Translations by Cody Garver

Cody Garver has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 209 results
1.
There is nothing on the clipboard to paste
2012-05-07
Няма нищо в клипборда за поставяне
2.
SSH
2012-05-07
SSH
3.
Public FTP
2012-05-07
Публично FTP
4.
FTP (with login)
2012-05-07
FTP (с вход)
6.
Windows share
2012-05-07
Споделен Windwos ресурс
7.
WebDAV (HTTP)
2012-05-07
WebDAV (HTTP)
8.
Secure WebDAV (HTTPS)
2012-05-07
Сигурен WebDAV (HTTPS)
9.
Connecting...
2012-05-07
Свързване
10.
Can't load the supported server method list. Please check your gvfs installation.
2012-05-07
Списъкът с поддържаните сървъри не може да бъде зареден. Проверете инсталацията на gvfs.
11.
The folder "%s" cannot be opened on "%s".
2012-05-07
Папката „%s“ не може да бъде отворена на „%s“.
12.
The server at "%s" cannot be found.
2012-05-07
Сървърът на "%s" не може да се намери.
13.
Try Again
2012-05-07
Опитай отново
14.
Please verify your user details.
2012-05-07
Моля, проверете Вашите потребителски детайли
15.
Continue
2012-05-07
Продължи
16.
C_onnect
2012-05-07
Свържи
17.
Connect to Server
2012-05-07
Свържи се със сървър
18.
Server Details
2012-05-07
Подробности за сървъра
19.
_Server:
2012-05-07
Сървър:
20.
_Port:
2012-05-07
Порт:
21.
_Type:
2012-05-07
Тип:
22.
Sh_are:
2012-05-07
Споделено:
23.
_Folder:
2012-05-07
Папка:
24.
User Details
2012-05-07
Подробности за потребителя
25.
_Domain name:
2012-05-07
Име на домейн:
27.
Pass_word:
2012-05-07
Парола:
28.
_Remember this password
2012-05-07
Запомни паролата
29.
Operation cancelled
2012-05-07
Действието е отменено
30.
Could not determine original location of "%s"
2012-05-07
Първоначалното местоположение на „%s“ не може да бъде определено.
31.
The item cannot be restored from trash
2012-05-07
Обектът може да бъде изваден от кошчето.
32.
Merge folder "%s"?
2012-05-07
Сливане на папка "%s"?
33.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2012-05-07
Сливането ще ви пита за потвърждение преди заместване на файлове в папката, която е в конфликт с копираните файлове.
34.
An older folder with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Вече съществува по-стара папка с това име в „%s“.
35.
A newer folder with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Вече съществува по-нова папка с това име в „%s“.
36.
Another folder with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Вече съществува друга папка с това име в „%s“.
37.
Replacing it will remove all files in the folder.
2012-05-07
Заместването ще премахне всички файлове в папката
38.
Replace folder "%s"?
2012-05-07
Замени папка "%s"?
39.
A folder with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Има вече папка със същото име в "%s".
40.
Replace file "%s"?
2012-05-07
Замени файл "%s"?
41.
Replacing it will overwrite its content.
2012-05-07
Замяната им ще презапише съдържанието им
42.
An older file with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Вече съществува по-стар файл с това име в „%s“.
43.
A newer file with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Вече съществува по-нов файл с това име в „%s“.
44.
Another file with the same name already exists in "%s".
2012-05-07
Вече съществува друг файл с това име в „%s“.
45.
Original file
2012-05-07
Оригинален файл
46.
Size:
2012-05-07
Размер:
47.
Type:
2012-05-07
Тип:
48.
Last modified:
2012-05-07
Промяна:
49.
Replace with
2012-05-07
Замени с
50.
Merge
2012-05-07
Сливане
51.
_Select a new name for the destination
2012-05-07
Задай ново име на целта.
52.
Reset
2012-05-07
Възстанови