Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
135144 of 605 results
135.
OpenShot comes with a powerful key frame <strong>animation framework</strong>, capable of an unlimited number of key frames and animation possibilities. Key frames interpolation mode can be quadratic bezier curves, linear, or constant, which determines how the animated values are calculated.
(no translation yet)
Located in default/templates/default/cloud-api.html:194 default/templates/default/features.html:106 default/templates/default/libopenshot.html:71
136.
Unlimited tracks / layers
Nieskończona liczba ścieżek / warstw
Translated and reviewed by Bogumił Zarzycki
Located in default/templates/default/cloud-api.html:199 default/templates/default/features.html:118 default/templates/default/libopenshot.html:76
137.
Tracks are used to layer images, videos, and audio in a project. You can create as many layers as needed, such as watermarks, background audio tracks, background videos, etc... Any transparency will show through the layer below it. Tracks can also be moved up, down, or locked.
Ś
Translated and reviewed by Michał Dominik
Located in default/templates/default/cloud-api.html:201 default/templates/default/features.html:120 default/templates/default/libopenshot.html:78
138.
Clip resizing, scaling, trimming, snapping, rotation, and cutting
Zmiana rozmiarów klipu, skalowanie, przycinanie, przyciąganie, obracanie oraz cięcie
Translated and reviewed by Bogumił Zarzycki
Located in default/templates/default/cloud-api.html:206 default/templates/default/features.html:125 default/templates/default/libopenshot.html:83
139.
Clips on the timeline can be adjusted in many ways, including scaling, trimming, rotation, alpha, snapping, and adjusting X,Y location. These properties can also be animated over time with just a few clicks! You can also use our transform tool to interactively resize clips.
Klipy na osi czasu mogą być dostosowywane w różne sposoby w tym: skalowanie, przycinanie, obracanie, kanał alfa i dostosowywanie pozycji w osiach X i Y. Te właściwości można też animować z pomocą paru kliknięć! Możesz skorzystać również z narzędzia transformacji do interaktywnej zmiany rozmiaru klipów.
Translated by Michał Dominik
Reviewed by Karol
Located in default/templates/default/cloud-api.html:208 default/templates/default/features.html:127
140.
Video transitions
Przejścia wideo
Translated and reviewed by Bogumił Zarzycki
Located in default/templates/default/cloud-api.html:213 default/templates/default/libopenshot.html:90
141.
Over <strong>400 transitions</strong> are included in OpenShot, which lets you gradually fade from one clip to another. The quickness and sharpness of the transitions can also be adjusted using keyframes (if needed). Overlapping two clips will create a new transition automatically.
OpenShot zawiera ponad <strong>400 różnych animacji</strong>, które umożliwiają stopniowe przejścia z jednego klipu, do drugiego. Prędkość i wyrazistość przejść może też być edytowana (jesli zajdzie taka potrzeba). Nałożenie na siebie dwóch klipów spowoduje automatyczne powstanie nowej animacji przejścia.
Translated and reviewed by Karol
Located in default/templates/default/cloud-api.html:215 default/templates/default/features.html:134
142.
Compositing, image overlays, watermarks
Składanie, nakładanie obrazów, znaki wodne
Translated and reviewed by Bogumił Zarzycki
Located in default/templates/default/cloud-api.html:220 default/templates/default/features.html:139 default/templates/default/libopenshot.html:97
143.
When arranging clips in a video project, images on the higher tracks/layers will be displayed on top, and the lower tracks will be displayed behind them. Much like a stack of paper, items on top cover up items below them. And if you cut any holes out (i.e. transparency) the lower images will show though.
(no translation yet)
Located in default/templates/default/cloud-api.html:222 default/templates/default/features.html:141 default/templates/default/libopenshot.html:99
144.
Title templates, title creation, sub-titles
Szablony tytułowe, tworzenie tytułów, napisy
Translated and reviewed by Bogumił Zarzycki
Located in default/templates/default/cloud-api.html:227 default/templates/default/features.html:146 default/templates/default/libopenshot.html:104
135144 of 605 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bogumił Zarzycki, Karol, Michał Dominik.