Translations by Ted Teddy

Ted Teddy has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
1.
Failed to execute '{}', {}
2013-01-05
Nemoguće izvršiti '{}', {}
3.
New Input Device
2013-01-05
Novi ulazni uređaj
4.
Onboard has detected a new input device
2013-01-05
Onboard je otkrio novi ulazni uređaj
5.
Do you want to use this device for keyboard scanning?
2013-01-05
Želite koristiti ovaj uređaj za skeniranje tipkovnica?
6.
Use device
2013-01-05
Koristi uređaj
10.
Onboard Preferences
2013-01-05
Onboard postavke
14.
System settings not found ({}): {}
2013-01-05
Sistemske postavke nisu pronađene ({}): {}
16.
Corners only
2013-01-05
Jedino kutovi
17.
All corners and edges
2013-01-05
Svi kutovi i rubovi
23.
Enter a name for the new theme:
2013-01-05
Unesite ime za novu temu:
24.
This theme file already exists. '{filename}' Overwrite it?
2013-01-05
Ova tema već postoji. '{filename}' Želite zamjeniti?
25.
Reset selected theme to Onboard defaults?
2013-01-05
Povratiti odabranu temu na Onboard zadane postavke?
26.
Delete selected theme?
2013-01-05
Izbrisati odabranu temu?
27.
Reset
2013-01-05
Vrati na izvornu vrijednost
28.
Flat
2013-01-05
Ravno
29.
Gradient
2013-01-05
Uzorak
31.
Default
2013-01-05
Zadana vrijednost
32.
Bold
2013-01-05
Podebljano
33.
Italic
2013-01-05
Nakošeno
34.
Condensed
2013-01-05
Sabijeno
2013-01-05
Sabijeno
35.
2013-01-05
36.
Ubuntu Logo
2013-01-05
Ubuntu logo
37.
Step
2013-01-05
Korak
38.
Left
2013-01-05
Lijevo
39.
Right
2013-01-05
Desno
40.
Up
2013-01-05
Gore
41.
Down
2013-01-05
Dolje
42.
Activate
2013-01-05
Aktiviraj
43.
Action:
2013-01-05
Akcija:
44.
Disabled
2013-01-05
Onemoguceno
45.
Button
2013-01-05
Gumb
46.
Press a button...
2013-01-05
Pritisnite dugme...
47.
Press a key...
2013-01-05
Pritisni dugme...
55.
gsettings schema for '{}' is not installed
2013-01-05
gsetting shema za '{}' nije instalirana
56.
{description} '{filename}' not found yet, retrying in default paths
2013-01-05
{description} '{filename}' još nije pronađeno, ponavljam po zadanoj putanji
57.
unable to locate '{filename}', loading default {description} instead
2013-01-05
Neuspjelo pronalaženje '{filename}', učitavam zadani {description}
58.
failed to find {description} '{filename}'
2013-01-05
neuspjelo pronalaženje {description} '{filename}'
59.
{description} '{filepath}' found.
2013-01-05
{description} '{filepath}' pronađen.
60.
Looking for system defaults in {paths}
2013-01-05
Tražim sistemske zadane postavke u {paths}
61.
Failed to read system defaults.
2013-01-05
Neuspjelo čitanje sistemskih zadanih postavki.
62.
No system defaults found.
2013-01-05
Zadane postavke nisu pronađene.
63.
Loading system defaults from {filename}
2013-01-05
Učitavam zadane postavke iz {filename}
64.
Found system default '[{}] {}={}'
2013-01-05
Pronađene zadane postavke '[{}] {}={}'
68.
Failed to get gsettings value.
2013-01-05
Neuspjelo dohvatiti gsettings vrijednost.
69.
Onboard
2013-01-05
Onboard
83.
Onboard Settings
2013-01-05
Onboard postavke
84.
Onboard onscreen keyboard settings
2013-01-05
Onboard postavke zaslonske tipkovnice
85.
Change Onboard settings
2013-01-05
Promjeni Onboard postavke
291.
Activate Hover Click
2013-01-05
Uključi lebdeći odabir