Translations by İsmail Hakkı Şen

İsmail Hakkı Şen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 439 results
1.
404 - Page Not Found
2017-11-06
404 - Sayfa Bulunamadı
2.
Page not found
2017-11-06
Sayfa bulunamadı
3.
We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist
2017-11-06
Üzgünüz, aradığınız sayfa bulunmuyor
4.
Here are some useful links
2017-11-06
Bazı işe yara bağlantılar
5.
Home
2017-11-06
Ana Sayfa
6.
Download
2017-11-06
İndir
7.
Features
2017-11-06
Özellikler
8.
User Guide
2017-11-06
Kullanıcı Rehberi
9.
About
2017-11-06
Hakkında
10.
Contact Us
2017-11-06
Bize Ulaşın
11.
500 - Internal Server Error
2017-11-06
500 - Dahili Sunucu Hatası
12.
Internal Server Error
2017-11-06
Dahili Sunucu Hatası
13.
Our server has encountered an unexpected error. We have automatically been notified of this error, and will fix it as soon as possible. We apologize for any inconvenience this has caused.
2017-11-06
Sunucularımızda beklenmeyen bir hata ile karşılaşıldı. Bu hata otomatik olarak bildirildi ve en kısa sürede düzeltilecektir. Rahatsızlıktan ötürü özür dileriz.
14.
Read More
2017-11-06
Devamını Oku
15.
About Us
2017-11-06
Hakkımızda
16.
about, about openshot
2017-11-06
hakkında, openshot hakkında
17.
About OpenShot Video Editor, an award-winning open-source video editor
2017-11-06
OpenShot Video Editörü Hakkında, ödül kazanan açık kaynaklı video editörü
18.
About OpenShot
2017-11-06
OpenShot Hakkında
19.
OpenShot Video Editor is a free, open-source video editor for Linux, Mac, and Windows. We designed OpenShot to be an easy to use, quick to learn, and surprisingly powerful video editor. Easily cut, slice, and edit any video or film. Check out the full <a href="%(features_url)s">feature list</a>, <a href="%(screenshots_url)s">view screenshots</a>, or <a href="%(videos_url)s">watch videos</a> of OpenShot in action!
2017-11-06
OpenShot Video Editörü Linux, Mac ve Windows için açık kaynaklı ve ücretsizdir. OpenShot'ı kolay kullanım, hızlı öğrenme ve güçlü kullanım için tasarladık. Kolayca kesin, bölün, video ve filmleri düzenleyin. Tüm özellikler için <a href="%(features_url)s">tıklayın</a>, <a href="%(screenshots_url)s">ekren görüntülerine bakın</a>, veya OpenShot kullanım <a href="%(videos_url)s">videolarını izleyin</a>
20.
Origin Story
2017-11-06
Doğuş Hikayesi
21.
The dramatic story of how and why OpenShot was created, is best understood by reading: <a href="%(story_url)s">Our Story</a>.
2017-11-06
OpenShot'ın nasıl ve neden oluşturulduğunun dramatik öyküsü en iyi okuyarak anlaşılır: <a href="%(story_url)s">Bizim Hikayemiz</a>.
22.
Creator & Lead Developer
2017-11-06
Oluşturucu & Baş Yazılımcı
23.
OpenShot was created in August 2008, by <a href="%(jonathan_url)s">Jonathan Thomas</a>, a software developer from North Texas (USA). However, Jonathan is now assisted by many key developers: <a href="%(developers_url)s">Meet the Developers</a>. In 2012, <a target="_blank" href="%(openshot_studios_url)s">OpenShot Studios, LLC</a> was incorporated by Jonathan Thomas, and all copyright and trademark properties were transferred to this new company, to better protect the interests of each contributor. Soon after, OpenShot Studios joined the <a target="_blank" href="%(oin_url)s">Open Invention Network (OIN)</a>, in order to strengthen its ability to protect the contributors and source-code.
2017-11-06
OpenShot Ağustos 2008 yılında Kuzey Teksas'tan (ABD) bir yazılımcı olan <a href="%(jonathan_url)s">Jonathan Thomas</a> tarafından oluşturuldu. Ancak şuanda Jonathan birçok geliştiriciye yardımcı oluyor: <a href="%(developers_url)s">Geliştiriciler ile tanışın</a>. 2012 yılında katılımcıların haklarını korumak adına Jonathan Thomas tarafından tüm telif hakları ve marka özellikleri yeni kurulan <a target="_blank" href="%(openshot_studios_url)s">OpenShot Studios, LLC</a> şirketine transfer edildi. Kısa süre sonra OpenShot Studyoları <a target="_blank" href="%(oin_url)s">Open Invention Network (OIN)</a>'a katıldı. Böylece katılımcıların ve kaynak kodunun korunması arttırılmış oldu.
24.
Programming Language & Dependencies
2017-11-06
Programlama Dili & Gereksinimler
25.
