Translations by tymmej

tymmej has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
3.
Error loading
2011-06-24
Błąd ładowania
4.
Snippet
2011-06-24
Fragment
5.
_Quit
2007-07-06
_Wyjdź
6.
Quit onBoard
2007-07-06
Zakończ pracę z onBoard
7.
_Settings
2007-07-06
_Ustawienia
8.
Show settings
2007-07-06
Pokaż ustawienia
19.
Snippets
2011-06-24
Wstawki
24.
Enter text for snippet
2011-06-24
Wprowadź tekst fragmentu
25.
No file manager to open layout folder
2011-06-24
Brak menadżeta plików do otwarcia folderu układów
26.
Enter name for personalised layout
2011-06-24
Wprowadź nazwę dostosowywanego układu
28.
Settings
2007-07-06
Ustawienia
30.
CAPS
2011-06-24
Caps
32.
Win
2011-06-24
Win
37.
Ins
2011-06-24
Ins
38.
Hm
2011-06-24
Hm
41.
Pg Up
2011-06-24
Pg Up
42.
Pg Dn
2011-06-24
Pg Dn
43.
Nm Lk
2011-06-24
Nm Lk
44.
Ent
2011-06-24
Ent
45.
ESC
2011-06-24
ESC
46.
Prnt
2011-06-24
Prnt
47.
Scroll
2011-06-24
Scroll
50.
onBoard
2011-06-24
onBoard
52.
Change onBoard settings
2011-06-24
Zmień ustawienia onBoard
53.
onBoard Settings
2011-06-24
Ustawienia onBoard
54.
onBoard onscreen keyboard settings
2011-06-24
Ustawienia ekranowej klawiatury onBoard