Translations by Volkan Gezer

Volkan Gezer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 136 results
22.
Creator & Lead Developer
2019-02-27
Oluşturucu ve Baş Yazılımcı
23.
OpenShot was created in August 2008, by <a href="%(jonathan_url)s">Jonathan Thomas</a>, a software developer from North Texas (USA). However, Jonathan is now assisted by many key developers: <a href="%(developers_url)s">Meet the Developers</a>. In 2012, <a target="_blank" href="%(openshot_studios_url)s">OpenShot Studios, LLC</a> was incorporated by Jonathan Thomas, and all copyright and trademark properties were transferred to this new company, to better protect the interests of each contributor. Soon after, OpenShot Studios joined the <a target="_blank" href="%(oin_url)s">Open Invention Network (OIN)</a>, in order to strengthen its ability to protect the contributors and source-code.
2019-02-27
OpenShot Ağustos 2008 yılında Kuzey Teksas'tan (ABD) bir yazılımcı olan <a href="%(jonathan_url)s">Jonathan Thomas</a> tarafından oluşturuldu. Ancak şuanda Jonathan birçok geliştiriciye yardımcı oluyor: <a href="%(developers_url)s">Geliştiriciler ile tanışın</a>. 2012 yılında katılımcıların haklarını korumak adına Jonathan Thomas tarafından tüm telif hakları ve marka özellikleri yeni kurulan <a target="_blank" href="%(openshot_studios_url)s">OpenShot Studios, LLC</a> şirketine transfer edildi. Kısa süre sonra OpenShot Stüdyoları <a target="_blank" href="%(oin_url)s">Open Invention Network (OIN)</a>'a katıldı. Böylece katılımcıların ve kaynak kodunun korunması arttırılmış oldu.
24.
Programming Language & Dependencies
2019-02-27
Programlama Dili ve Gereksinimler
33.
Awards
2019-04-28
Ödüller
34.
awards, award winning, best, best video editor award, best video editor
2019-04-28
ödüller, ödül kazanmış, en iyi, en iyi video düzenleyici ödülü, en iyi video editörü
35.
Awards won by OpenShot Video Editor
2019-04-28
OpenShot Video Düzenleyici'nin kazandığı ödüller
43.
Reddit
2019-04-28
Reddit
49.
Our Awards
2019-04-28
Ödüllerimiz
50.
Our Company
2019-04-28
Şirketimiz
72.
Email:
2019-02-27
E-posta:
77.
Copyright © 2008-2017 <a href="%(company_url)s">OpenShot Studios, LLC</a>. All Rights Reserved
2019-04-28
Telif Hakkı © 2008-2017 <a href="%(company_url)s">OpenShot Studios, LLC</a>. Her Hakkı Saklıdır
85.
blog, news, latest developments, updates
2018-02-22
blog, haberler, son gelişmeler, güncellemeler
86.
Latest news and blog posts for OpenShot Video Editor
2018-02-22
OpenShot Video Düzenleyici hakkında en son haber ve blog gönderileri
87.
Welcome to the official <strong>OpenShot Blog</strong>! Read up on the latest news and development updates about OpenShot Video Editor. Get notified automatically with <a href="%(feed_url)s">RSS</a> or follow us on <a href="%(facebook_url)s">Facebook</a>, <a href="%(twitter_url)s">Twitter</a>, and <a href="%(google_plus_url)s">Google+</a>.
2018-02-22
Resmi <strong>OpenShot Blog</strong>'una Hoş Geldiniz! OpenShot Video Düzenleyici hakkında en son haber ve gelişmeleri okuyun. <a href="%(feed_url)s">RSS</a> ile bildirimleri otomatik alın veya bizi <a href="%(facebook_url)s">Facebook</a>, <a href="%(twitter_url)s">Twitter</a> ve <a href="%(google_plus_url)s">Google+</a>'ta takip edin.
88.
Search Blog
2018-02-22
Blog'ta Ara
89.
Support OpenShot
2018-02-22
OpenShot'ı Destekle
91.
