Translations by Alexander Geroimenko

Alexander Geroimenko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 184 results
3.
OI Safe
2011-12-26
OI Safe
4.
No Passwords present for this category.
2011-12-26
У гэтай катэгорыі няма пароляў.
5.
No categories present. Please add one via Menu->Add
2011-12-26
Няма ні адной катэгорыі. Дадайце катэгорыю праз Меню->Дадаць
6.
Lock
2011-12-26
Заблакіраваць
7.
View
2011-12-26
Прагляд
8.
Edit
2011-12-26
Праўка
9.
Add
2011-12-26
Дадаць
10.
Delete
2011-12-26
Выдаліць
11.
Password
2011-12-26
Пароль
12.
Passwords
2011-12-26
Паролі
13.
Master Password
2011-12-26
Мастэр ключ
14.
Username
2011-12-26
Імя карыстальніка:
15.
Website
2011-12-26
Сайт
16.
Description
2011-12-26
Апісанне
17.
Notes
2011-12-26
Нататкі
18.
Save
2011-12-26
Захаваць
19.
Invalid password. Please try again.
2011-12-26
Памылковы пароль. Паспрабуйце зноў.
20.
Password must be at least 4 characters
2011-12-26
Пароль павінен складацца з чатырох ці больш сімвалаў.
21.
Description cannot be blank
2011-12-26
Апісанне не можа быць пустым
22.
Name cannot be blank
2011-12-26
Імя не можа быць пустым
23.
Please enter a password below, which will be used to keep your passwords safe.
2011-12-26
Калі ласка, увядзіце ніжэй пароль, які будзе выкарыстоўвацца для забеспячэння бяспекі вашых пароляў.
24.
You are currently logged into OI Safe, meaning that other applications can request their passwords and decrypt/encrypt data. Lock to prevent further access until you type in your password again.
2011-12-26
Вы зайшлі ў OI Safe, іншыя прыкладанні могуць атрымліваць свае паролі і шыфраваць/дэшыфвраваць дадзеныя. Заблакіруйце каб пазбегнуць далейшы доступ, пакуль вы не ўвядзіце пароль яшчэ раз.
25.
Another application is asking to use the master key. Please type in your password to unlock it.
2011-12-26
Другое прыкладанне запрошвае Мастэр Ключ. Калі ласка, увядзіце пароль, каб даць доступ да яго.
26.
Categories
2011-12-26
Катэгорыі
27.
Category
2011-12-26
Катэгорыя
28.
Business
2011-12-26
Бізнэс
29.
Personal
2011-12-26
Прыватны
30.
Name
2011-12-26
Імя
31.
Category is not empty. You must delete the passwords first.
2011-12-26
Катэгорыя не пуста. Вы павінны адразу выдаліць паролі.
32.
Cannot decrypt category
2011-12-26
Немагчыма дэшыфраваць катэгорыю
33.
Cannot decrypt password
2011-12-26
Немагчыма дэкадаваць пароль
34.
Error exporting database
2011-12-26
Памылка экспартавання базы дадзеных
35.
Export Database
2011-12-26
Экспартаваць базу дадзеных
36.
Select a file for export
2011-12-26
Выберыце файл для экспартавання
37.
This will export the password database to a plaintext file. THIS IS VERY DANGEROUS. Make sure that you delete the file after you are done with it. Are you sure you want to export?
2011-12-26
База дадзеных будзе экспартавана як просты тэкст. ГЭТА ВЕЛЬМІ НЕБЯСПЕЧНА. Не забудзьце вылаліць файл. Вы ўпэўнены, што жадаеце экспартаваць файл?
38.
Export to '%s' successful. Warning! The file is not encrypted.
2011-12-26
Экспартаванне ў '%s' паспяхова завершана. Увага! Файл не зашыфраваны.
39.
Unable to create export file 'oisafe.csv' on SDCARD. You might try disconnecting USB from computer.
2011-12-26
Немагчыма стварыць файл экспарту 'oisafe.csv' на SDCARD. Паспрабуйце адключыць USB ад кампутару.
40.
Import Database
2011-12-26
Імпартаваць базу дадзеных.
41.
Select a file for import
2011-12-26
Выберыце файл для імпарту
42.
Import file is missing:
2011-12-26
Файл імпарту адсутнічае:
43.
Unable to import file 'oisafe.csv' from SDCARD. You might try disconnecting USB from computer.
2011-12-26
Немагчыма імпартаваць файл 'oisafe.csv' з SDCARD. Паспрабуйце адключыць USB ад кампутара.
44.
First line is missing fields.
2011-12-26
У першым радке не хапае палёў.
45.
Import
2011-12-26
Імпарт
46.
Do you want to replace the database (import from %s)?
2011-12-26
Вы жадаеце замяніць базу дадзеных (імпартаваць з %s)?
47.
Yes
2011-12-26
Да
48.
No
2011-12-26
Не
49.
Please wait while importing...
2011-12-26
Калі ласка, пачакайце, пакуль імпартуецца...
50.
No categories found.
2011-12-26
Не знойдзена ні адной катэгорыі.
51.
No entries found in CSV.
2011-12-26
Не знойдзена запісаў у CSV.
52.
Too many categories.
2011-12-26
Зададта шмат катэгорый.