OpenShot is written in a few different programming languages. The interface is built with <a href="%(python_url)s" target="_blank">Python</a> and <a target="_blank" href="%(qt5_url)s">PyQt5</a>. Our video processing backend (libopenshot) is built in C++, and utilizes <a href="%(ffmpeg_url)s" target="_blank">FFmpeg</a>. Out interactive drag-n-drop timeline is built with HTML5, JavaScript, and <a href="%(angular_url)s" target="_blank">AngularJS</a>. Many of our advanced 3D effects and animations are powered by <a href="%(blender_url)s" target="_blank">Blender</a>.
2017-11-06
OpenShot birkaç farklı programlama dili ile yazılmıştır. Arayüz <a href="%(python_url)s" target="_blank">Python</a> ve <a target="_blank" href="%(qt5_url)s">PyQt5</a> ile oluşturuldu. Video işleme arkaplanı (libopenshot) C++ ile oluşturuldu ve <a href="%(ffmpeg_url)s" target="_blank">FFmpeg</a> kullanıyor. İnteraktif sürükle-bırak zaman dilimi HTML5, JavaScript ve <a href="%(angular_url)s" target="_blank">AngularJS</a> ile oluşturuldu. Birçok gelişmiş 3B efeklerimiz ve animasyonlarımız gücünü <a href="%(blender_url)s" target="_blank">Blender</a>'dan almaktadır.
26.
Operating Systems
2017-11-06
İşletim Sistemleri
27.
OpenShot is available for Linux, OS X, and Windows. Check out the <a href="%(download_url)s">download page</a> for more details.
2017-11-06
OpenShot Linux, OS X ve Windows için kullanılabilir durumdadır. Daha fazla detay için <a href="%(download_url)s">indirme sayfasını</a> inceleyin.
28.
Licensing Information
2017-11-06
Lisanslama Bilgisi
29.
OpenShot Video Editor™ is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <a href="%(gpl_url)s" target="_blank">GNU General Public License</a> as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2017-11-06
OpenShot Video Editor™ ücretsiz bir yazılımdır: Ücretsiz Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan <a href="%(gpl_url)s" target="_blank">GNU General Public License</a>'nın 3. sürümüne göre ya da istediğiniz bir sonraki sürüme uygun olarak yeniden dağıtabilir veya düzenleyebilirsiniz.
30.
Download OpenShot
2017-11-06
OpenShot'ı İndir
31.
There are many different ways to download and install OpenShot. We have a universal Linux AppImage, which supports most desktop versions of Linux. We also have OS X and Windows installers. <a href="%(download_url)s">Download Now</a>.
2017-11-06
OpenShot'ı yüklemenin birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. Linux AppImage bulunmaktadır ve birçok masaüstü Linux sürümünü desteklemektedir. Ayrıca OS X ve Windows yükleyicilerimiz bulunmaktadır. <a href="%(download_url)s">Hemen İndir</a>.
32.
There are many ways to contact the OpenShot team, including email, IRC, and Facebook. For details on how to contact us, visit our <a href="%(contact_url)s">Contact Us</a> page.
2017-11-06
OpenShot takımı ile iletişim kurmanın e-posta, IRC ve Facebook gibi birçok yöntemi bulunuyor. Detaylar için <a href="%(contact_url)s">bize ulaşın</a> sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
37.
Video Editor
2017-11-06
Video Editörü
38.
Free, Open, and Award-Winning Video Editor for Linux, Mac, and Windows!
2017-11-06
Linux, Mac ve Windows için ücretsiz, açık ve ödül kazanan video editörü.
39.
video editor, create video, open-source, cross-platform, openshot, linux, mac, windows, free, animation, effects, keyframe, 3d, waveform, title
2017-11-06
video editörü, video oluştur, açık-kaynak, çoklu platform, openshot, linux, mac, windows, ücretsiz animasyon, efektler, anahtar kare, 3b, waveform, başlık
40.
OpenShot is an award-winning free and open-source video editor for Linux, Mac, and Windows. Create videos with exciting video effects, titles, audio tracks, and animations.
2017-11-06
OpenShot Linux, Mac ve Windows için ödüllü ve açık kaynak kodlu video editörüdür. Heyecan verici video efektleri, başlıklar, ses izleri ve animasyonlar ile videolar oluşturun!
41.
Facebook
2017-11-06
Facebook
42.
Twitter
2017-11-06
Twitter
44.
YouTube
2017-11-06
YouTube
45.
View Features
2017-11-06
Özellikleri Görüntüle
46.
Screenshots
2017-11-06
Ekran Görüntüleri
47.
Videos
2017-11-06
Videolar
48.
Our Story
2017-11-06
Bizim Hikayemiz
51.
Sponsors
2017-11-06
Sponsorlar
52.
Meet the Developers
2017-11-06
Geliştiriciler İle Tanışın
53.
Language
2017-11-06
Dil
54.
Products
2017-11-06
Ürünler
55.
Cloud API
2017-11-06
Bulut API
56.
C++ Library
2017-11-06
C++ Kütüphanesi
57.
Donate
2017-11-06
Bağış Yap