Important Projects
2018-02-22
Önemli Projeler
92.
About Me
2018-02-22
Hakkımda
93.
Hello! I am the creator of OpenShot Video Editor, a free, open-source, non-linear video editor for Linux, Mac, and Windows.
2018-02-22
Merhaba! Ben, Linux, Mac ve Windows için ücretsiz ve açık kaynaklı, doğrusal olmayan video düzenleyicisi OpenShot Video Düzenleyicisi'nin yaratıcısıyım.
94.
More about me...
2018-02-22
Hakkımda daha fazla...
95.
Categories
2018-02-22
Kategoriler
96.
Tags
2018-02-22
Etiketler
97.
Recent entries
2018-02-22
En son girdiler
98.
Recent linkbacks
2018-02-22
En son alınan bağlantılar
99.
Random entries
2018-02-22
Rastgele girdiler
100.
Popular entries
2018-02-22
Popüler girdiler
101.
Archives
2018-02-22
Arşivler
105.
Editing videos <strong>in the cloud</strong> has never been easier! Simple <strong>RESTful</strong> interface, <strong>pay-as-you-go</strong> pricing, and industry leading video editing capabilities. Easily create video templates in <a href="%(openshot_url)s/">OpenShot Video Editor</a>, our <strong>award-winning</strong> free, open-source desktop video editor, and modify them using our Cloud API. Fast, easy, and affordable cloud video editing.
2018-02-22
<strong>Bulutlarda</strong> videoların düzenlenmesi bu kadar kolay olmamıştı! Basit <strong>RESTful</ strong> arayüzü, <strong>kullandıkça öde</ strong> ücret modeli ve endüstri lideri video düzenleme olanakları. Ücretsiz, açık kaynak masaüstü video düzenleyicisi olan <strong>ödüllü</ strong> <a href="%(openshot_url)s/">OpenShot Video Düzenleyicisi</a> ile video şablonlarını kolayca oluşturun ve bunları Cloud API kullanarak değiştirin. Hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bulut video düzenlemesi.
109.
No compromises needed with OpenShot Cloud API. Full video editing feature set, including transitions, effects, key frame animations, compositing, watermarking, audio mixing, and more!
2019-02-27
OpenShot Bulut API'si anlaşmalara ihtiyaç duymaz. Tam video düzenleme özellik setine geçişler, efektler, anahtar çerçeve animasyonları, birleştirme, f,ligran ekleme, ses karıştırma ve fazlası dahildir!
119.
OpenShot Cloud API is designed to run on <strong>your own cloud</strong>, by creating instances on your own Amazon EC2 account. Create a single instance, or load balance dozens of servers to meet your unique project requirements. Scaling is easy, and fully in your own control.
2019-02-27
OpenShot Bulut API'si <strong>sizin kendi bulutunuzda</strong>, Amazon EC2 hesabınızda kopyaları oluşturarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tek bir kopya oluşturun veya yük dengeli düzinelerce sunucular ile eşsiz projenizin gereksinimlerini karşılayın. Ölçekleme kolaydır ve tüm kontrol sizin elinizdedir.
124.
Prices start at <strong>%(hourly_price)s / instance hour</strong> (around %(monthly_price)s/month USD if continuously running), not including Amazon EC2 server fees.
2019-02-27
Fiyatlar <strong>%(hourly_price)s / kopya başına saat</strong>'den başlar (devamlı çalışır ise aylık %(monthly_price)s ABD Doları civarında) , bu ücrete Amazon EC2 sunucu kesintileri dahil değildir.
127.
OpenShot Video Editor (desktop version) supports the following operating systems: <strong>Linux</strong> (most distributions are supported), <strong>Windows</strong> (version 7, 8, and 10+), and <strong>OS X</strong> (version 10.9+). Project files are also cross-platform, meaning you can save a video project in one OS, and open it on another, including OpenShot Cloud API. All OpenShot features are available on all platforms.
