Browsing Dutch translation

110 of 15 results
1.
There is a simple word filter which will allow you to prevent a list of words from appearing on your site, unless the user that posts them has the privilege to bypass the word filter.
Er is een simpele woord filter waarmee je kunt voorkomen dat een lijst van woorden op jouw site getoond wordt, tenzij de gebruiker de autorisatie heeft om de woord filter te omzeilen.
Translated and reviewed by Jo-An on 2015-10-11
Located in [strings]DOC_WORDFILTER
2.
This page allows management of filtered words. Be warned that by expanding the page interface, you will be subjected to a list of these words: if you or people close to you might be offended by such a list, hold-back this action. This software is pre-programmed with a default list, that we feel most English speaking websites would want filtering; depending on your website's level of liberalism or censorship, or your language, you may wish to make major changes to the list.
Deze pagina maakt beheer mogelijk van gefilterde woorden. N.B. door de pagina interface uit te klappen, word je met een lijst van deze woorden geconfronteerd: als jij of iemand in jouw buurt aanstoot zou kunnen nemen aan zo'n lijst, zie dan af van deze handeling. Deze software is voorgeprogrammeerd met een standaardlijst, waarvan wij menen dat de meeste Engelstalige websites deze zullen willen filteren; afhankelijk van de mate van vrijzinnigheid of strengheid van je website, of van je taal, zul je eventueel belangrijke wijzigingen willen aanbrengen in de lijst.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]OBSCENITY_WARNING
3.
Manage word filter
Context:
[strings]MANAGE_WORDFILTER
Beheer woordfilter
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]MANAGE_WORDFILTER
4.
Add word to word filter
Voeg woord toe aan woordfilter
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]ADD_WORDFILTER
5.
Delete word from word filter
Verwijder woord uit woordfilter
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]DELETE_WORDFILTER
6.
Word filter
Woordfilter
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]WORD_FILTER
7.
The word to be filtered.
Het te filteren woord
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]DESCRIPTION_WORD
8.
Replacement
Vervangende tekst
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]REPLACEMENT
9.
The string you'd like to act as a replacement (e.g. ‘s*hit’). Leave this blank if the words presence is to cause the form submission to be blocked, rather than altered.
De uitdrukking die je als vervangende tekst wilt gebruiken (b.v. ‘s*hit’). Laat dit leeg als de aanwezigheid van het woord het aangeboden formulier moet blokkeren, i.p.v. wijzigen.
Translated and reviewed by Frits Salomons on 2009-12-26
Located in [strings]DESCRIPTION_REPLACEMENT
10.
Substring-match
Deel-string overeenkomst
Translated and reviewed by Puran on 2011-02-17
Located in [strings]WORD_SUBSTR
110 of 15 results

This translation is managed by Frits Salomons, assigned by ocPortal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Frits Salomons, Jo-An, Puran.