Translations by Dukai Gábor

Dukai Gábor has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 171 results
6.
OpenERP Computing
2009-06-09
OpenERP dolgozik
7.
Operation in progress
2009-06-09
Művelet folyamatban van
27.
You can use special operation by pressing +, - or =. Plus/minus adds/decrease the variable to the current selected date. Equals set part of selected date. Available variables: 12h = 12 hours, 8d = 8 days, 4w = 4 weeks, 1m = 1 month, 2y = 2 years. Some examples: * +21d : adds 21 days to selected year * =23w : set date to the 23th week of the year * -4m : decrease 4 months to the current date You can also use "=" to set the date to the current date/time and '-' to clear the field.
2009-07-21
Különleges műveleteket tud végezni a +, - és = billentyűkkel. A plusz és a mínusz növeli illetve csökkenti a dátumot a megadott értékkel. Az egyenlő a dátum egy részét teszi a megadott értékkel egyenlővé. Megadható értékek fajtái: 12h = 12 óra, 8d = 8 nap, 4w = 4 hét, 1m = 1 hónap, 2y = 2 év. Néhány példa az alkalmazásra: * +21d: 21 napot ad a dátumhoz * =23w: a dátumot az év 23. hetére állítja * -4m: négy hónappal korábbi dátumot állít be Magában az = a mai dátumot állítja be, magában a - pedig törli a mezőt.
33.
Open the calendar widget
2009-07-21
Naptárfelület megnyitása
48.
Search a resource
2009-05-28
Elem keresése
70.
Can not generate graph !
2009-05-26
Nem lehet a diagramot előállítani!
115.
Open this resource
2009-05-28
Elem megnyitása
118.
Create a new resource
2009-06-08
Új rekord
131.
Open
2009-06-26
Megnyitás
156.
Are you sure to remove this record ?
2009-05-27
Biztos törölni akarja ezt a rekordot ?
2009-05-27
Biztos törölni akarja ezt a rekordot?
157.
Are you sure to remove those records ?
2009-06-09
Biztos törölni akarja azokat a rekordokat ?
2009-05-27
Biztos törölni akarja ezeket a rekordokat ?
171.
Select your action
2009-05-27
Válasszon műveletet
174.
Change
2009-05-27
Változtatás
200.
%s request(s)
2009-05-27
%s kérés
208.
Not logged !
2009-05-27
Nincs bejelentkezve !
210.
Do you really want to quit ?
2009-06-08
Tényleg ki akar lépni?
212.
Attachments
2009-05-26
Mellékletek
216.
Couldn't drop database
2009-06-29
Nem tudtam törölni az adatbázist
217.
Database restored successfully !
2009-06-29
Adatbázis sikeresen helyreállítva !
244.
OpenERP Search: %s
2009-05-27
OpenERP keresés: %s
245.
OpenERP Search: %s (%%d result(s))
2009-05-27
OpenERP keresés: %s (%%d találat)
258.
No resource selected!
2009-05-27
Nem választott ki semmilyen elemet!
259.
Are you sure you want to remove this record?
2009-06-08
Biztos törölni akarja ezt a rekordot?
263.
No record selected ! You can only attach to existing record.
2009-06-08
Nincs rekord kiválasztva ! Csak már létező rekordhoz csatolhat mellékletet.
264.
You have to select a record !
2009-06-29
Ki kell választania egy rekordot !
265.
Creation User
2009-06-29
Létrehozta
267.
Latest Modification by
2009-06-26
Utoljára módosította
272.
Resources successfully removed.
2009-05-27
A rekordo(ka)t sikeresen törölte.
273.
Working now on the duplicated document !
2009-05-27
Most az új másolaton dolgozik !
274.
Document Saved.
2009-05-27
Rekord elmentve.
276.
This record has been modified do you want to save it ?
2009-05-27
Módosította ezt a rekordot, el akarja menteni ?
277.
You must select one or several records !
2009-06-26
Ki kell választania egy vagy több rekordot !
278.
Print Screen
2009-05-27
Képernyőkép
279.
No record selected
2009-05-26
Nincs rekord kiválasztva
281.
Editing document (id:
2009-05-27
Szerkesztés alatt (id:
282.
Record:
2009-05-26
Rekord:
283.
of
2009-06-29
-összesen
2009-05-27
, összesen
291.
Extension Manager
2009-05-27
Kiegészítés kezelő
294.
Closing OpenERP, KeyboardInterrupt
2009-05-26
OpenERP bezárása, KeyboardInterrupt
324.
<b> Write concurrency warning: </b> This document has been modified while you were editing it. Choose: - "Cancel" to cancel saving. - "Compare" to see the modified version. - "Write anyway" to save your current version.
2009-06-19
<b> Figyelem, egyszerre többen akarják ugyanazt menteni: </b> Ezt a rekordot valaki a közben mentette el, míg ön dolgozott rajta. Válasszon: - "Mégsem" hogy elálljon a mentéstől. - "Összehasonlítás" hogy lássa a módosított változatot. - "Felülírás" hogy az ön változata kerüljön mentésre.
325.
<b>About OpenERP</b> <i>The most advanced Open Source ERP &amp; CRM !</i>
2009-05-27
<b>Az OpenERP névjegye</b> <i>A legfejlettebb nyílt forráskódú ERP és CRM !</i>
330.
<b>Connect to a OpenERP server</b>
2009-05-27
<b>Csatlakozás OpenERP szerverhez</b>
337.
<b>Shortcuts for OpenERP</b>
2009-05-27
<b>OpenERP gyorsbillenytűi</b>
338.
<b>Shortcuts in relation fields</b>
2009-05-27
<b>Kapcsolatmezők gyorsbillentyűi</b>
339.
<b>Shortcuts in text entries</b>
2009-05-27
<b>Szövegbevitel gyorsbillentyűi</b>
341.
<b>User preferences</b>
2009-05-26
<b>Saját beállításaim</b>
347.
<i>When editing a resource in a popup window</i>
2009-05-27
<i>Felugró ablakban szerkesztés közben</i>