2019-02-27
OpenShot Video Editörü (masaüstü sürümü) şu işletim sistemlerini destekler: <strong>Linux</strong> (çoğu dağıtım desteklenmektedir), <strong>Windows</strong> (7,8 ve 10 üstü sürümler), ve <strong>OS X</strong> (10.9+ sürümler). Proje dosyaları ayrıca çoklu platformu destekler. Bunun anlamı bir işletim sisteminde yaptığınız değişiklikleri diğer işletim sisteminde açabilirsiniz. Buna OpenShot Bulut API'si dahildir. Tüm OpenShot özellikleri tüm platformlarda desteklenmektedir.
129.
Based on the powerful <strong>FFmpeg library</strong>, OpenShot can read and write most video and image formats. For a full list of supported formats, see the FFmpeg project. OpenShot's export dialog defaults to some of the more common formats, but with the advanced tab, you can use any FFmpeg format.
2019-02-27
Güçlü <strong>FFmpeg kütüphanesi</strong> temel alınmıştır. OpenShot çoğu video ve fotoğraf biçimini okuyup yazabilir. Tüm desteklenen biçim listesi için FFmpeg projesini inceleyebilirsiniz. OpenShot çoğu genel biçimi için dışarı aktarımı destekler fakat gelişmiş sekmesi ile herhangi bir FFmpeg biçimini kullanabilirsiniz.
131.
OpenShot comes with a powerful key frame <strong>animation framework</strong>, capable of an unlimited number of key frames and animation possibilities. Key frames interpolation mode can be quadratic bezier curves, linear, or constant, which determines how the animated values are calculated.
2019-02-27
OpenShot güçlü anahtar çerçeve <strong>animasyon kütüphanesi</strong> ile birlikte gelir, sayısız sayıda anahtar çerçeve ve animasyon seçeneği bulunur. Anahtar çerçeve interpolasyon modu ikinci dereceden bezier eğrileri, doğrusal veya sabit olabilir. Bu animasyonlu değerlerin nasıl hesaplandığını belirler.
132.
Unlimited tracks / layers
2019-02-27
Sınırsız izler/katmanlar
133.
Tracks are used to layer images, videos, and audio in a project. You can create as many layers as needed, such as watermarks, background audio tracks, background videos, etc... Any transparency will show through the layer below it. Tracks can also be moved up, down, or locked.
2019-02-27
İzler; katman fotoğrafları, videoları ve sesleri olarak bir proje içerisinde kullanılır. Filigran, arkaplan sesleri, arkaplan videoları gibi ihtiyacınız kadar katman oluşturabilirsiniz. Herhangi bir şeffaflık katmanın altındakinin görünmesini sağlar. Katmanlar ayrıca aşağı, yukarı taşınabilir veya kilitlenebilir.
137.
Over <strong>400 transitions</strong> are included in OpenShot, which lets you gradually fade from one clip to another. The quickness and sharpness of the transitions can also be adjusted using keyframes (if needed). Overlapping two clips will create a new transition automatically.
2019-02-27
OpenShot içerisinde <strong>400 den fazla geçiş efekti</strong> bulunur. Bu size kademeli olarak bir klipten diğerine geçmenizi sağlar. Hızl ve netlik geçişleri ayrıca anahtar çerçevesi kullanarak (eğer gerekliyse) düzeltilebilir. Çakışan iki klip otomatik olarak yeni bir geçiş efekti oluşturur.
138.
Compositing, image overlays, watermarks
2019-02-27
Birleştirme, görüntü kaplamaları, filigranlar
2019-02-27
Birleştirme, imaj kaplamaları, filigranlar
141.
Over <strong>40 vector title templates</strong> are included with OpenShot, which makes adding titles to your project fun and easy. You can also create your own SVG vector titles, and use those as templates instead. Quickly adjust the font, color, and text of your titles in our built-in title editor.
