
61.
Move Up
2012-03-04
Помери нагоре
62.
Move up selected pdf file
2012-05-14
Премести нагоре изабрану пдф датотеку
63.
Move Down
2012-03-04
Помери доле
64.
Move down selected pdf file
2012-05-14
Премести надоле изабрану пдф датотеку
68.
PDF documents contain forms
2012-05-13
ПДФ документи садрже обрасце
69.
Merge type
2012-05-13
Врста спајања
70.
Unchecked
2012-05-13
Непроверено