Translations by Ve4ernik

Ve4ernik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 144 results
~
Adjust color balance with 3 color points
2012-08-11
Наглясяване на баланса на цветовете с 3 цветови точки
~
Center size
2012-08-11
Размери на центъра
~
Three Layer
2012-08-11
Три слоя
~
Transition width
2012-08-11
Широчина на прехода
~
Correction near center
2012-08-11
Коригиране в близост до центъра
~
Vertical bars
2012-08-11
Вертикални ленти
~
Boxes 1
2012-08-11
Кутии 1
~
Boxes 2
2012-08-11
Кутии 2
~
Max
2012-08-11
макс.
~
Gray color
2012-08-11
Сив цвят
~
Softness
2012-08-11
Мекота
~
Manual Scale
2012-08-11
Ръчно преоразмеряване
~
Interval
2012-08-11
Продължителност/интервал
~
Manual Pixel Aspect ratio
2012-08-11
Ръчна настройка на пропорцията на страните в пиксели
~
Make image sharper
2012-08-11
Изостряне на изображението
~
Min
2012-08-11
мин.
~
Black color
2012-08-11
Черен цвят
~
Correction near edges
2012-08-11
Коригиране в близост до ръбовете
~
Size
2012-08-11
Размер
~
Tilt
2012-08-11
Наклон
~
Top
2012-08-11
Отгоре
~
Operation
2012-08-11
Действие
~
Sharpness
2012-08-11
Острота
~
Lens Correction
2012-08-11
Корекция на лещи
~
Aspect ratio
2012-08-11
Пропорция/съотношение на страните
~
Y Center
2012-08-11
Y център
~
Three point balance
2012-08-11
Триточков баланс
~
White color
2012-08-11
Бял цвят
~
Source image on left side
2012-08-11
Входящото изображение да е от лявата страна.
~
Split preview
2012-08-11
Разделяне на предварителния преглед (превюто)
~
X Center
2012-08-11
X център
~
Fills alpha channel with a gradient
2012-08-11
Запълва алфа канала за прозрачност с преливка.
~
Bottom
2012-08-11
Отдолу
~
Fisheye
2012-04-22
Свръхширокоъгълен обектив (ефект „рибено око“)
~
Type
2012-04-22
Тип
~
Amount
2012-04-22
Сила
~
Scaling
2012-04-22
Мащабиране
~
Luma formula
2012-01-12
Формула за яркост/осветеност (luma)
~
Keep luma
2012-01-12
Запазване на яркостта/осветеността (luma)
~
Bevel Depth
2012-01-12
Дълбочина на 3D-симулиращата релефна фаска
~
Map white to
2012-01-12
Напасване на бялото към
~
Distort the source similar to plasma
2012-01-12
Изкривяване (деформация) на входния файл, който е подобен на плазма
~
Map black to
2012-01-12
Напасване на черното към
~
Alpha controlled
2012-01-12
Контролирано от алфа (ниво на прозрачност)
~
Red Scale
2012-01-12
Скала за червен цвят
~
Equalizes the intensity histograms
2012-01-12
Еквилайзиране (уравновесяване) на хистограмите за интензитет (наситеност)
~
Blinds (Two Titles)
2012-01-12
Транспарент (две заглавия, преминаващи едно в друго)
~
Adjust the color of the image to emulate black-and-white film that has had sepia pigment added
2012-01-12
Нагласяне на цвета на изображението за уподобяване на ефекта от черно-бял филм, към който е добавен сепиен пигмент (червеникавокафяв цвят като при стари фотографии)
~
Adds static and grain to the image
2012-01-12
Добавяне на оптически статичен шум и зърнест ефект към изображението
~
Scan Lines
2012-01-12
Сканиране на линиите