2019-02-27
<strong>40 vektör başlık şablonu</strong> OpenShot ile birlikte gelir. Bu başlıkları projenize kolayca ve eğlenceli şekilde uygulamanızı sağlar. Ayrıca kendi vektör SVG başlıklarınızı oluşturabilir ve bunları şablonların yerine kullanabilirsiniz. Yazı tiplerini dahili başlık editöründe hızlıca düzenleyebilirsiniz.
145.
<strong>Control the power of time</strong> with OpenShot! Speed up and slow down clips. Reverse the direction of a video. Or manually animate the speed and direction of your clip as you wish, using our powerful key frame animation system.
2019-02-27
OpenShot ile <strong>zamanın gücünü kontrol edin!</strong> Klipleri hızlandırın ve yavaşlatın. Bir videonun yönünü değiştirin. Veya kliplerinizin hızını ve yönünü güçlü anahtar çerçeve animasyon sistemini kullanarak el ile değiştirin.
151.
It's easy to get started! All you need is an Amazon EC2 account, and a little bit or RESTful programming knowledge. Prices start at <strong>%(hourly_price)s / instance hour</strong> (around %(monthly_price)s/month USD if continuously running), and scale up depending on the instance type. To launch your first instance of OpenShot Cloud API
2019-02-27
Başlamak çok kolay! Tüm ihtiyacınız olan bir Amazon EC2 hesabı ve biraz RESTful programlama bilgisi. Fiyatlar <strong>%(hourly_price)s/kopya başına saat</strong> başlıyor, (eğer devamlı çalışırsa %(monthly_price)s/aylık ABD Doları civarında) ve kopyanızın türüne bağlı olarak artabilir. OpenShot Bulut API'nizin ilk kopyasını çalıştırmak için
154.
About OpenShot Studios, LLC
2019-04-28
OpenShot Studios, LLC Hakkında
155.
OpenShot Studios LLC, OpenShot Studios, OpenShot Company, OpenShot Owner
2019-04-28
OpenShot Studios LLC, OpenShot Studios, OpenShot Şirketi, OpenShot Sahibi
156.
OpenShot Studios LLC is an award-winning, Texas-based software company
2019-04-29
OpenShot Studios LLC, ödüllü Teksas tabanlı bir yazılım firmasıdır
157.
OpenShot Studios is an <a href="%(awards_url)s">award-winning</a></span>, Texas-based software company founded in early 2012. We take pride in building beautiful, high-quality, and scalable websites and applications, and invest heavily in open-source technologies. We are also a proud member of the <a href="%(oin_url)s" target="_blank">Open Invention Network (OIN)</a>, a network which strengthens our ability to protect the open-source projects and contributors we work with.
2019-04-29
OpenShot Studios, 2012 başında kurulan Teksas merkezli <a href="%(awards_url)s"> ödüllü bir </a> </span> yazılım şirketidir. Güzel, kaliteli ve ölçeklenebilir web siteleri ve uygulamalar ve açık kaynaklı teknolojilere büyük yatırımlar yaparız. Açık kaynaklı projeleri ve katkıda bulunanları koruma yeteneğimizi güçlendiren bir ağ olan <a href="%(oin_url)s" target="_blank">Açık Keşif Ağı (Open Invention Network, OIN) </a>'nın gururlu bir üyesiyiz.
158.
We have deployed software to millions of end-users, and know what it takes to successfully design and scale web, mobile apps, and desktop applications. Your project is in good hands with us! <a href="%(email)s">Send us an email</a> anytime!
2019-04-29
Milyonlarca son kullanıcıya yazılım dağıttık ve web, mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamalarını başarılı bir şekilde tasarlamak ve ölçeklendirmek için ne gerektiğini biliyoruz. Projeniz bizimle emin ellerde! İstediğiniz zaman <a href="%(email)s">bize bir e-posta gönderebilirsiniz</a>!
159.
<strong>Contact</strong> Us
2019-04-29
Bize <strong>Ulaşın</strong>
160.
Our <strong>Services</strong>
2019-04-29
<strong>Hizmetlerimiz</strong>
161.
Video Automation / Video API / Cloud Video
2019-04-29
Video Otomasyonu / Video API / Bulut Video