Translations by Janez Gačnik

Janez Gačnik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 105 results
5.
Add a pdf to the list
2011-09-09
Dodaj PDF na seznam
6.
Please wait while reading
2017-12-04
Počakajte med branjem
8.
Remove a pdf from the list
2011-09-09
Odstrani PDF s seznama
10.
Clear
2011-09-09
Odstrani
11.
Remove every pdf file from the list
2017-12-04
Odstrani s seznama vse datoteke pdf
12.
Destination output directory:
2017-12-04
Ciljna izhodna mapa:
13.
Cover pdf file:
2017-12-04
Naslovnična datoteka pdf:
14.
Footer pdf file:
2017-12-04
Datoteka pdf za nogo:
18.
Browse
2011-09-09
Prebrskaj
19.
Browse filesystem for a cover file
2017-12-04
Prebrskaj datotečni sistem za naslovnično datoteko:
20.
Browse filesystem for a footer file
2017-12-04
Prebrskaj datotečni sistem za datoteko noge:
21.
Overwrite if already exists
2020-04-12
Prepiši, če že obstaja
2017-12-01
Prepipiši, če že obstaja
2011-09-09
Prepiše že obstoječe
23.
Browse or enter the full path to the destination output directory.
2017-12-04
Prebrskajte ali vnesite polno pot do ciljne izhodne mape.
25.
Please wait while all files are processed..
2011-09-09
Prosim, počakaj ... obdelujem.
26.
Execute pdf add cover footer
2017-12-04
Izvedi dodajanje naslovnice in noge pdf-ju
27.
Run
2011-09-09
Zaženi
28.
File selected:
2011-09-09
Izbrane datoteke:
29.
CoverAndFooter section loaded.
2017-12-04
Naložen odsek Naslovnica in noga
30.
Source file:
2017-12-04
Datoteka izvorne kode:
31.
Select a PDF file to encrypt
2017-12-04
Izberite datoteko PDF za šifriranje
33.
Owner password (Max 32 chars long)
2011-09-09
Lastniško geslo (največ 32 znakov)
35.
User password (Max 32 chars long)
2011-09-09
Uporabniško geslo (največ 32 znakov)
36.
Encryption angorithm:
2017-12-04
Algoritem šifriranja:
40.
Modify
2011-09-09
Spremeni
41.
Add or modify text annotations
2011-09-09
Dodaj ali spremeni opombe
43.
Extract for use by accessibility dev.
2011-09-09
Izloči za uporabo pri razvoju dostopnosti.
44.
Manipulate pages and add bookmarks
2011-09-09
Urejaj strani in dodaj zaznamke
46.
Encrypt options:
2017-12-04
Možnosti šifriranja:
47.
Destination folder:
2017-12-04
Ciljna mapa:
50.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2011-09-09
Uporabi isto izvozno mapo, v kateri je tudi vhodna datoteka, ali jo izberi.
52.
Output options:
2017-12-04
Možnosti izpisa:
57.
If it doesn't contain "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2017-12-04
V primeru, da ne vsebuje "[TIMESTAMP]", poimenuje datoteko na starejši način.
2011-09-09
Če ne vsebuje "[TIMESTAMP]", poimenuje datoteko na starejši način.
59.
Encrypt selected file
2017-12-04
Zašifriraj izbrano datoteko
60.
Encrypt section loaded.
2011-09-09
Šifrirani del naložen.
61.
Move Up
2017-12-01
Premakni navzgor
63.
Move Down
2017-12-01
Premakni navzdol
65.
Remove every pdf file from the merge list
2011-09-09
Odstrani vse datoteke PDF s seznama
66.
Destination output file:
2017-12-04
Ciljna mapa izpisa:
67.
Merge options:
2017-12-04
Možnosti združevanja
68.
PDF documents contain forms
2017-12-09
Dokumenti pdf, ki vsebujejo obrazce
69.
Merge type
2017-12-09
Vrsta združevanja
71.
Use this merge type for standard pdf documents
2017-12-09
Uporabi to vrsto združevanja za običajne dokumente pdf
73.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2017-12-09
Uporabi to vrsto združevanja za dokumente pdf, ki vsebujejo obrazce
79.
Execute pdf merge
2017-12-09
Izvedi združevanje PDF-jev
2011-09-09
Začni spajanje PDF-jev
80.
Merge section loaded.
2017-12-09
Odsek združevanja naložen
81.
Browse filesystem for the first file to mix
2017-12-04
Prebrskaj datotečni sistem za prvo mapo, ki jo želite zmašati