Translations by Ad Soyad

Ad Soyad has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
4.
Here are some useful links
2019-04-13
İşte bazı yararlı bağlantılar
11.
500 - Internal Server Error
2019-04-13
500 - Dâhilî Sunucu Hatası
12.
Internal Server Error
2019-04-13
Dâhilî Sunucu Hatası
17.
About OpenShot Video Editor, an award-winning open-source video editor
2019-04-13
OpenShot Video Editor hakkında, ödüllü bir açık kaynak video editörü
19.
OpenShot Video Editor is a free, open-source video editor for Linux, Mac, and Windows. We designed OpenShot to be an easy to use, quick to learn, and surprisingly powerful video editor. Easily cut, slice, and edit any video or film. Check out the full <a href="%(features_url)s">feature list</a>, <a href="%(screenshots_url)s">view screenshots</a>, or <a href="%(videos_url)s">watch videos</a> of OpenShot in action!
2019-04-13
OpenShot Video Editor; Linux, Mac ve Windows için özgür, açık kaynak bir video editörüdür. OpenShot'u kullanımı kolay, öğrenmesi hızlı ve şaşırtıcı derecede güçlü bir video editörü olacak şekilde tasarladık. Herhangi bir videoyu veya filmi kolayca kesin, dilimleyin ve düzenleyin. Tam <a href="%(features_url)s">özellik listesine</a> göz atın, <a href="%(screenshots_url)s">ekran görüntülerini görüntüleyin</a> veya OpenShot <a href="%(videos_url)s">videolarını çalışırken izleyin</a>!
2019-04-13
OpenShot Video Editor; Linux, Mac ve Windows için özgür, açık kaynak bir video editörüdür. OpenShot'u kullanımı kolay, öğrenmesi hızlı ve şaşırtıcı derecede güçlü bir video editörü olacak şekilde tasarladık. Herhangi bir videoyu veya filmi kolayca kesin, dilimleyin ve düzenleyin. Tüm <a href="%(features_url)s">özellik listesine</a> göz atın, <a href="%(screenshots_url)s">ekran görüntülerini görüntüleyin</a> veya OpenShot <a href="%(videos_url)s">videolarını çalışırken izleyin</a>!
2019-04-13
OpenShot Video Editor; Linux, Mac ve Windows için özgür, açık kaynak bir video editörüdür. OpenShot'u kullanımı kolay, öğrenmesi hızlı ve şaşırtıcı derecede güçlü bir video editörü olacak şekilde tasarladık. Herhangi bir videoyu veya filmi kolayca kesin, dilimleyin ve düzenleyin. Tüm <a href="%(features_url)s">özellik listesine</a> göz atın, <a href="%(screenshots_url)s">ekran görüntülerini görüntüleyin</a> veya OpenShot <a href="%(videos_url)s">watch videos</a>videolarını çalışırken izleyin</a>!
21.
The dramatic story of how and why OpenShot was created, is best understood by reading: <a href="%(story_url)s">Our Story</a>.
2019-04-13
OpenShot’un nasıl ve niçin yaratıldığına dair dramatik hikâye, okunarak en iyi anlaşılır: <a href="%(story_url)s">Bizim Hikâyemiz</a>.
2019-04-13
22.
Creator & Lead Developer
2019-04-13
Oluşturucu ve Baş Geliştirici
25.
OpenShot is written in a few different programming languages. The interface is built with <a href="%(python_url)s" target="_blank">Python</a> and <a target="_blank" href="%(qt5_url)s">PyQt5</a>. Our video processing backend (libopenshot) is built in C++, and utilizes <a href="%(ffmpeg_url)s" target="_blank">FFmpeg</a>. Out interactive drag-n-drop timeline is built with HTML5, JavaScript, and <a href="%(angular_url)s" target="_blank">AngularJS</a>. Many of our advanced 3D effects and animations are powered by <a href="%(blender_url)s" target="_blank">Blender</a>.
2019-04-13
OpenShot birkaç farklı programlama dili ile yazılmıştır. Arayüz <a href="%(python_url)s" target="_blank">Python</a> ve <a target="_blank" href="%(qt5_url)s">PyQt5</a> ile oluşturuldu. Video işleme arka planı (libopenshot) C++ ile oluşturuldu ve <a href="%(ffmpeg_url)s" target="_blank">FFmpeg</a> kullanıyor. İnteraktif sürükle ve bırak zaman dilimi HTML5, JavaScript ve <a href="%(angular_url)s" target="_blank">AngularJS</a> ile oluşturuldu. Birçok gelişmiş 3B efeklerimiz ve animasyonlarımız gücünü <a href="%(blender_url)s" target="_blank">Blender</a>'dan almaktadır.
