pcb

Translations by Richard Rasker

Richard Rasker has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 444 results
8.
PCB layout
2019-05-26
PCB-layout
9.
PCB footprint
2019-05-26
PCB-footprint
10.
PCB netlist
2019-05-26
PCB-netlijst
11.
Gerber file
2019-05-26
Gerber-bestand
12.
Excellon drill file
2019-05-26
Excellon boorbestand
13.
Unknown stroke %s
2019-05-26
Onbekende slag %s
14.
Error: function hash size too small (%d vs %lu at %s:%d)
2019-05-26
Fout: hash-grootte van functie te klein (%d vs. %lu op %s:%d)
15.
Error: function hash type too small (%d vs %lu at %s:%d)
2019-05-26
Fout: hash-type van functie te klein (%d vs. %lu op %s:%d)
16.
You must turn via visibility on before you can place vias
2019-05-26
Je moet zichtbaarheid aanzetten voordat je vias kan plaatsen
17.
Enter text:
2019-05-26
Voer tekst in:
19.
Sorry, the object is locked
2019-05-26
Sorry, het object is vergrendeld
35.
Click on a connection
2019-05-26
Klik op een verbinding
40.
Click on an element
2019-05-26
Klik op een element
47.
Save Renumber Annotation File As ...
2019-05-26
Sla het hernummer-annotatiebestand op als ...
48.
Choose a file to record the renumbering to. This file may be used to back annotate the change to the schematics.
2019-05-26
Kies een bestand om de hernummering op te nemen. Dit bestand kan gebruikt worden om de verandering in het schema door te voeren.
49.
File exists! Ok to overwrite?
2019-05-26
Bestand bestaat! Ok om te overschrijven?
50.
Could not open %s
2019-05-26
Kan %s niet openen
62.
Auto-placement can NOT be undone. Do you want to continue anyway?
2019-05-26
Automatisch plaatsen kan NIET ongedaan worden gemaakt. Wil je toch doorgaan?
71.
Select an Object
2019-05-26
Selecteer een Object
82.
Enter the layout name:
2019-05-26
Voer de naam van de layout in:
83.
Enter the layer name:
2019-05-26
Voer de naam van de laag in:
108.
Enter pattern:
2019-05-26
Voer het patroon in:
109.
Select the Element's Mark Location
2019-05-26
Selecteer de mark-locatie van het Element
118.
OK to override layout data?
2019-05-26
OK om layout-gegevens te overschrijven ?
119.
OK to override changes?
2019-05-26
OK om wijzigingen door te voeren ?
122.
OK to clear layout data?
2019-05-26
OK om layout-gegevens te wissen ?
125.
Buffer has no elements!
2019-05-26
Buffer heeft geen elementen!
126.
Save Paste Buffer As ...
2019-05-26
Sla plakbuffer op als ...
127.
Choose a file to save the contents of the paste buffer to.
2019-05-26
Kies een bestand om de inhoud van de plakbuffer in op te slaan.
138.
Nothing found under crosshair
2019-05-26
Niets onder kruisdraad gevonden
149.
%s(): Flag "%s" is not valid
2019-05-26
%s(): Vlag "%s" is niet geldig
152.
Could not open actions file "%s".
2019-05-26
Kon actiebestand "%s" niet openen.
158.
Cannot change attribute of %s - element not found
2019-05-26
Kan attribuut van %s niet wijzigen - element niet gevonden
161.
Cannot fork!
2019-05-26
Kan niet afsplitsen!
162.
%s(): Unable to determine temp directory name from the temp file
2019-05-26
%s(): Onmogelijk om de naam van de tijdelijke werkmap vast te stellen aan de hand van het tijdelijke bestand
163.
Failed to unlink "%s"
2019-05-26
Ontkoppelen van "%s" mislukt
166.
Enter dispersion:
2019-05-26
Voer spreiding in:
167.
Click on a location
2019-05-26
Klik op een locatie
168.
Bad syntax for Import(setnewpoint)
2019-05-26
Foute syntaxis voor Import(setnewpoint)
169.
Could not create temp file
2019-05-26
Kan geen tijdelijk bestand creeren
170.
Unknown import mode: %s
2019-05-26
Onbekende importmodus: %s
173.
This GUI doesn't support Attribute Editing
2019-05-26
Deze GUI ondersteund geen attribuutbewerkingen
175.
No layer named %s
2019-05-26
Geen laag met naam %s
177.
Too many elements selected
2019-05-26
Te veel elementen geselecteerd
178.
No element found there
2019-05-26
Geen element gevonden op die plaats
185.
Click on Object or Flip Point
2019-05-26
Klik op Object of Draaipunt
186.
Select item to use attributes from
2019-05-26
Selecteer een item om attributen van te gebruiken
187.
Can't add rat lines because no netlist is loaded.
2019-05-26
Kan geen ratlijnen toevogen omdat er geen netlijst geladen is.
188.
No elements selected to autoplace.
2019-05-26
Geen elementen geselecteerd voor automatisch plaatsen.
189.
Autorouting tracks
2019-05-26
Autorouting printsporen