Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Odoo Translators instructions.
110 of 56 results
1.
Confirmed
module: fetchmail
Potwierdzone
Translated and reviewed by Grzegorz Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2010-09-15
Located in selection:fetchmail.server,state:0
2.
Server Name
module: fetchmail
Nazwa serwera
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-03
Located in field:fetchmail.server,server:0
3.
Script
module: fetchmail
Skrypt
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-03
Located in field:fetchmail.server,script:0
4.
Defines the order of processing, lower values mean higher priority
module: fetchmail
Definiuje kolejność przetwarzania, niższe wartości oznaczają wyższy priorytet
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-01
Located in help:fetchmail.server,priority:0
5.
Connections are encrypted with SSL/TLS through a dedicated port (default: IMAPS=993, POP3S=995)
module: fetchmail
Połączenie jest szyfrowane za pomocą SSL/TLS przez dedykowany port (domyślnie: IMAPS=993, POP3S=995)
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-01
Located in help:fetchmail.server,is_ssl:0
6.
Keep Attachments
module: fetchmail
Zachowaj załączniki
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-03
Located in field:fetchmail.server,attach:0
7.
Whether a full original copy of each email should be kept for referenceand attached to each processed message. This will usually double the size of your message database.
module: fetchmail
Czy pełna oryginalna kopia każdej wiadomości ma być przechowywana do wglądu i załączania do każdej przetwarzanej wiadomości. To przeważnie podwaja wielkość bazy danych z wiadomościami.
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-03
Located in help:fetchmail.server,original:0
8.
Server Priority
module: fetchmail
Priorytet serwera
Translated and reviewed by Grzegorz Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2010-09-15
Located in field:fetchmail.server,priority:0
9.
State
module: fetchmail
Stan
Translated and reviewed by Grzegorz Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2010-09-15
Located in field:fetchmail.server,state:0
10.
POP
module: fetchmail
POP
Translated and reviewed by Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl) on 2014-09-03
Located in view:fetchmail.server:fetchmail.view_email_server_search
110 of 56 results

This translation is managed by translation group openobject-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Grzegorz Grzelak (OpenGLOBE.pl), Jarosław Ogrodnik, Monika Grzelak (OpenGLOBE.pl).