29.
OpenShot Video Editor™ is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <a href="%(gpl_url)s" target="_blank">GNU General Public License</a> as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2019-04-13
OpenShot Video Editor™ özgür bir yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan <a href="%(gpl_url)s" target="_blank">GNU Genel Kamu Lisansı</a> koşulları altında, Lisansın 3. sürümü veya daha sonra istediğiniz sürümde yeniden dağıtabilir ve / veya değiştirebilirsiniz.
2019-04-13
OpenShot Video Editor™ özgür bir yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan <a href="%(gpl_url)s" target="_blank">GNU Genel Kamu Lisansı</a> koşulları altında, Lisansın 3. sürümü veya daha sonra istediğiniz sürümde yeniden dağıtabilir ve / veya değiştirebilirsiniz.
36.
OpenShot Video Editor has won the following awards! We are very proud of each award, but our journey is far from over! We look forward to continuing to improve OpenShot with each release.
2019-04-30
OpenShot Video Editor aşağıdaki ödülleri kazandı! Her ödülle gurur duyuyoruz ancak yolculuğumuz bitmedi! Her sürümde OpenShot'u geliştirmeye devam etmeyi umuyoruz.
38.
Free, Open, and Award-Winning Video Editor for Linux, Mac, and Windows!
2019-04-13
Linux, Mac ve Windows için Özgür, Açık ve Ödüllü Video Düzenleyici!
39.
video editor, create video, open-source, cross-platform, openshot, linux, mac, windows, free, animation, effects, keyframe, 3d, waveform, title
2019-04-13
video editörü, video oluştur, açık kaynak, çoklu platform, openshot, linux, mac, windows, özgür, animasyon, efektler, bağımsız animasyon karesi, 3d, dalga biçimi, başlık
40.
OpenShot is an award-winning free and open-source video editor for Linux, Mac, and Windows. Create videos with exciting video effects, titles, audio tracks, and animations.
2019-04-13
OpenShot; Linux, Mac ve Windows için ödüllü özgür ve açık kaynak bir video editörüdür. Heyecan verici video efektleri, başlıklar, ses parçaları ve animasyonlarla videolar oluşturun.
67.
Open-Source
2019-04-13
Açık Kaynak
68.
OpenShot™ was created in 2008, in an effort to build a free, simple, open-source video editor for Linux. It is now available on Linux, Mac, and Windows, has been downloaded millions of times, and continues to grow as a project!
2019-04-13
OpenShot™; Linux için özgür, basit, açık kaynak bir video editörü oluşturmak amacıyla 2008 yılında kuruldu. Artık Linux, Mac ve Windows'ta mevcut, milyonlarca kez indirildi ve bir proje olarak büyümeye devam ediyor!
70.
OpenShot™ is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2019-04-13
OpenShot™ özgür bir yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında, Lisansın 3. sürümü ya da daha sonra istediğiniz sürümlerde yeniden dağıtabilir ve / veya değiştirebilirsiniz.
2019-04-13
OpenShot™ özgür bir yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında, Lisansın 3. sürümü ya da daha sonra istediğiniz sürümlerde yeniden dağıtabilir ve / veya değiştirebilirsiniz.
93.
Hello! I am the creator of OpenShot Video Editor, a free, open-source, non-linear video editor for Linux, Mac, and Windows.
2019-04-13
Merhaba! Linux, Mac ve Windows için özgür, açık kaynak, doğrusal olmayan bir video editörü olan OpenShot Video Editor'un oluşturucusuyum.
103.
video editing cloud, cloud video api, cloud
2019-04-13
video düzenleme bulutu, bulut video api, bulut
105.
Editing videos <strong>in the cloud</strong> has never been easier! Simple <strong>RESTful</strong> interface, <strong>pay-as-you-go</strong> pricing, and industry leading video editing capabilities. Easily create video templates in <a href="%(openshot_url)s/">OpenShot Video Editor</a>, our <strong>award-winning</strong> free, open-source desktop video editor, and modify them using our Cloud API. Fast, easy, and affordable cloud video editing.
2019-04-13
<strong>Buluttaki</strong> videoları düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Basit <strong>RESTful</strong> arayüzü, <strong>kullandıkça öde</strong> fiyatlandırması ve sektör lideri video düzenleme yetenekleri. <strong>Ödüllü</strong> özgür, açık kaynak masaüstü video düzenleyicimiz <a href="%(openshot_url)s/">OpenShot Video Editor'da</a> kolayca video şablonları oluşturun ve bunları Cloud API kullanarak düzeltin. Hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bulut video düzenleme.
