Translations by Dariusz Duma

Dariusz Duma has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
1.
Image
2018-01-16
Obraz
2.
Rotate to Left
2018-01-16
Obróć w lewo
3.
Rotate to Right
2018-01-16
Obróć w prawo
4.
Zoom
2018-01-16
Powiększenie
5.
Zoom Up
2018-01-16
Zbliż
6.
Zoom Down
2018-01-16
Oddal
7.
Zoom on Area
2018-01-16
Zbliż wycinek
8.
Center Here
2018-01-16
Wycentruj tutaj
9.
Fit in view
2018-01-16
Dopasuj do widoku
10.
Full size
2018-01-16
Pełny rozmiar
19.
is read only!
2018-01-16
jest tylko do odczytu
20.
There's no writable images into the current folder.
2018-01-16
Nie ma żadnych zapisywalnych obrazów w aktualnym katalogu.
21.
Save current image
2018-01-16
Zapisz bieżący obraz
22.
Unable to write the image file:
2018-01-16
Nie można zapisać obrazu:
23.
Reason:
2018-01-16
Powód:
24.
Close
2018-01-16
Zamknij
25.
Save image file:
2018-01-16
Zapisz obraz:
26.
Unable to copy the file in
2018-01-16
Nie można skopiować obrazu
27.
{0} saved to {1}
2018-01-16
{0} zapisane w {1}
28.
Replace
2018-01-16
Zastąp
29.
Ignore
2018-01-16
Zignoruj
30.
Open source folder
2018-01-16
Otwórz katalog źródłowy
31.
Open target folder
2018-01-16
Otwórz katalog docelowy
32.
Open destination folder:
2018-01-16
Otwórz katalog docelowy:
33.
This folder is read only
2018-01-16
Ten katalog jest tylko do odczytu
34.
Settings
2018-01-16
Ustawienia
35.
Constrain ratio
2018-01-16
Zachowanie proporcji