Translations by Espen Brill

Espen Brill has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1215 results
1.
Fatal Error
2011-08-12
Kritisk feil
2.
Authentication Required
2011-08-12
Autentisering påkrevd
3.
Invalid login
2011-08-12
Ugyldig pålogging
4.
Excessive failed login attempts
2011-08-12
For mange feilede påloggingsforsøk
5.
You've reached maximum failed login attempts allowed. Try again later or <a href="open.php">open a new ticket</a>
2011-08-12
Du har nådd maksimum feilete påloggingsforsøk tillatt. Prøv igjen senere eller <a href="open.php">åpne en ny sak</a>
6.
Forgot your login info? Please <a href="open.php">open a new ticket</a>.
2011-08-17
Glemt din påloggingsinfo? Vennligst <a href="open.php">åpn en ny sak</a>.
2011-08-12
Glemt din påloggingsinfo? <a href="open.php">Åpne en ny sak</a>.
7.
Excessive login attempts by a client?
2011-08-12
For mange påloggingsforsøk av en klient?
8.
Email:
2011-08-09
Epost
9.
Ticket #:
2011-08-12
Sak #:
10.
IP:
2011-08-12
IP:
11.
Time:
2011-08-12
Tid:
12.
Attempts #
2011-08-12
Forsøk #
13.
Excessive login attempts (client)
2011-08-12
For mange påloggingsforsøk (klient)
14.
TIME:
2011-08-12
TID:
15.
Failed login attempt (client)
2011-08-12
Feilete påloggingsforsøk (klient)
16.
Enter text shown on the image
2011-08-12
Skriv teksten vist i bildet
17.
Invalid - try again!
2011-08-12
Ugyldig - prøv igjen!
18.
Support ticket request created
2011-08-12
Hjelpesak anmodning opprettet
19.
Unable to create a ticket. Please correct errors below and try again!
2011-08-17
Kan ikke opprette en sak. Vennligst rett feilene under, og prøv igjen!
2011-08-12
Kan ikke opprette en sak. Rett feilene under, og prøv igjen!
21.
Welcome to the support center
2011-08-12
Velkommen til hjelpesenteret
22.
In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address is required.
2011-08-17
For å strømlinjegjøre hjelpeanmodningene og for å bedre hjelpe deg, bruker vi et hjelpesystem. Hver anmodning blir tildelt et unikt saksnummer, som du kan bruke for å sjekke fremgangen og svarene online. For referanse, tilbyr vi et komplett arkiv og historie av alle dine tidligere saksanmodninger. En gyldig epostadresse kreves.
2011-08-15
For å strømlinjegjøre hjelpeanmodningene og for å bedre hjelpe deg, bruker vi et hjelpesystem. Hver anmodning blir tildelt et unikt saksnummer, som du kan bruke for å sjekke fremgangen og svarene online. For referanse, tilbyr vi et komplett arkiv og historie av alle dine tidligere saksanmodninger. En gyldig e-postadresse kreves.
2011-08-12
For å strømlinje hjelpeanmodningene og for å bedre hjelpe deg, bruker vi et hjelp saksystem. Hver anmodning blir tildelt et unikt saksnummer, som du kan bruke for å sjekke fremgangen og svarene online. For referanse, tilbyr vi et komplett arkiv og historie av alle dine tidligere saksanmodninger. En gyldig e-postadresse kreves.
23.
Open A New Ticket
2011-08-12
Åpne en ny sak
24.
Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please use the form to the right.
2011-08-17
Jo mer detaljer, jo bedre kan vi hjelpe deg. For å oppdatere allerede sendte saker, vennligst bruk skjemaet til høyre.
2011-08-15
Jo mer detaljer, jo bedre kan vi hjelpe deg. For å oppdatere allerede sendte saker, bruk skjemaet til høyre.
2011-08-12
Jo mer detaljer, jo bedre kan vi hjelpe deg. FOr å oppdatere allerede sendte saker, bruk skjemaet til høyre.
25.
Open New Ticket
2011-08-12
Åpne en ny sak
26.
Check Ticket Status
2011-08-12
Sjekk status på saken
27.
We provide archives and history of all your support requests complete with responses.
2011-08-15
Vi tilbyr arkiv og historie fra alle dine tidligere saker, komplett med svar.
2011-08-12
Vi tilbyr arkiv og histor fra alle dine tidligere saker, komplett med svar.
28.
Check Status
2011-08-12
Sjekk status
29.
Support Ticket System
2011-08-15
Hjelpesystem
2011-08-12
Hjelpesaksystem
30.
Support Ticket System Offline
2011-08-15
Hjelpesystemet er frakoblet
2011-08-12
Hjelpesystem er frakoblet
31.
Thank you for your interest in contacting us.
2011-08-12
Takk for din interesse.
32.
Our helpdesk is offline at the moment, please check back at a later time.
2011-08-17
Vårt hjelpesenter er foreløpigt frakoblet, vennligst prøv igjen senere.
2011-08-15
Vårt hjelpesenter er foreløpigt frakoblet, prøv igjen senere.
2011-08-12
Vårt hjelpesenter er frakoblet foreløpigt, sjekk igjen senere.
33.
Kwaheri rafiki!
2011-08-17
Kwaheri rafiki!
35.
You've reached maximum failed login attempts allowed.
2011-08-12
Du har nådd maksimum feilede påloggingsforsøk tillatt
37.
Forgot your login info? Contact IT Dept.
2011-08-12
Glemt din påloggingsinfo? Kontakt IT avdelingen.
38.
Excessive login attempts by a staff member?
2011-08-17
For mange påloggingsforsøk av ansatt?
2011-08-12
For mange påloggingsforsøk av ansatte?
39.
Username
2011-08-09
Brukernavn
40.
minutes
2011-08-12
minutter
41.
Excessive login attempts (staff)
2011-08-12
For mange påloggingsforsøk (ansatte)