Translations by Henk van der Velden

Henk van der Velden has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
13.
Clean up list
2011-01-30
lijst leegmaken
15.
Enter name of new shopping list
2011-01-30
Naam invoeren voor nieuwe boodschappenlijst
21.
Do you really want to delete this shopping list?
2011-01-30
Wilt u deze boodschappenlijst echt verwijderen?
27.
Rename list
2011-01-30
Hernoem lijst
29.
Auto add
2011-01-30
Automatisch toevoegen
38.
Delete item permanently
2011-01-30
Item voorgoed verwijderen
39.
Move item to other list
2011-01-30
Verplaats item naar andere lijst
52.
Priority
2011-01-30
Prioriteit
53.
Has Note
2011-01-30
Heeft notitie
62.
Checked: %s
2011-01-30
Afgestreept: %s
71.
Pick list to insert items
2011-01-30
Kies lijst voor het toevoegen van de items
77.
Classic (from OI Shopping List)
2011-01-30
Klassiek (bij OI Boodschappenlijst)
78.
Android (from OI Shopping List)
2011-01-30
Android (bij OI Boodschappenlijst)
79.
OK
2011-01-30
OK
80.
Cancel
2011-01-30
Annuleren
81.
Use this theme for all lists
2011-01-30
Gebruik dit thema voor alle lijsten
82.
Get more themes
2011-01-30
Nieuwe thema's ophalen
85.
Unchecked on top
2011-01-30
Onvoltooide bovenaan
87.
Font size
2011-01-30
Tekengrootte
88.
Change font size
2011-01-30
Wijzig tekengrootte
89.
Choose font size
2011-01-30
Kies tekengrootte
93.
Sort order
2011-01-30
Sorteer volgorde
94.
Change sort order of list items
2011-01-30
Wijzig sorteer volgorde van lijst items
97.
Choose sort order
2011-01-30
Kies sorteer volgorde
108.
Immediately hide items checked off.
2011-01-30
Direct voltooide items verbergen
127.
Show tags
2011-01-30
Labels tonen
129.
Show priority
2011-01-30
Toon prioriteit
142.
Shake to clean up
2011-01-30
Schudden om lijst te legen
149.
Add-ons
2011-01-30
Extensies
150.
Get new add-ons
2011-01-30
Nieuwe extensies ophalen
151.
Search for extensions and themes online.
2011-01-30
Zoek naar Extensies en thema's op het web
152.
Get add-ons from Market
2011-01-30
Extensies van Market ophalen
153.
Get add-ons from OpenIntents
2011-01-30
Extensies van OpenIntents ophalen
154.
Extensions
2011-01-30
Extensies
156.
Search for extensions at Android Market.
2011-01-30
Zoek naar Extensies in de Android Market.
157.
Search for themes at Android Market.
2011-01-30
Zoek naar thema's in de Android Market
158.
Get extensions from the OpenIntents homepage.
2011-01-30
Verkrijg extensies vanaf de OpenIntents website.
159.
Get themes from the OpenIntents homepage.
2011-01-30
Meer thema's op de OpenIntents website.
167.
Allows an application to read shopping lists. Note that encrypted lists and items are provided in the encrypted format.
2011-01-30
Laat een toepassing toe om boodschappenlijsten te lezen. Let wel op dat versleutelde lijsten en elementen ter beschikking worden gesteld in het versleutelde formaat.
168.
write shopping lists
2011-01-30
boodschappenlijsten schrijven
172.
newest first
2011-01-30
Nieuwste eerst
173.
oldest first
2011-01-30
Oudste eerst
174.
tags alphabetical
2011-01-30
Labels alfabetisch
176.
most expensive first
2011-01-30
Duurste eerst
177.
unchecked first, tags alphabetical
2011-01-30
Onvoltooid eerst, labels alfabetisch
178.
unchecked first, priority, alphabetical
2011-01-30
Onvoltooide eerst, prioriteit, alfabetisch
195.
Editing item notes requires OI Notepad.
2011-01-30
Voor het bewerken van notities is OI Notitieblok nodig.
196.
OI Notepad
2011-01-30
OI Notitieblok