107.
Edit videos with a simple RESTful interface! Videos are uploaded, edited, and then downloaded back to your app or website. Easy in and easy out!
2019-04-13
Basit bir RESTful arayüzü ile videoları düzenleyin! Videolar yüklenir, düzenlenir ve ardından uygulamanıza veya web sitenize geri yüklenir. Kolay başla ve kolay bitir!
109.
No compromises needed with OpenShot Cloud API. Full video editing feature set, including transitions, effects, key frame animations, compositing, watermarking, audio mixing, and more!
2019-04-13
OpenShot Cloud API ile ödün vermenize gerek yok. Tam video düzenleme özelliği, geçişler, efektler, ana çerçeve animasyonları, birleştirme, filigran, ses karıştırma ve daha fazlasını içeren set!
124.
Prices start at <strong>%(hourly_price)s / instance hour</strong> (around %(monthly_price)s/month USD if continuously running), not including Amazon EC2 server fees.
2019-04-13
Fiyatlar <strong>%(hourly_price)s / kopya başına saat</strong>'den başlar (devamlı çalışır ise aylık %(monthly_price)s ABD Doları civarında) , bu ücrete Amazon EC2 sunucu kesintileri dâhil değildir.
125.
Funds from the OpenShot Cloud API are used by OpenShot Studios, LLC to develop OpenShot Video Editor, our award-winning open-source video editor. So, not only will you be editing awesome videos in the cloud, you will also be <strong>supporting an open-source project</strong>, used by people all over the world!
2019-04-13
OpenShot Cloud API'sinin kaynakları; ödüllü açık kaynak video editörümüz OpenShot Video Editor'ı geliştirmek için OpenShot Studios, LLC tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden yalnızca buluttaki harika videoları düzenlemekle kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki insanların kullandığı açık kaynak bir projeye destek olacaksınız!
127.
OpenShot Video Editor (desktop version) supports the following operating systems: <strong>Linux</strong> (most distributions are supported), <strong>Windows</strong> (version 7, 8, and 10+), and <strong>OS X</strong> (version 10.9+). Project files are also cross-platform, meaning you can save a video project in one OS, and open it on another, including OpenShot Cloud API. All OpenShot features are available on all platforms.
2019-04-13
OpenShot Video Editörü (masaüstü sürümü) şu işletim sistemlerini destekler: <strong>Linux</strong> (çoğu dağıtım desteklenmektedir), <strong>Windows</strong> (7,8 ve 10 üstü sürümler), ve <strong>OS X</strong> (10.9+ sürümler). Proje dosyaları ayrıca çoklu platformu destekler. Bunun anlamı bir işletim sisteminde yaptığınız değişiklikleri diğer işletim sisteminde açabilirsiniz. Buna OpenShot Bulut API'si dâhildir. Tüm OpenShot özellikleri tüm platformlarda desteklenmektedir.
132.
Unlimited tracks / layers
2019-04-13
Sınırsız izler / katmanlar
133.
Tracks are used to layer images, videos, and audio in a project. You can create as many layers as needed, such as watermarks, background audio tracks, background videos, etc... Any transparency will show through the layer below it. Tracks can also be moved up, down, or locked.
2019-04-13
İzler; katman fotoğrafları, videoları ve sesleri olarak bir proje içerisinde kullanılır. Filigran, arka plan sesleri, arka plan videoları gibi ihtiyacınız kadar katman oluşturabilirsiniz. Herhangi bir şeffaflık katmanın altındakinin görünmesini sağlar. Katmanlar ayrıca aşağı, yukarı taşınabilir veya kilitlenebilir.
137.
Over <strong>400 transitions</strong> are included in OpenShot, which lets you gradually fade from one clip to another. The quickness and sharpness of the transitions can also be adjusted using keyframes (if needed). Overlapping two clips will create a new transition automatically.
2019-04-13
OpenShot içerisinde <strong>400'den fazla geçiş efekti</strong> bulunur. Bu size kademeli olarak bir klipten diğerine geçmenizi sağlar. Hızlı ve netlik geçişleri ayrıca anahtar çerçevesi kullanarak (eğer gerekliyse) düzeltilebilir. Çakışan iki klip otomatik olarak yeni bir geçiş efekti oluşturur.
141.
Over <strong>40 vector title templates</strong> are included with OpenShot, which makes adding titles to your project fun and easy. You can also create your own SVG vector titles, and use those as templates instead. Quickly adjust the font, color, and text of your titles in our built-in title editor.
