Translations by Alfredo Hernández

Alfredo Hernández has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
~
If you quit Terminal, this process will end.
2012-07-28
Si sortiu del terminal, aquest procés s'acabarà
2012-07-28
Si surtiu del terminal, aquest procés s'acabarà
~
If you close this tab, this process will end.
2012-07-28
Si tanqueu aquesta pestanya, aquest procés finalitzarà.
2012-07-28
Si tanqueu aquesta pestanya, el procés finalitzarà.
~
New Root Window
2012-07-28
Finestra d'administrador nova
2012-07-28
Nova finestra d'administrador
~
Set shell at launch
2012-06-07
Estableix un intèrpret d'ordres a l'inici
~
Open a new tab
2012-05-07
Obre una pestanya nova
4.
Are you sure you want to close this tab?
2012-07-28
Esteu segur que voleu tancar aquesta pestanya?
6.
If you close it, the process will end.
2014-09-06
Si tanqueu la pestanya, es finalitzarà el procés.
7.
Cancel
2012-07-26
Canceŀla
8.
Close Tab
2012-07-26
Tanca la pestanya
9.
Are you sure you want to quit Terminal?
2012-07-28
Esteu segur que voleu sortir del terminal?
2012-07-28
Esteu segur que voleu tancar el terminal?
2012-07-28
Esteu segur que voleu tancar la Terminal?
10.
There is an active process on this terminal.
2012-07-28
Hi ha un procés actiu en aquest terminal.
11.
If you quit Terminal, the process will end.
2014-09-06
Si sortiu del terminal, es finalitzarà el procés.
12.
Quit Terminal
2012-07-28
Surt del terminal
18.
Terminal
2011-12-09
Terminal
20.
Task finished
2014-09-06
Tasca finalitzada
21.
Print version info and exit
2013-01-03
Imprimeix informació de la versió i surt
22.
Show about dialog
2014-09-06
Mostra el diàleg «Quant a»
23.
Run a program in terminal
2013-01-03
Executa un programa al terminal
24.
Set shell working directory
2014-09-06
Configura el directori de treball de l'intèrpret d'ordres
26.
Close
2012-02-13
Tanca
27.
New Window
2012-02-13
Finestra nova
28.
Open a new window
2012-02-13
Obre una finestra nova
29.
New Tab
2012-02-13
Pestanya nova
30.
Create a new tab
2012-02-13
Crea una pestanya nova
31.
Copy
2012-02-13
Copia
32.
Copy the selected text
2012-02-13
Copia el text seleccionat
34.
Paste
2012-02-13
Enganxa
35.
Paste some text
2012-03-09
Enganxa text
36.
Select All
2012-02-13
Selecciona-ho tot
37.
Select all the text in the terminal
2012-02-13
Selecciona tot el text del terminal
38.
About
2012-02-13
Quant a
39.
Show about window
2012-02-13
Mostra la finestra «Quant a»
40.
Next Tab
2012-09-13
Pestanya següent
41.
Go to next tab
2012-09-13
Vés a la pestanya següent
42.
Previous Tab
2012-09-13
Pestanya anterior
43.
Go to previous tab
2012-09-13
Vés a la pestanya anterior
44.
Zoom in
2013-01-03
Amplia
45.
Zoom out
2013-01-03
Redueix
46.
Fullscreen
2012-06-06
Pantalla completa
47.
Toggle/Untoggle fullscreen
2012-06-07
Activa/desactiva la pantalla sencera
48.
About Terminal
2014-09-06
Quant al Terminal
51.
Open Terminal Here
2014-09-06
Obre un terminal aquí