Translations by Alejandro Santana

Alejandro Santana has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
~
Warning! Adding more than 56000 records can take a lot of time. If you are behind a SSL proxy, check your timeout.
2013-10-25
¡Aviso! Engadir máis de 56000 rexistros pode tardar moito tempo. Se está detrás dun proxy SSL, comprobe o 'timeout'.
1.
Both
2014-05-02
Ámbalas dúas
2013-10-25
Ámbolas dúas
2013-10-25
Ámbolos dous
2.
Spanish states and cities configuration
2013-10-25
Configuración de cidades e provincias españolas
3.
Configure
2013-10-25
Configuración
2013-10-25
Configurar
4.
No
2013-10-25
&Non
2013-10-25
Non
5.
config.es.toponyms
2013-10-25
config.es.toponyms
6.
Official
2013-10-25
Oficial
7.
For example: Official (Girona), Spanish (Gerona), Both (Gerona / Girona)
2013-10-25
Exemplo: Oficial (Salvaterra do Miño), Español (Salvatierra de Miño), Ámbolos dous (Salvatierra de Miño / Salvaterra do Miño)
8.
City information
2013-10-25
Información da cidade
9.
'State', 'City', 'ZIP' and 'Country' fields can be filled automatically in partner, contact and company screens when you enter a zip code or the city name if this information is associated. Do you want to associate this data?
2013-10-25
Os campos 'Provincia', 'Cidade', 'CP' e 'País' pódense encher automáticamente nas fichas de empresa, contacto e compañía se asocia dita información. ¿Desexa asociar estes datos? pueden rellenarse automáticamente en las pantallas de empresa, contacto y compañía si asocia esta información. ¿Desea asociar estos datos?
10.
Warning! Adding more than 54000 records can take a lot of time. If you are behind a SSL proxy, check your timeout.
2013-12-05
¡Aviso! Engadir máis de 54000 rexistros pode tardar moito tempo. Se está detrás dun proxy SSL, comprobe o 'timeout'.
11.
State names
2013-10-25
Nome das provincias
12.
title
2013-10-25
título
13.
Spanish
2013-10-25
Español
14.
You can select the toponym version of the spanish states and add the spanish cities associated to the zip codes.
2013-10-25
Pode elexi-la versión dos topónimos das provincias e se desexa asocia-la información das cidades ós códigos postais.
15.
Select the toponym version of the spanish states
2013-10-25
Seleccione a versión dos topónimos para as provincias españolas
16.
Associate city and state information to zip codes
2013-10-25
Asocia-la información de cidade e provincia ó código postal
17.
Spanish toponyms configuration
2013-10-25
Configuración dos topónimos españois
18.
Yes
2013-10-25
Sí
19.
Name
2013-10-25
Nome