2019-04-13
<strong>40 vektör başlık şablonu</strong> OpenShot ile birlikte gelir. Bu başlıkları projenize kolayca ve eğlenceli şekilde uygulamanızı sağlar. Ayrıca kendi vektör SVG başlıklarınızı oluşturabilir ve bunları şablonların yerine kullanabilirsiniz. Yazı tiplerini dâhilî başlık editöründe hızlıca düzenleyebilirsiniz.
172.
While we love building awesome things for our clients, we also build applications and license them free to the entire world! See <a href="%(openshot_url)s">OpenShot Video Editor</a>, <a href="%(libopenshot_url)s">libopenshot</a>, and <a href="%(libopenshot_url)s">libopenshot-audio</a>.
2019-04-30
Müşterilerimiz için harika şeyler yapmayı sevmemize rağmen uygulamalar da yapıyoruz ve onları tüm dünyaya özgür olarak lisanslıyoruz! Bkz. <a href="%(openshot_url)s">OpenShot Video Editor</a>, <a href="%(libopenshot_url)s">libopenshot</a> ve <a href="%(libopenshot_url)s">libopenshot-audio</a>.
176.
We love hearing about new ideas and projects, so please drop us an <a href="%(email)s">email</a>! Simply tell us about your project and we'll provide you with our expert analysis and a free price quote!
2019-04-30
Yeni fikirleri ve projeleri duymayı çok seviyoruz, lütfen bize bir <a href="%(email)s">e-posta</a> gönderin! Bize sadece projenizden bahsedin, size uzman analizimizi ve ücretsiz bir fiyat teklifini sunalım!
177.
Our Testimonials
2019-04-30
Referanslarımız
178.
<strong>Free</strong> Quote
2019-04-30
<strong>Ücretsiz</strong> Teklif
179.
We love hearing about new ideas and projects, so please drop us an email! Simply tell us about your project and we'll provide you with our expert analysis and a free price quote! Just <a href="%(email)s">send us an email</a> to get started.
2019-04-30
Yeni fikirleri ve projeleri duymayı çok seviyoruz, lütfen bize bir e-posta gönderin! Bize sadece projenizden bahsedin, size uzman analizimizi ve ücretsiz bir fiyat teklifini sunalım! Başlamak için sadece <a href="%(email)s">bize bir e-posta gönderin</a>.
209.
Choose a T-Shirt
2019-04-30
Bir Tişört Seç
216.
PayPal - The safer, easier way to pay online!
2019-04-30
PayPal - Çevrim içi ödeme yapmanın daha güvenli ve kolay yolu!
298.
Render <strong>amazing 3D animations</strong> inside OpenShot, powered by the wonderful, open-source Blender application. OpenShot comes with more than 20 animations, and lets you adjust colors, sizes, length, text, and many render properties (such as reflectivity, bevel, extrude, and more).
2019-04-13
OpenShot içerisinde dönüştürülen <strong>şaşırtıcı 3B animasyonları</strong> gücünü harika, açık kaynak Blender uygulamasından alır. OpenShot 20'den fazla animasyon ile birlikte gelir ve renkleri, boyutları, metinleri ve yansıtma, eğme gibi birçok dönüştürme özelliklerini düzenlemenize olanak sağlar.
299.
Advanced Timeline (including Drag & drop, scrolling, panning, zooming, and snapping)
2019-04-13
Gelişmiş Zaman Çizelgesi (Sürükle ve bırak, kaydırma, çevirme, yakınlaştırma ve yaslama özellikleri dâhildir)
302.
Background image
2019-04-13
Arka plan görüntüsü
304.
Award-Winning Open-Source Video Editing Software
2019-04-13
Ödül Kazanmış Açık Kaynak Video Düzenleme Yazılımı
310.
SIMPLE &amp; FREE!
2019-04-13
BASİT VE ÖZGÜR!
2019-04-13
BASİT &amp; ÖZGÜR!
315.
Hand-crafted with %(heart_icon)s and 100&#37; <em>FREE</em> and open-source!
2019-04-13
%(heart_icon)s ile el yapımı, &#37;100 <em>ÖZGÜR</em> ve açık kaynak!
2019-04-13
%(heart_icon)s ile el yapımı ve &#37;100 <em>ÖZGÜR</em> ve açık kaynak!
316.
Free &amp; open-source forever (GPL version 3.0)
2019-04-13
Sonsuza dek özgür ve açık kaynak (GPL sürüm 3.0)
328.
Trim &amp; Slice
2019-04-13
Kes ve Böl