Browsing Polish translation

135 of 548 results
135.
Clips on the timeline can be adjusted in many ways, including scaling, trimming, rotation, alpha, snapping, and adjusting X,Y location. These properties can also be animated over time with just a few clicks! You can also use our transform tool to interactively resize clips.
Klipy na osi czasu mogą być dostosowywane w różne sposoby w tym: skalowanie, przycinanie, obracanie, kanał alfa i dostosowywanie pozycji w osiach X i Y. Te właściwości można też animować z pomocą paru kliknięć! Możesz skorzystać również z narzędzia transformacji do interaktywnej zmiany rozmiaru klipów.
Translated by Michał Dominik on 2018-05-07
Reviewed by Karol on 2018-09-23
Located in default/templates/default/cloud-api.html:199 default/templates/default/features.html:120
135 of 548 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.